FAQ Arbeidsrecht

Hoe ontslag dringende reden aanvechten?

Ontslag om dringende reden, ook wel ontslag op staande voet genoemd, is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een professionele carrière. Het kan verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomst van een werknemer. In dit artikel bespreken we de stappen die je kunt ondernemen als je geconfronteerd wordt met een ontslag om dringende reden en hoe je dit kunt aanvechten.

Wat is ontslag om dringende reden?

Ontslag om dringende reden betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigt zonder opzegtermijn of opzegvergoeding, vanwege een ernstige misstap van de werknemer. Voorbeelden van dringende redenen zijn diefstal, fraude, geweld op de werkvloer of ernstige insubordinatie. De werkgever moet het ontslag onverwijld meedelen en de redenen voor het ontslag duidelijk specificeren.

De eerste stappen na ontslag

Als je ontslagen bent om een dringende reden, is het belangrijk om snel en adequaat te handelen. Hier zijn enkele eerste stappen die je moet overwegen:

 • Ontvang de ontslagbrief: Zorg ervoor dat je een schriftelijke bevestiging van het ontslag ontvangt met de opgegeven redenen.
 • Controleer de redenen: Beoordeel of de aangevoerde redenen daadwerkelijk kwalificeren als een dringende reden voor ontslag.
 • Zoek juridisch advies: Neem contact op met een arbeidsrechtadvocaat om je situatie te bespreken en te bepalen of het ontslag onrechtmatig is.
 • Bewaar bewijs: Verzamel alle documenten, e-mails en andere bewijzen die je standpunt kunnen ondersteunen.

De gronden voor aanvechten

Er zijn verschillende gronden waarop je een ontslag om dringende reden kunt aanvechten:

 • Procedurefouten: Als de werkgever de juiste procedure niet heeft gevolgd, bijvoorbeeld door het ontslag niet onverwijld mee te delen of de redenen niet duidelijk te specificeren.
 • Substantiële redenen: Als de opgegeven redenen niet ernstig genoeg zijn om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen.
 • Discriminatie: Als het ontslag gebaseerd is op discriminatoire gronden, zoals geslacht, leeftijd, handicap, religie of seksuele geaardheid.
 • Retaliatie: Als het ontslag een vergeldingsactie is voor een eerdere actie van de werknemer, zoals het indienen van een klacht of het deelnemen aan een vakbondsactiviteit.

Het juridische proces

Als je besluit het ontslag aan te vechten, zal je een juridisch proces moeten starten. Dit proces kan verschillende stappen omvatten:

 • Schriftelijke bezwaren: Het indienen van een formeel bezwaar tegen het ontslag bij de werkgever.
 • Onderhandelingen: Het aangaan van onderhandelingen met de werkgever, eventueel met behulp van een mediator, om tot een schikking te komen.
 • Gang naar de rechter: Als onderhandelingen niet tot een oplossing leiden, kan de zaak voor de rechter worden gebracht. De rechter zal dan beoordelen of het ontslag rechtmatig was.

Compensatie en herstel

Wanneer je ontslag om dringende reden succesvol aanvecht, kun je recht hebben op verschillende vormen van compensatie:

 • Herstel van de arbeidsrelatie: In sommige gevallen kan de rechter besluiten dat je weer aan het werk moet kunnen gaan.
 • Opzegvergoeding: Als herstel van de arbeidsrelatie niet mogelijk is, kun je recht hebben op een opzegvergoeding die overeenkomt met de opzegtermijn die normaal in acht genomen had moeten worden.
 • Schadevergoeding: Je kunt ook recht hebben op een schadevergoeding voor de geleden schade als gevolg van het onrechtmatige ontslag.

Belang van juridische bijstand

Het aanvechten van een ontslag om dringende reden is een complex proces dat kennis van het arbeidsrecht vereist. Juridische bijstand is daarom essentieel:

 • Advies over je rechten: Een advocaat kan je informeren over je rechten en de haalbaarheid van het aanvechten van je ontslag.
 • Ondersteuning bij procedures: Een advocaat kan je helpen bij het navigeren door de juridische procedures en het opstellen van de benodigde documentatie.
 • Vertegenwoordiging in de rechtbank: Als je zaak voor de rechter komt, zal een advocaat je vertegenwoordigen en pleiten voor jouw belangen.

Preventieve maatregelen

Om toekomstige geschillen te voorkomen, is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen:

 • Kennis van het arbeidsrecht: Zorg dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als werknemer.
 • Documentatie: Houd een dossier bij van alle relevante documenten en communicatie op de werkvloer.
 • Open communicatie: Zoek de dialoog met je werkgever bij onenigheid of problemen, voordat de situatie escaleert.

Conclusie

Het aanvechten van een ontslag om dringende reden is een uitdaging die een zorgvuldige aanpak vereist. Door de juiste stappen te volgen en juridische bijstand in te schakelen, kun je je kansen om succesvol te zijn in het aanvechten van je ontslag vergroten. Onthoud dat preventie de beste verdediging is, dus blijf proactief in het onderhouden van een goede werkrelatie en het documenteren van je werkgeschiedenis.

Plaats een reactie