FAQ Arbeidsrecht

Hoeveel maanden salaris bij vaststellingsovereenkomst?

Wanneer een werkgever en werknemer besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst, rijst vaak de vraag: hoeveel maanden salaris dient er meegegeven te worden als ontslagvergoeding? Deze kwestie is van groot belang voor zowel de werkgever als de werknemer, aangezien het financiële consequenties heeft voor beide partijen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten die meespelen bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst uitgebreid bespreken.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin werkgever en werknemer onderling afspraken maken over de voorwaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst biedt beide partijen zekerheid en voorkomt een gang naar de rechter. Belangrijke onderdelen van een vaststellingsovereenkomst zijn onder andere de einddatum van het dienstverband, de hoogte van de ontslagvergoeding, eventuele vrijstelling van werk en afspraken over de eindafrekening.

Factoren die de hoogte van de ontslagvergoeding beïnvloeden

De hoogte van de ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst is afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder volgt een overzicht van de meest invloedrijke elementen:

 • De wettelijke transitievergoeding: Dit is het bedrag waar een werknemer minimaal recht op heeft bij ontslag, berekend op basis van het aantal dienstjaren en het maandsalaris.
 • Onderhandelingspositie: De kracht van de onderhandelingspositie van zowel werkgever als werknemer kan de hoogte van de vergoeding beïnvloeden.
 • De reden van ontslag: De grondslag voor het ontslag kan een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding.
 • De financiële situatie van de werkgever: De mogelijkheden van de werkgever om een vergoeding te betalen kunnen de hoogte ervan beïnvloeden.
 • De leeftijd van de werknemer: Oudere werknemers krijgen soms een hogere vergoeding vanwege de verwachte moeilijkheden bij het vinden van nieuw werk.
 • De arbeidsmarkt: De kansen op de arbeidsmarkt kunnen ook een rol spelen bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding.

Berekening van de transitievergoeding

De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding die de werknemer kan gebruiken om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De berekening hiervan is als volgt:

 • Voor elk jaar dat de werknemer in dienst is geweest, ontvangt hij/zij 1/3 maandsalaris.
 • Bij een dienstverband korter dan een jaar wordt de vergoeding naar rato berekend.
 • Er geldt een maximum aan de transitievergoeding, welke jaarlijks wordt vastgesteld.

Deze wettelijke transitievergoeding dient als uitgangspunt voor de onderhandelingen over de ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst.

Onderhandelingen over de ontslagvergoeding

De uiteindelijke hoogte van de ontslagvergoeding wordt vaak bepaald door onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Hierbij kunnen verschillende strategieën en tactieken worden ingezet om tot een voor beide partijen acceptabele uitkomst te komen. Het is raadzaam voor beide partijen om zich te laten bijstaan door juridisch adviseurs of advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht.

De rol van de kantonrechtersformule

In het verleden werd de kantonrechtersformule vaak gebruikt om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. Hoewel deze formule niet meer wettelijk van toepassing is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015, wordt deze soms nog steeds als richtlijn gebruikt tijdens onderhandelingen. De formule hield rekening met het aantal gewogen dienstjaren (A), het laatstverdiende loon (B) en een correctiefactor (C), die de bijzondere omstandigheden van het ontslag weerspiegelde.

Specifieke situaties en maatwerk

Elke situatie is uniek en daarom is maatwerk bij het bepalen van de ontslagvergoeding essentieel. Zo kunnen er specifieke afspraken gemaakt worden over outplacementbegeleiding, een non-concurrentiebeding of het meenemen van vakantiedagen. Al deze elementen kunnen invloed hebben op de hoogte van de ontslagvergoeding.

Belasting en de ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is onderhevig aan belasting. Het is belangrijk om te weten dat de vergoeding wordt gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking en daarom belast wordt als inkomen. Dit kan invloed hebben op de netto uitkering die de werknemer uiteindelijk ontvangt.

Veelgestelde vragen

Er zijn enkele vragen die regelmatig terugkomen wanneer het gaat om de ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst:

 • Hoe zit het met mijn recht op WW? Om recht te hebben op een WW-uitkering, moet de vaststellingsovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • Kan ik onderhandelen over de hoogte van de vergoeding? Ja, er is ruimte voor onderhandeling over de hoogte van de ontslagvergoeding.
 • Wat als we er niet uitkomen? Als onderhandelingen niet tot een overeenkomst leiden, kan de gang naar de rechter alsnog een optie zijn.

Samenvattend is de hoogte van de ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst afhankelijk van vele factoren en is het resultaat van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Het is belangrijk om goed geïnformeerd en geadviseerd te worden door een specialist op het gebied van arbeidsrecht om tot een rechtvaardige en passende vergoeding te komen.

Plaats een reactie