FAQ Algemeen

Wat inkomen moet zijn om pro deo te gebruiken?

Wanneer men geconfronteerd wordt met juridische kwesties, kan de financiële last van juridische bijstand een zware druk leggen op het budget van een individu of gezin. In Nederland is het mogelijk om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel bekend als ‘pro deo’ of ’toevoeging’. Dit systeem is bedoeld om personen met een lager inkomen toegang te geven tot juridische hulp. Maar wat inkomen moet zijn om pro deo te gebruiken, is een vraag die velen bezighoudt. In dit artikel zullen we de inkomensgrenzen en voorwaarden voor het verkrijgen van pro deo rechtsbijstand in Nederland uitgebreid bespreken.

Inkomensgrenzen voor pro deo rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is de instantie die bepaalt of iemand in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand. De inkomensgrenzen worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus veranderen. Voor 2023 gelden de volgende inkomensgrenzen:

  • Alleenstaanden zonder kinderen: een verzamelinkomen van maximaal €20.700.
  • Alleenstaande ouders en gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen: een verzamelinkomen van maximaal €28.600.

Het verzamelinkomen is het totaal van het inkomen en de aftrekposten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting, zoals vastgesteld door de Belastingdienst. Het is belangrijk om te weten dat deze grenzen gebaseerd zijn op het peiljaar, dat doorgaans twee jaar voor het huidige jaar ligt. Voor 2023 wordt dus gekeken naar het inkomen van 2021.

Vermogensgrens

Naast het inkomen wordt er ook gekeken naar het vermogen van de aanvrager. Als het vermogen boven de vermogensgrens ligt, komt men niet in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand. De vermogensgrens is gelijk aan de grens voor het betalen van vermogensbelasting in box 3. Voor 2023 betekent dit dat het vermogen niet hoger mag zijn dan €31.340 voor alleenstaanden en €62.680 voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen.

Uitzonderingen en bijzondere omstandigheden

Er zijn situaties waarin er uitzonderingen op de standaard inkomens- en vermogensgrenzen van toepassing kunnen zijn. Zo kunnen er bijzondere omstandigheden zijn die invloed hebben op de financiële situatie van de aanvrager, zoals hoge schulden of medische kosten. In dergelijke gevallen kan de Raad voor Rechtsbijstand besluiten om toch rechtsbijstand te verlenen, ook al ligt het inkomen of vermogen boven de gestelde grenzen.

Procedure voor het aanvragen van pro deo rechtsbijstand

Het aanvragen van pro deo rechtsbijstand verloopt via een advocaat of mediator die bij de Raad voor Rechtsbijstand is ingeschreven. De volgende stappen worden doorgaans genomen:

  1. De aanvrager zoekt een geschikte advocaat of mediator die bereid is om de zaak op basis van pro deo te behandelen.
  2. De advocaat of mediator dient een aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand, waarbij financiële gegevens en informatie over de zaak worden verstrekt.
  3. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag en beslist of de aanvrager in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
  4. Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager een toevoeging en wordt er een eigen bijdrage vastgesteld, die afhankelijk is van het inkomen en vermogen.

De eigen bijdrage is een bedrag dat de aanvrager zelf moet betalen voor de juridische hulp. De hoogte van deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld.

Belang van tijdige aanvraag

Het is van belang om tijdig een aanvraag voor pro deo rechtsbijstand in te dienen. Dit komt omdat de aanvraag voorafgaand aan de juridische werkzaamheden moet worden goedgekeurd. Indien de aanvraag te laat wordt ingediend, kan dit leiden tot het zelf moeten dragen van de kosten voor juridische bijstand.

Veranderingen in financiële situatie

Wanneer er na het verkrijgen van pro deo rechtsbijstand veranderingen optreden in de financiële situatie van de aanvrager, zoals een significante inkomensstijging of erfenis, is het noodzakelijk dit te melden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit kan gevolgen hebben voor de toevoeging en de hoogte van de eigen bijdrage.

Conclusie

Pro deo rechtsbijstand is een essentieel onderdeel van het Nederlandse rechtssysteem, bedoeld om toegang tot juridische hulp te waarborgen voor mensen met een lager inkomen. De inkomens- en vermogensgrenzen zijn bepalend voor de vraag of iemand in aanmerking komt voor deze vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de actuele grenzen en voorwaarden, en om bij veranderingen in de financiële situatie dit tijdig te melden. Door de juiste stappen te volgen en de benodigde informatie te verstrekken, kan men de benodigde juridische ondersteuning ontvangen zonder dat de kosten een onoverkomelijke drempel vormen.

Plaats een reactie