FAQ Algemeen

Wat zijn de kosten voor een pro deo advocaat?

Wanneer u juridische bijstand nodig heeft, maar niet de financiële middelen hebt om een advocaat te betalen, kunt u in aanmerking komen voor een pro deo advocaat, ook wel bekend als een advocaat van onvermogen of een toegevoegde advocaat. In dit artikel bespreken we uitgebreid de kosten die verbonden zijn aan de diensten van een pro deo advocaat en hoe het Nederlandse rechtssysteem ervoor zorgt dat rechtshulp toegankelijk is voor iedereen, ongeacht het inkomen.

Wat is een pro deo advocaat?

Een pro deo advocaat is een juridisch professional die door de overheid wordt gefinancierd om personen met een laag inkomen te vertegenwoordigen. Deze advocaten zijn volledig bevoegd en hebben dezelfde kwalificaties als andere advocaten, maar ze ontvangen een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand voor hun werkzaamheden. Het doel van dit systeem is om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot juridische bijstand.

Button Image

Criteria voor recht op een pro deo advocaat

Om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat, moet u voldoen aan bepaalde criteria die betrekking hebben op uw financiële situatie. Deze criteria worden jaarlijks bijgesteld en zijn afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt aan de hand van deze gegevens of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

De eigen bijdrage

Hoewel de kosten voor een pro deo advocaat grotendeels worden gedekt door de overheid, wordt er van de cliënt verwacht dat hij of zij een eigen bijdrage betaalt. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en kan variëren. Er zijn verschillende schijven vastgesteld waarin de eigen bijdrage wordt bepaald:

 • Lage inkomensgroep: minimale eigen bijdrage
 • Midden inkomensgroep: gemiddelde eigen bijdrage
 • Hoog inkomensgroep: maximale eigen bijdrage

De exacte bedragen van de eigen bijdrage worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd door de Raad voor Rechtsbijstand.

Button Image

Bijkomende kosten

Naast de eigen bijdrage kunnen er bijkomende kosten zijn waar u rekening mee moet houden. Deze kunnen bestaan uit:

 • Griffierechten: de kosten voor het starten van een juridische procedure
 • Kosten voor uittreksels of verklaringen die nodig zijn voor uw zaak
 • Reiskosten voor het bijwonen van zittingen
 • Kosten voor eventuele deskundigenrapporten

Deze kosten worden niet altijd gedekt door de vergoeding voor rechtsbijstand en zullen in sommige gevallen door de cliënt zelf betaald moeten worden.

Procedure voor het aanvragen van een pro deo advocaat

Als u denkt in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat, is het belangrijk om de juiste procedure te volgen:

 1. Zoek een advocaat die bereid is om op pro deo basis voor u te werken.
 2. De advocaat zal een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
 3. U verstrekt alle benodigde informatie over uw financiële situatie.
 4. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw aanvraag en bepaalt of u in aanmerking komt.
 5. Bij goedkeuring ontvangt u een beschikking waarin staat wat uw eigen bijdrage zal zijn.

Het is belangrijk om te weten dat u niet zelf een aanvraag kunt doen; dit moet altijd via een advocaat gebeuren.

Button Image

Wat als u niet in aanmerking komt?

Als u niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, zijn er nog steeds opties beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld:

 • Rechtsbijstandverzekering: Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kan deze de kosten van juridische bijstand dekken.
 • Gespreide betaling: Sommige advocaten bieden de mogelijkheid om de kosten gespreid te betalen.
 • Rechtswinkel of juridisch loket: Voor gratis of laagdrempelig juridisch advies kunt u terecht bij een rechtswinkel of het juridisch loket.

Het is belangrijk om alle opties te overwegen en te kiezen voor de oplossing die het beste bij uw situatie past.

De rol van de Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand speelt een centrale rol in het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze instantie is verantwoordelijk voor:

 • Het beoordelen van aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Het vaststellen van de eigen bijdrage
 • Het toezicht houden op de kwaliteit van de verleende rechtsbijstand
 • Het informeren van burgers over hun rechten en mogelijkheden

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat het rechtssysteem toegankelijk en eerlijk blijft voor iedereen.

Belangrijke overwegingen

Wanneer u overweegt om gebruik te maken van een pro deo advocaat, zijn er enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

 • De kwaliteit van de bijstand: Pro deo advocaten zijn gekwalificeerde professionals die u kunnen voorzien van kwalitatieve juridische bijstand.
 • De tijdigheid van de aanvraag: Zorg ervoor dat u tijdig een aanvraag indient, zodat uw zaak geen vertraging oploopt.
 • De communicatie met uw advocaat: Een goede communicatie met uw advocaat is essentieel voor het succes van uw zaak.
 • De mogelijkheid van beroep: Als u het niet eens bent met de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand, kunt u hiertegen in beroep gaan.

Het is van groot belang dat u goed geïnformeerd bent over uw rechten en de beschikbare mogelijkheden.

Slotoverwegingen

De kosten voor een pro deo advocaat zijn ontworpen om rechtshulp toegankelijk te maken voor iedereen. Hoewel er een eigen bijdrage en mogelijk bijkomende kosten zijn, zorgt het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand ervoor dat ook mensen met een beperkt inkomen hun recht kunnen halen. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en procedures, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de beschikbare juridische hulp.

Plaats een reactie