FAQ Arbeidsrecht

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik ziek ben?

Wanneer u als werknemer ziek bent, kan de situatie zich voordoen waarbij uw werkgever voorstelt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst. Dit kan vragen oproepen over de rechtmatigheid en de gevolgen van het ondertekenen van zo’n overeenkomst tijdens ziekte. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten en overwegingen die u in acht moet nemen voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent terwijl u ziek bent.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch document waarin werkgever en werknemer onderling afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is een manier om buiten de rechter om een einde te maken aan de arbeidsrelatie, waarbij beide partijen zich verbinden aan de gemaakte afspraken. De inhoud van de overeenkomst kan onder meer afspraken bevatten over de einddatum van het dienstverband, een eventuele ontslagvergoeding, de finale kwijting en de overdracht van werkzaamheden.

Button Image

De positie van de zieke werknemer

Als zieke werknemer geniet u in Nederland ontslagbescherming. Dit betekent dat u tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte in principe niet ontslagen mag worden. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als er sprake is van bedrijfseconomische redenen of wangedrag. Desondanks kan een werkgever voorstellen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Overwegingen bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

Voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent terwijl u ziek bent, is het belangrijk om de volgende punten in overweging te nemen:

  • Uw gezondheidstoestand: Beoordeel of uw gezondheidstoestand het toelaat om weloverwogen beslissingen te nemen.
  • Ontslagbescherming: Realiseer u dat u tijdens ziekte ontslagbescherming geniet en dat ondertekening van de overeenkomst deze bescherming beëindigt.
  • Recht op een uitkering: Ga na of het tekenen van de overeenkomst invloed heeft op uw recht op een ziektewet- of werkloosheidsuitkering.
  • Financiële consequenties: Overweeg de financiële gevolgen van het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst tijdens ziekte.
  • Juridisch advies: Zoek juridisch advies om uw rechten en plichten duidelijk in kaart te brengen.
Button Image

Uw recht op een uitkering

Een belangrijk aspect om rekening mee te houden is uw recht op een uitkering na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte. Het UWV kan een ziektewetuitkering weigeren als zij van mening zijn dat u zonder goede reden heeft ingestemd met de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Dit kan leiden tot een periode waarin u zonder inkomen zit. Het is daarom essentieel om de vaststellingsovereenkomst zo te formuleren dat deze geen belemmering vormt voor het verkrijgen van een uitkering.

De rol van juridisch advies

Het inschakelen van juridisch advies is cruciaal wanneer u overweegt een vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens ziekte. Een jurist of advocaat kan u adviseren over de inhoud van de overeenkomst en de mogelijke gevolgen voor uw situatie. Zij kunnen u ook bijstaan in de onderhandelingen met uw werkgever om ervoor te zorgen dat uw belangen optimaal worden behartigd.

Button Image

Financiële en emotionele consequenties

Naast de juridische aspecten zijn er ook financiële en emotionele consequenties verbonden aan het tekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte. Het is belangrijk om na te denken over de impact die het verlies van uw baan kan hebben op uw financiële situatie en uw herstel. Stress en onzekerheid over de toekomst kunnen uw gezondheid verder beïnvloeden.

Alternatieven voor het tekenen van een vaststellingsovereenkomst

Voordat u besluit een vaststellingsovereenkomst te tekenen, is het verstandig om ook alternatieven te overwegen. Mogelijk zijn er andere opties die beter aansluiten bij uw situatie, zoals een re-integratietraject of aanpassing van uw werkzaamheden. Bespreek deze mogelijkheden met uw werkgever en uw bedrijfsarts.

Conclusie

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte is een beslissing met verstrekkende gevolgen. Het is van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over uw rechten en plichten en om de mogelijke impact op uw financiële en emotionele welzijn te overwegen. Juridisch advies is hierbij onontbeerlijk. Neem de tijd om alle opties te overwegen en maak een weloverwogen keuze die het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Plaats een reactie