FAQ Algemeen

Wat als je geen geld hebt voor een advocaat?

Rechtsbijstand is een fundamenteel onderdeel van een rechtvaardige samenleving. Maar wat als je geconfronteerd wordt met een juridisch probleem en je hebt niet de financiële middelen om een advocaat in te huren? Dit artikel verkent de opties die beschikbaar zijn voor mensen die zich in deze situatie bevinden en biedt inzicht in de mogelijkheden om toch juridische hulp te krijgen.

Pro Deo Advocaat of Toevoegingsadvocaat

In Nederland kan iemand die de kosten voor juridische bijstand niet kan dragen, in aanmerking komen voor een pro deo advocaat, ook wel een toevoegingsadvocaat genoemd. Dit is een advocaat die wordt betaald door de overheid om mensen met een laag inkomen te vertegenwoordigen. De criteria voor het verkrijgen van een toevoegingsadvocaat zijn onder andere:

 • De financiële situatie van de aanvrager
 • De aard van de juridische kwestie
 • De kans op succes van de zaak

Om in aanmerking te komen, moet men een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand, die de situatie zal beoordelen en beslissen of er al dan niet een toevoeging wordt verleend.

Juridisch Loket en Rechtswinkels

Voor mensen die geen geld hebben voor een advocaat, biedt het Juridisch Loket gratis juridisch advies. Het Juridisch Loket is een door de overheid gefinancierde organisatie waar men terecht kan voor informatie en advies over juridische kwesties. Daarnaast zijn er in veel steden rechtswinkels te vinden waar vrijwilligers, vaak rechtenstudenten, gratis juridisch advies geven. Deze diensten kunnen helpen bij het bepalen van de volgende stappen en kunnen soms doorverwijzen naar een pro deo advocaat.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die de kosten van juridische bijstand dekt. Veel mensen sluiten deze verzekering af om zich in te dekken tegen toekomstige juridische kosten. Als je al een rechtsbijstandverzekering hebt op het moment dat het juridische probleem zich voordoet, kun je aanspraak maken op de dekking van deze verzekering. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden goed te lezen, aangezien niet alle zaken gedekt worden en er vaak een wachttijd geldt.

Online Juridische Dienstverlening

Met de opkomst van het internet zijn er diverse online platforms ontstaan die juridische diensten aanbieden tegen lagere kosten dan traditionele advocatenkantoren. Deze diensten kunnen variëren van het aanbieden van juridische documenten en contracten tot het geven van advies via e-mail of chat. Hoewel deze diensten niet altijd een volledige vervanging zijn voor persoonlijke juridische bijstand, kunnen ze wel een waardevolle bron van hulp zijn voor mensen met beperkte financiële middelen.

Zelfvertegenwoordiging

In sommige gevallen kan men ervoor kiezen om zichzelf te vertegenwoordigen in de rechtbank, dit wordt ook wel pro se of in propria persona genoemd. Dit is echter niet altijd aan te raden, omdat juridische procedures complex kunnen zijn en specifieke kennis vereisen. Als zelfvertegenwoordiging de enige optie is, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen naar de relevante wetten en procedures. De rechtbank kan soms ook hulpbronnen of zelfhulpcentra bieden voor mensen die zichzelf vertegenwoordigen.

Financiering door derden

Er zijn situaties waarin een derde partij bereid kan zijn om de kosten van juridische bijstand te financieren. Dit kan een familielid of vriend zijn, maar er zijn ook gespecialiseerde financieringsmaatschappijen die investeren in juridische claims in ruil voor een deel van de opbrengst. Dit wordt vaak gebruikt in gevallen waarin een grote financiële vergoeding wordt verwacht, zoals bij sommige letselschadezaken.

Pro Bono Werk

Sommige advocatenkantoren en individuele advocaten bieden pro bono diensten aan, wat betekent dat ze gratis juridische bijstand verlenen aan mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Dit is vaak afhankelijk van de aard van de zaak en de beschikbaarheid van de advocaten. Het kan een uitdaging zijn om pro bono hulp te vinden, maar het is de moeite waard om lokale advocatenkantoren en juridische organisaties te benaderen om te vragen naar de mogelijkheden.

Overheids- en Gemeenteprogramma’s

De overheid en sommige gemeenten bieden programma’s aan die gericht zijn op het bieden van juridische hulp aan mensen met een laag inkomen. Deze programma’s kunnen variëren per locatie en kunnen ondersteuning bieden bij specifieke juridische kwesties zoals huisvesting, sociale zekerheid en familierecht. Het is raadzaam om contact op te nemen met de lokale overheid of gemeente om te informeren naar beschikbare programma’s.

Universitaire Rechtshulpklinieken

Veel universiteiten met een rechtenfaculteit hebben rechtshulpklinieken waar studenten onder toezicht van ervaren advocaten praktijkervaring opdoen door juridische diensten aan te bieden. Deze klinieken kunnen gratis of tegen een zeer lage vergoeding hulp bieden bij een verscheidenheid aan juridische kwesties.

Samenvatting van Opties

Als je geen geld hebt voor een advocaat, zijn er verschillende opties die je kunt overwegen:

 • Pro deo advocaat of toevoegingsadvocaat
 • Juridisch Loket en rechtswinkels
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Online juridische dienstverlening
 • Zelfvertegenwoordiging
 • Financiering door derden
 • Pro bono werk
 • Overheids- en gemeenteprogramma’s
 • Universitaire rechtshulpklinieken

Het is belangrijk om alle beschikbare opties te onderzoeken en te bepalen welke het beste past bij jouw specifieke situatie. Juridische kwesties kunnen ingewikkeld en stressvol zijn, maar met de juiste hulp en begeleiding kun je jouw rechten effectief verdedigen, zelfs zonder de middelen voor een betaalde advocaat.

Plaats een reactie