FAQ Algemeen

Kan een advocaat pro deo weigeren?

De vraag of een advocaat pro deo kan weigeren, is een belangrijk onderwerp binnen de juridische dienstverlening. Pro deo advocatuur, ook wel bekend als toevoegingsadvocatuur of gesubsidieerde rechtsbijstand, is een systeem waarbij burgers die niet over voldoende financiële middelen beschikken, toch juridische bijstand kunnen krijgen. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de omstandigheden waaronder een advocaat kan besluiten om een pro deo zaak te weigeren, de regelgeving die hierop van toepassing is, en de gevolgen voor de rechtzoekende.

Wat is pro deo advocatuur?

Voordat we ingaan op de mogelijkheid tot weigering, is het belangrijk om te begrijpen wat pro deo advocatuur inhoudt. Pro deo advocatuur verwijst naar de praktijk waarbij advocaten juridische bijstand verlenen aan cliënten die zelf niet in staat zijn de kosten voor juridische hulp te dragen. Deze dienstverlening wordt gedeeltelijk of volledig gefinancierd door de overheid. In Nederland wordt dit geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Criteria voor pro deo bijstand

Om in aanmerking te komen voor pro deo bijstand, moet een cliënt aan bepaalde criteria voldoen, zoals:

 • Inkomen en vermogen: De financiële situatie van de cliënt moet onder een bepaalde grens liggen.
 • Rechtsgebied: Niet alle rechtsgebieden komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
 • Maatschappelijk belang: Soms wordt er gekeken naar het maatschappelijk belang van de zaak.

Wanneer een cliënt aan deze criteria voldoet, kan hij of zij een beroep doen op een pro deo advocaat.

Redenen voor een advocaat om pro deo te weigeren

Er zijn verschillende redenen waarom een advocaat kan besluiten om een pro deo zaak te weigeren. Deze redenen kunnen zowel persoonlijk, professioneel als praktisch van aard zijn.

Professionele en ethische overwegingen

Een advocaat kan een zaak weigeren op basis van professionele en ethische overwegingen. Dit kan het geval zijn als:

 • Er sprake is van een belangenconflict.
 • De advocaat niet de benodigde expertise heeft voor de specifieke zaak.
 • De advocaat van mening is dat de zaak juridisch ongegrond is.

Praktische overwegingen

Daarnaast kunnen er praktische redenen zijn voor een advocaat om een zaak te weigeren:

 • Overvolle agenda: Als een advocaat al te veel zaken heeft, kan hij of zij niet de benodigde tijd en aandacht aan een nieuwe zaak besteden.
 • Geografische afstand: Soms is de afstand tussen de advocaat en de cliënt te groot, wat praktische problemen kan opleveren.

Persoonlijke overwegingen

Tenslotte kunnen persoonlijke redenen een rol spelen:

 • Persoonlijke overtuigingen: Een advocaat kan een zaak weigeren als deze indruist tegen persoonlijke of morele overtuigingen.
 • Werk-privébalans: Advocaten kunnen ook besluiten om een zaak niet aan te nemen omwille van hun werk-privébalans.

Regelgeving omtrent het weigeren van pro deo zaken

De mogelijkheid voor een advocaat om een pro deo zaak te weigeren, is niet onbeperkt. Er zijn regels en richtlijnen die bepalen wanneer en hoe een advocaat een zaak mag weigeren. Deze regels zijn vastgelegd in de Gedragsregels voor Advocaten en de richtlijnen van de Raad voor Rechtsbijstand.

Advocaten hebben een zekere mate van vrijheid om zaken al dan niet aan te nemen, maar zij moeten hierbij wel de belangen van de rechtzoekende in acht nemen. Een ongegronde weigering kan leiden tot klachten en zelfs tuchtrechtelijke maatregelen.

Gevolgen voor de rechtzoekende

Wanneer een advocaat besluit een pro deo zaak te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor de rechtzoekende. Het is belangrijk dat de rechtzoekende in zo’n geval op de hoogte wordt gesteld van de redenen van weigering en de mogelijkheden die er nog zijn:

 • Zoeken naar een andere pro deo advocaat: De rechtzoekende kan op zoek gaan naar een andere advocaat die bereid is de zaak pro deo op zich te nemen.
 • Rechtsbijstandverzekering: Als de rechtzoekende een rechtsbijstandverzekering heeft, kan deze mogelijk uitkomst bieden.
 • Juridisch loket: Voor advies en bemiddeling kan de rechtzoekende terecht bij het Juridisch Loket.

Het is essentieel dat de rechtzoekende niet in een positie komt waarin hij of zij zonder juridische bijstand komt te staan. De toegang tot het recht is een fundamenteel principe in de Nederlandse rechtsstaat.

Alternatieven en oplossingen

Er zijn verschillende alternatieven en oplossingen voor rechtzoekenden wiens zaak geweigerd is door een pro deo advocaat:

 • Pro deo advocatenpool: Sommige regio’s hebben een pool van advocaten die pro deo zaken op zich nemen, waardoor de kans groter is dat een rechtzoekende een geschikte advocaat vindt.
 • Rechtswinkels: Rechtswinkels kunnen gratis of tegen een kleine vergoeding juridisch advies verstrekken.
 • Online juridische dienstverlening: Er zijn online platforms die juridische hulp bieden, soms tegen gereduceerde tarieven.

Het is belangrijk dat rechtzoekenden zich bewust zijn van deze alternatieven en niet ontmoedigd raken als een advocaat hun zaak weigert.

Conclusie

Samenvattend kan gesteld worden dat een advocaat onder bepaalde omstandigheden het recht heeft om een pro deo zaak te weigeren. Dit kan gebaseerd zijn op professionele, praktische of persoonlijke overwegingen. De regelgeving biedt hier richtlijnen voor, maar benadrukt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de advocaat om de toegang tot het recht te waarborgen. Voor de rechtzoekende zijn er alternatieven beschikbaar om alsnog juridische bijstand te verkrijgen. Het is van groot belang dat de balans tussen de belangen van de advocaat en de rechtzoekende bewaakt blijft, zodat het rechtssysteem toegankelijk en eerlijk blijft voor iedereen.

Plaats een reactie