FAQ Algemeen

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor een pro deo advocaat?

Wanneer je juridische bijstand nodig hebt, maar niet de financiële middelen hebt om een advocaat te betalen, kun je in aanmerking komen voor een pro deo advocaat, ook wel bekend als een toevoegingsadvocaat. Deze vorm van juridische hulp wordt gefinancierd door de overheid en is bedoeld om iedereen toegang te geven tot het rechtssysteem, ongeacht hun financiële situatie. Een belangrijke vraag die vaak opkomt is: “Hoeveel spaargeld mag je hebben om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat?” In dit artikel zullen we deze vraag uitgebreid behandelen en kijken naar de voorwaarden en grenzen die gelden voor het verkrijgen van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat is een pro deo advocaat?

Een pro deo advocaat is een juridisch professional die door de overheid wordt betaald om personen met een laag inkomen te vertegenwoordigen. Deze vorm van juridische bijstand wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. De kosten voor de advocaat worden grotendeels of geheel gedekt door de Raad voor Rechtsbijstand, afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt.

Financiële voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat, moet je voldoen aan bepaalde financiële voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op je inkomen en je vermogen, waaronder spaargeld. De Raad voor Rechtsbijstand stelt jaarlijks de inkomens- en vermogensgrenzen vast.

Inkomenstoets

De inkomenstoets is de eerste stap om te bepalen of je in aanmerking komt voor een pro deo advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar je belastbaar jaarinkomen van twee jaar geleden, het zogenaamde peiljaar. Dit inkomen mag niet boven een bepaalde grens uitkomen. Deze grens wordt jaarlijks aangepast en is afhankelijk van je leefsituatie, zoals alleenstaand of samenwonend, en of je kinderen hebt.

Vermogenstoets

Naast de inkomenstoets is er ook een vermogenstoets. Hierbij wordt gekeken naar het vermogen dat je in het peiljaar had. Dit omvat spaargeld, beleggingen en eventueel de overwaarde van een woning. Het vermogen mag niet hoger zijn dan het heffingsvrije vermogen dat voor dat jaar geldt in de belastingwetgeving. Als je vermogen hoger is, kom je niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrije vermogen is het deel van je vermogen waarover je geen belasting hoeft te betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het jaar 2023 is het heffingsvrije vermogen voor een alleenstaande bijvoorbeeld vastgesteld op €32.000 (dit bedrag is fictief en dient als voorbeeld). Voor fiscale partners geldt een dubbel heffingsvrij vermogen.

Spaargeld en gesubsidieerde rechtsbijstand

Als het gaat om spaargeld, wordt dit meegenomen in de vermogenstoets. Het is dus van belang om te weten hoeveel spaargeld je mag hebben zonder de toegang tot een pro deo advocaat te verliezen. Dit bedrag is gelijk aan het heffingsvrije vermogen. Als je spaargeld boven dit bedrag uitkomt, wordt aangenomen dat je zelf in staat bent om juridische kosten te dragen.

Uitzonderingen en bijzondere omstandigheden

Er kunnen uitzonderingen zijn op de standaard vermogens- en inkomensgrenzen. Bijzondere omstandigheden, zoals schulden of een plotselinge verandering in financiële situatie, kunnen invloed hebben op je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. In dergelijke gevallen kan de Raad voor Rechtsbijstand besluiten om af te wijken van de standaardgrenzen.

De eigen bijdrage

Wanneer je in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen en vermogen. Hoe hoger je inkomen en vermogen, hoe hoger de eigen bijdrage die je moet betalen. De Raad voor Rechtsbijstand heeft tabellen gepubliceerd waarin de eigen bijdrage per inkomenscategorie wordt weergegeven.

Procedure voor het aanvragen van een pro deo advocaat

Als je denkt in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat, kun je de volgende stappen ondernemen:

  • Zoek een advocaat die bereid is om op basis van een toevoeging te werken.
  • De advocaat zal een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
  • De Raad beoordeelt je aanvraag op basis van je inkomen en vermogen.
  • Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een toevoeging en kan de advocaat voor je aan de slag.
  • Je betaalt eventueel een eigen bijdrage, afhankelijk van je financiële situatie.

Belang van actuele informatie

De regels en grenzen voor het verkrijgen van een pro deo advocaat kunnen veranderen. Het is daarom belangrijk om altijd de meest actuele informatie te raadplegen. De website van de Raad voor Rechtsbijstand is een betrouwbare bron voor de laatste stand van zaken omtrent gesubsidieerde rechtsbijstand.

Advies inwinnen

Als je twijfelt of je in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, is het verstandig om advies in te winnen bij een juridisch loket of bij een advocaat zelf. Zij kunnen je situatie beoordelen en je adviseren over de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Samenvattend is het belangrijk om te weten dat de mogelijkheid om een pro deo advocaat te krijgen afhankelijk is van zowel je inkomen als je vermogen, inclusief spaargeld. Het heffingsvrije vermogen speelt hierbij een cruciale rol. Door op de hoogte te blijven van de actuele grenzen en voorwaarden, en door tijdig advies in te winnen, kun je bepalen of je in aanmerking komt voor deze vorm van juridische bijstand.

Plaats een reactie