FAQ Arbeidsrecht

Hoe onderhandelen over vaststellingsovereenkomst?

Wanneer u als werknemer of werkgever geconfronteerd wordt met een situatie waarin een dienstverband moet worden beëindigd, kan een vaststellingsovereenkomst een geschikte manier zijn om dit op een nette en juridisch correcte wijze te regelen. Het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst is een proces waarbij beide partijen tot een voor hen acceptabele uitkomst moeten komen. Dit artikel biedt een uitgebreide leidraad voor het effectief onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin afspraken worden vastgelegd over de voorwaarden van de beëindiging van het dienstverband. Het is een belangrijk juridisch document dat zorgvuldig moet worden opgesteld en onderhandeld om toekomstige geschillen te voorkomen.

Button Image

Voorbereiding op de onderhandelingen

Voordat u de onderhandelingen ingaat, is een goede voorbereiding essentieel. Dit omvat:

 • Het verzamelen van alle relevante informatie over de arbeidsovereenkomst, prestaties, eventuele geschillen en de reden van beëindiging.
 • Het bepalen van uw onderhandelingsdoelen en -grenzen, zoals de gewenste opzegtermijn, financiële compensatie en eventuele aanvullende voorwaarden.
 • Het inwinnen van juridisch advies om uw rechten en plichten te begrijpen en om een realistisch beeld te krijgen van wat u kunt verwachten en eisen.

De onderhandelingsstrategie

Uw onderhandelingsstrategie moet gebaseerd zijn op een duidelijk begrip van wat u wilt bereiken en wat voor u acceptabel is. Overweeg de volgende punten:

 • Wees duidelijk over uw doelen, maar sta open voor alternatieve oplossingen die voor beide partijen voordelig kunnen zijn.
 • Communiceer op een respectvolle en professionele manier, zelfs als de emoties hoog oplopen.
 • Luister naar de argumenten en behoeften van de andere partij en probeer te begrijpen waar ruimte is voor compromis.
 • Wees bereid om te pauzeren en juridisch advies in te winnen als u geconfronteerd wordt met onverwachte voorstellen of eisen.
Button Image

Belangrijke onderdelen van de vaststellingsovereenkomst

Bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst zijn er verschillende belangrijke onderdelen waar u aandacht aan moet besteden:

De beëindigingsdatum

De datum waarop het dienstverband officieel eindigt, is van groot belang. Deze datum heeft invloed op zaken als de opzegtermijn en de uitbetaling van de eindafrekening.

De financiële regeling

De financiële compensatie, vaak een ontslagvergoeding genoemd, is een cruciaal onderdeel van de onderhandelingen. Deze vergoeding kan gebaseerd zijn op de wettelijke transitievergoeding of op andere afspraken tussen partijen.

De vrijwaring

Een vrijwaringsclausule beschermt de partijen tegen toekomstige claims met betrekking tot het dienstverband. Het is belangrijk om deze clausule zorgvuldig te formuleren.

Non-concurrentie en relatiebeding

Indien van toepassing, moeten afspraken over non-concurrentie en relatiebedingen worden herzien en mogelijk aangepast in de context van de beëindiging van het dienstverband.

Getuigschrift en referenties

Afspraken over het verstrekken van een getuigschrift en referenties kunnen de werknemer helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

De rol van een juridisch adviseur

Het inschakelen van een juridisch adviseur kan van onschatbare waarde zijn tijdens het onderhandelingsproces. Een adviseur kan:

 • U voorzien van deskundig advies over uw rechten en plichten.
 • Helpen bij het formuleren van uw eisen en het beoordelen van de voorstellen van de andere partij.
 • Ondersteuning bieden bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat deze juridisch waterdicht is.
Button Image

De onderhandelingen voeren

Tijdens de onderhandelingen is het belangrijk om:

 • Uw argumenten te onderbouwen met feiten en bewijs.
 • Flexibel te zijn in uw benadering, maar vast te houden aan uw belangrijkste doelen.
 • De voortgang van de onderhandelingen te documenteren en afspraken schriftelijk vast te leggen.

Naar een overeenkomst toewerken

Wanneer u dichter bij een overeenkomst komt, is het belangrijk om:

 • Alle gemaakte afspraken nauwkeurig te controleren.
 • Te zorgen voor een duidelijke en ondubbelzinnige formulering van de overeenkomst.
 • De overeenkomst door alle partijen te laten ondertekenen en te zorgen voor een correcte afhandeling van de beëindiging.

Veelgemaakte fouten vermijden

Om de kans op succes te vergroten en veelvoorkomende valkuilen te vermijden, moet u:

 • Niet overhaast te werk gaan en de tijd nemen om alle aspecten van de overeenkomst te overwegen.
 • Geen toezeggingen doen die u juridisch niet kunt waarmaken.
 • Geen belangrijke details over het hoofd zien die later voor problemen kunnen zorgen.

Conclusie

Het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst vereist een zorgvuldige aanpak en aandacht voor detail. Door een goede voorbereiding, een duidelijke strategie en de bereidheid om samen te werken, kunt u tot een overeenkomst komen die voor beide partijen acceptabel is. Vergeet niet om juridisch advies in te winnen en om alle afspraken nauwkeurig vast te leggen. Met deze aanpak kunt u een potentieel moeilijke situatie omzetten in een positieve uitkomst.

Plaats een reactie