FAQ Arbeidsrecht

Hoeveel tijd om vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Wanneer een werkgever en werknemer besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, kan dit geregeld worden door middel van een vaststellingsovereenkomst. Een veelgestelde vraag is hoeveel tijd men heeft om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Dit is een belangrijk aspect, aangezien de beslissing om een dergelijke overeenkomst te ondertekenen verstrekkende gevolgen kan hebben voor beide partijen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst bespreken, inclusief de wettelijke bedenktijd en de factoren die de beslissingstijd kunnen beïnvloeden.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de voorwaarden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Het is een juridisch bindend document dat, mits correct opgesteld en ondertekend, ervoor zorgt dat beide partijen afzien van het recht om naar de rechter te stappen over de beëindiging van het dienstverband.

Button Image

Wettelijke bedenktijd

In Nederland is er een wettelijke bedenktijd vastgesteld voor het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Deze bedenktijd geeft de werknemer de mogelijkheid om de overeenkomst binnen een bepaalde termijn te herroepen. De belangrijkste punten met betrekking tot de wettelijke bedenktijd zijn:

 • De bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf het moment dat de vaststellingsovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
 • Indien de werkgever de werknemer niet schriftelijk wijst op deze bedenktijd, wordt de bedenktijd automatisch verlengd naar 21 dagen.
 • De werknemer kan binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden.
 • De herroeping dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur aangetekend verstuurd.

Factoren die de beslissingstijd beïnvloeden

Naast de wettelijke bedenktijd zijn er verschillende factoren die de tijd kunnen beïnvloeden die een werknemer nodig heeft om te beslissen over het tekenen van een vaststellingsovereenkomst:

 • Complexiteit van de overeenkomst: Hoe complexer de overeenkomst, hoe meer tijd een werknemer nodig zal hebben om alle voorwaarden te begrijpen en te overwegen.
 • Advies van een juridisch adviseur: Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen voordat men een vaststellingsovereenkomst ondertekent. Het vinden en raadplegen van een geschikte adviseur kan extra tijd in beslag nemen.
 • Onderhandelingen: Vaak is er ruimte voor onderhandeling over de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst. Onderhandelingen kunnen de beslissingstijd verlengen.
 • Emotionele impact: Het beëindigen van een dienstverband kan emotioneel belastend zijn, wat kan leiden tot uitstel van de beslissing.
Button Image

Advies inwinnen

Het is essentieel dat een werknemer zich goed laat informeren voordat hij of zij een vaststellingsovereenkomst ondertekent. Juridisch advies kan helpen om de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst te begrijpen. Bovendien kan een juridisch adviseur ondersteunen bij het onderhandelen over betere voorwaarden.

De rol van de werkgever

De werkgever heeft ook een verantwoordelijkheid in het proces van het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat de werkgever de werknemer voldoende tijd geeft om de overeenkomst te overwegen en juridisch advies in te winnen. Daarnaast moet de werkgever de werknemer schriftelijk informeren over de wettelijke bedenktijd.

Button Image

Praktische tips voor werknemers

Als werknemer is het belangrijk om de volgende stappen te overwegen bij het ontvangen van een vaststellingsovereenkomst:

 • Neem de tijd om de overeenkomst zorgvuldig door te lezen.
 • Zoek juridisch advies voordat u iets ondertekent.
 • Overweeg of u wilt onderhandelen over de voorwaarden.
 • Let op de wettelijke bedenktijd en zorg ervoor dat u binnen deze termijn handelt als u besluit de overeenkomst te herroepen.

Praktische tips voor werkgevers

Voor werkgevers is het van belang om de volgende zaken in acht te nemen:

 • Zorg voor een duidelijke en eerlijke vaststellingsovereenkomst.
 • Informeer de werknemer schriftelijk over de wettelijke bedenktijd.
 • Geef de werknemer voldoende tijd en ruimte om de overeenkomst te overwegen en juridisch advies in te winnen.
 • Wees bereid tot onderhandelingen over de voorwaarden van de overeenkomst.

Samenvatting

Samenvattend is het belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn van de wettelijke bedenktijd en de factoren die de tijd om een vaststellingsovereenkomst te tekenen kunnen beïnvloeden. Door zorgvuldig te overwegen en eventueel juridisch advies in te winnen, kunnen beide partijen tot een overeenkomst komen die voor beide partijen acceptabel is. Het is cruciaal om binnen de gestelde termijnen te handelen om de rechten te waarborgen en eventuele complicaties te voorkomen.

Plaats een reactie