FAQ Algemeen

Kun je een advocaat alles vertellen?

Wanneer je te maken krijgt met juridische kwesties, is het van cruciaal belang om een vertrouwensband op te bouwen met je advocaat. Een veelgestelde vraag is dan ook: “Kun je een advocaat alles vertellen?” Het korte antwoord is ja, maar er zijn nuances en beperkingen die belangrijk zijn om te begrijpen. In dit artikel zullen we de reikwijdte en grenzen van de vertrouwelijkheid tussen cliënt en advocaat verkennen, de verantwoordelijkheden van de advocaat en de uitzonderingen op de regel.

De basis van vertrouwelijkheid

De relatie tussen een advocaat en een cliënt is gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid. Dit betekent dat wat je aan je advocaat vertelt, vertrouwelijk moet blijven. Deze vertrouwelijkheid is niet alleen een ethische verplichting voor de advocaat, maar ook een wettelijk recht voor de cliënt. De vertrouwelijkheid heeft als doel om open communicatie te bevorderen, zodat de advocaat de cliënt zo goed mogelijk kan vertegenwoordigen.

Wat is het verschil tussen vertrouwelijkheid en het verschoningsrecht?

 • Vertrouwelijkheid: Dit is de plicht van de advocaat om informatie die de cliënt in vertrouwen heeft gedeeld, niet aan derden bekend te maken. Deze plicht blijft bestaan, zelfs nadat de zaak is afgerond of de cliënt een andere advocaat in de arm neemt.
 • Verschoningsrecht: Dit is het recht van de advocaat om te weigeren om in rechte getuigenis af te leggen over vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft gedeeld. Dit recht beschermt de cliënt tegen het gebruik van deze informatie in een juridische procedure.

De reikwijdte van de vertrouwelijkheid

De vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt is zeer breed en omvat bijna alles wat de cliënt deelt met de advocaat. Dit omvat:

 • Alle communicatie, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Informatie die relevant is voor de zaak, maar ook irrelevante persoonlijke informatie.
 • Documenten die de cliënt aan de advocaat overhandigt.
 • Adviezen en strategieën die de advocaat met de cliënt bespreekt.

Deze vertrouwelijkheid is essentieel voor een effectieve juridische vertegenwoordiging, omdat het de cliënt in staat stelt om volledig open te zijn zonder angst voor repercussies.

Verantwoordelijkheden van de advocaat

Advocaten hebben de plicht om de vertrouwelijkheid van hun cliënten te beschermen. Dit betekent dat zij:

 • Geen informatie mogen onthullen zonder toestemming van de cliënt.
 • Actieve maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie per ongeluk wordt onthuld.
 • De vertrouwelijkheid moeten handhaven, zelfs na de beëindiging van de juridische dienstverlening.

Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de gedragscodes voor advocaten en worden streng gehandhaafd door de beroepsorganisaties.

Uitzonderingen op de regel

Hoewel de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt zeer sterk is, zijn er enkele uitzonderingen waarbij een advocaat verplicht kan zijn om informatie te onthullen:

 • Als er sprake is van een voornemen tot het plegen van een toekomstig misdrijf of fraude, en de onthulling kan het voorkomen.
 • Wanneer de advocaat zichzelf moet verdedigen tegen beschuldigingen van wangedrag of nalatigheid.
 • Als de cliënt de advocaat gebruikt om een misdrijf te plegen of te assisteren bij een misdrijf.
 • Wanneer de rechter de advocaat opdraagt om informatie te onthullen.

Deze uitzonderingen zijn bedoeld om de balans te vinden tussen de bescherming van de cliënt en de bescherming van het algemeen belang.

Wat je wel en niet moet delen met je advocaat

Gezien de vertrouwelijkheid en de uitzonderingen daarop, is het belangrijk om te weten wat je wel en niet moet delen met je advocaat:

Wat je moet delen:

 • Alle feiten die relevant zijn voor je zaak, zelfs als ze nadelig voor je kunnen zijn.
 • Je doelen en verwachtingen van de juridische vertegenwoordiging.
 • Alle communicatie en documenten die betrekking hebben op de zaak.

Wat je met voorzichtigheid moet delen:

 • Plannen of gedachten over illegale activiteiten. Hoewel je advocaat vertrouwelijk moet handelen, kunnen dergelijke onthullingen leiden tot de uitzonderingen op de vertrouwelijkheidsregel.

De rol van vertrouwen in de advocaat-cliëntrelatie

Vertrouwen is de hoeksteen van de advocaat-cliëntrelatie. Zonder vertrouwen kan een advocaat niet effectief werken en kan de cliënt zich niet volledig beschermd voelen. Het is daarom essentieel dat cliënten een advocaat kiezen bij wie ze zich comfortabel voelen om vertrouwelijke informatie te delen.

Samenvatting

Samenvattend, ja, je kunt en moet je advocaat bijna alles vertellen wat relevant is voor je zaak. De vertrouwelijkheid is een fundamenteel aspect van de juridische praktijk en is bedoeld om je belangen te beschermen. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij een advocaat verplicht kan zijn om informatie te onthullen. Het is daarom belangrijk om een advocaat te kiezen die je vertrouwt en om open en eerlijk te zijn in je communicatie, terwijl je tegelijkertijd bewust bent van de grenzen van de vertrouwelijkheid.

Plaats een reactie