FAQ Arbeidsrecht

Heb ik recht op uitkering na ontslag dringende reden?

Ontslag krijgen is een ingrijpende gebeurtenis, vooral als het gaat om ontslag om een dringende reden, ook wel bekend als ontslag op staande voet. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw recht op een uitkering. In dit artikel bespreken we de voorwaarden en omstandigheden die bepalen of u na een dergelijk ontslag recht heeft op een uitkering.

Wat is ontslag om dringende reden?

Ontslag om dringende reden betekent dat uw werkgever u onmiddellijk ontslaat zonder opzegtermijn vanwege een ernstige misstap. Voorbeelden van dringende redenen zijn diefstal, fraude, geweld of ernstige insubordinatie. Het moet gaan om gedragingen die het onmogelijk maken de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Criteria voor recht op een uitkering

Na ontslag om dringende reden is het niet vanzelfsprekend dat u recht heeft op een uitkering. De uitkeringsinstantie (zoals het UWV in Nederland) zal beoordelen of u verwijtbaar werkloos bent geworden. Hierbij spelen de volgende criteria een rol:

 • Verwijtbaarheid: Er wordt gekeken of u verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig bent geweest.
 • Herhaaldelijk gedrag: Was het een eenmalige misstap of is er sprake van herhaaldelijk ongewenst gedrag?
 • Voorgaande waarschuwingen: Heeft uw werkgever u vooraf gewaarschuwd over de consequenties van uw gedrag?
 • Omstandigheden van het geval: Er wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden rondom uw ontslag.

Proces na ontslag om dringende reden

Als u ontslagen bent om een dringende reden, is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen:

 1. Controleer of het ontslag rechtmatig is. U kunt juridisch advies inwinnen om te beoordelen of uw ontslag voldoet aan de wettelijke eisen.
 2. Dien een bezwaar in als u het niet eens bent met het ontslag. Dit kan leiden tot een herziening van de beslissing of tot een rechtszaak.
 3. Meld u zo snel mogelijk aan bij de uitkeringsinstantie om een uitkering aan te vragen.
 4. Verzamel bewijsmateriaal dat uw kant van het verhaal ondersteunt, zoals e-mails, getuigenverklaringen of andere documentatie.

Beoordeling door de uitkeringsinstantie

De uitkeringsinstantie zal uw aanvraag beoordelen en bepalen of u recht heeft op een uitkering. Zij zullen onder andere kijken naar:

 • De reden van ontslag en de omstandigheden die daartoe hebben geleid.
 • Uw arbeidsverleden en of u in het verleden soortgelijke problemen heeft gehad.
 • Uw inspanningen om ander werk te vinden na het ontslag.

Het is cruciaal om tijdens dit proces volledige en eerlijke informatie te verstrekken. Onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot afwijzing van uw aanvraag of zelfs tot sancties.

Uitzonderingen en bijzondere omstandigheden

Er zijn situaties waarin u, ondanks een ontslag om dringende reden, toch recht kunt hebben op een uitkering. Dit kan het geval zijn als:

 • U kunt aantonen dat het gedrag niet verwijtbaar was, bijvoorbeeld door een misverstand of onjuiste beschuldigingen.
 • Er sprake is van verzachtende omstandigheden die uw gedrag verklaren en die het ontslag niet rechtvaardigen.
 • Uw werkgever heeft niet de juiste procedures gevolgd bij het ontslag.

In dergelijke gevallen kan het zijn dat de uitkeringsinstantie besluit dat u toch recht heeft op een uitkering.

Geen recht op uitkering

Als de uitkeringsinstantie oordeelt dat u verwijtbaar werkloos bent geworden, heeft u in principe geen recht op een uitkering. Dit betekent dat u zelf voor uw inkomen moet zorgen. Het is daarom van groot belang om na een ontslag om dringende reden direct actie te ondernemen en uw mogelijkheden te verkennen.

Wat te doen als u geen recht heeft op een uitkering?

Indien u geen recht heeft op een uitkering, zijn er enkele stappen die u kunt ondernemen:

 • Zoek actief naar nieuw werk. Dit vergroot niet alleen uw kansen op een nieuwe baan, maar toont ook aan dat u bereid bent uw situatie te verbeteren.
 • Onderzoek of u in aanmerking komt voor andere vormen van financiële ondersteuning, zoals bijzondere bijstand.
 • Overweeg om juridisch advies in te winnen over het aanvechten van uw ontslag.

Samenvatting

Ontslag om dringende reden kan een grote impact hebben op uw recht op een uitkering. Het is belangrijk om direct na het ontslag de juiste stappen te ondernemen en uw situatie zorgvuldig te beoordelen. Wees proactief in het zoeken naar nieuw werk en het verkennen van uw rechten en mogelijkheden. Hoewel een ontslag om dringende reden een uitdagende situatie is, zijn er wegen die u kunt bewandelen om uw financiële stabiliteit te herstellen.

Plaats een reactie