FAQ Algemeen

Wat kost een advocaat gemiddeld per zaak?

De kosten van een advocaat per zaak kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het inschakelen van juridische bijstand is voor veel mensen een belangrijke stap, waarbij de kosten een cruciale rol spelen. In dit artikel gaan we dieper in op de gemiddelde kosten van een advocaat per zaak, de factoren die deze kosten beïnvloeden en de verschillende betalingsstructuren die gehanteerd worden binnen de advocatuur.

Factoren die de kosten van een advocaat beïnvloeden

Voordat we ingaan op de gemiddelde kosten, is het belangrijk om te begrijpen welke factoren invloed hebben op de prijs van juridische dienstverlening. Deze factoren omvatten:

 • Complexiteit van de zaak: Hoe complexer de zaak, hoe meer tijd en expertise er nodig is, wat de kosten opdrijft.
 • Ervaring van de advocaat: Advocaten met meer ervaring of specialisatie in een bepaald rechtsgebied kunnen hogere tarieven vragen.
 • Rechtsgebied: Sommige rechtsgebieden, zoals ondernemingsrecht of intellectueel eigendomsrecht, kunnen duurder zijn vanwege de gespecialiseerde kennis die vereist is.
 • Regio: De locatie van het advocatenkantoor kan ook invloed hebben op de prijs; in grote steden zijn de tarieven vaak hoger dan in kleinere gemeenten.
 • Soort dienstverlening: Advieswerk, procesvoering, contractonderhandelingen of andere juridische diensten kunnen verschillende tarieven hebben.
 • Urgentie: Zaken die met spoed behandeld moeten worden, kunnen leiden tot hogere kosten.

Uurtarief versus vaste prijs

Advocaten hanteren verschillende betalingsstructuren. De twee meest voorkomende zijn het uurtarief en de vaste prijs.

Uurtarief

Bij het uurtarief betaalt de cliënt voor de daadwerkelijk bestede tijd van de advocaat. Het uurtarief van advocaten in Nederland varieert doorgaans tussen de €150 en €500 per uur, afhankelijk van de bovengenoemde factoren. Voor een gemiddelde zaak kunnen de totale kosten dus flink oplopen, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de advocaat aan de zaak besteedt.

Vaste prijs

Sommige advocaten of kantoren bieden de mogelijkheid om een vaste prijs af te spreken voor een zaak. Dit kan voordelig zijn voor de cliënt, omdat het vooraf duidelijkheid geeft over de totale kosten. Echter, niet alle zaken lenen zich voor een vaste prijs, vooral niet als de hoeveelheid werk moeilijk in te schatten is.

Gemiddelde kosten per zaak

Het vaststellen van een gemiddelde prijs voor de kosten van een advocaat per zaak is niet eenvoudig, omdat elke zaak uniek is. Echter, voor een aantal veelvoorkomende zaken kunnen we wel een schatting geven:

 • Eenvoudige echtscheidingszaak: Tussen de €1.000 en €3.000.
 • Arbeidsconflict: Tussen de €2.500 en €7.500.
 • Contractonderhandelingen: Tussen de €1.000 en €5.000.
 • Incassozaken: Vaak een percentage van het geïncasseerde bedrag, variërend van 10% tot 25%.
 • Strafzaak: Tussen de €1.500 en €10.000, afhankelijk van de complexiteit.

Deze bedragen zijn indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de zaak en de advocaat die wordt ingeschakeld.

Pro deo advocaten en gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor mensen met een lager inkomen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat of gesubsidieerde rechtsbijstand. In dit geval betaalt de overheid een deel van de kosten en is de cliënt slechts een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt.

Overige kosten

Naast het honorarium van de advocaat kunnen er ook andere kosten zijn die de totale prijs van juridische bijstand beïnvloeden. Deze kunnen bestaan uit:

 • Griffierechten: Dit zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van een zaak.
 • Kantoorkosten: Kosten voor bijvoorbeeld administratie, telefoon en kopieerwerk.
 • Kosten van derden: Bijvoorbeeld kosten voor een deurwaarder, vertaler of deskundige.
 • Reiskosten: Als de advocaat moet reizen voor de zaak, kunnen deze kosten doorberekend worden aan de cliënt.

Het is belangrijk dat cliënten vooraf duidelijkheid krijgen over deze bijkomende kosten om verrassingen achteraf te voorkomen.

Transparantie en offertes

Transparantie over de kosten is essentieel in de relatie tussen advocaat en cliënt. Het is aan te raden om vooraf een offerte aan te vragen waarin alle verwachte kosten en de betalingsvoorwaarden duidelijk worden gespecificeerd. Op deze manier kan de cliënt een weloverwogen beslissing maken en de kosten van juridische bijstand afwegen tegen het belang van de zaak.

Samenvattend, de kosten van een advocaat per zaak kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van meerdere factoren. Het is belangrijk om vooraf goed onderzoek te doen naar de kostenstructuur van de advocaat en om duidelijke afspraken te maken over de verwachte kosten. Door transparantie en communicatie kunnen cliënten onaangename verrassingen voorkomen en de beste juridische ondersteuning vinden voor hun situatie.

Plaats een reactie