FAQ Arbeidsrecht

Wat als mijn werkgever geen ontslagvergunning krijgt van de UWV?

Wanneer een werkgever overweegt om een werknemer te ontslaan wegens economische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, is een ontslagvergunning van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) vereist. Maar wat gebeurt er als deze vergunning niet wordt verleend? In dit artikel verkennen we de mogelijke scenario’s en de rechten van de werknemer in een dergelijke situatie.

Ontslagprocedure via het UWV

Voordat we ingaan op de gevolgen van een afwijzing van een ontslagvergunning, is het belangrijk om de ontslagprocedure via het UWV te begrijpen:

 • De werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of er voldoende grond is voor ontslag.
 • Bij goedkeuring ontvangt de werkgever een ontslagvergunning.
 • Met deze vergunning kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Redenen voor afwijzing van de ontslagvergunning

Er zijn verschillende redenen waarom het UWV een ontslagvergunning kan afwijzen:

 • Onvoldoende onderbouwing van de economische noodzaak.
 • De werkgever heeft niet aangetoond dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is.
 • De werkgever heeft het afspiegelingsbeginsel niet correct toegepast.
 • Er is sprake van discriminatie of het ontslag is in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte.

Rechten van de werknemer bij afwijzing ontslagvergunning

Als het UWV de ontslagvergunning afwijst, blijft de werknemer in dienst en behoudt zijn of haar rechten:

 • De arbeidsovereenkomst blijft van kracht.
 • De werknemer behoudt recht op het afgesproken loon.
 • De werknemer kan aanspraak maken op de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden.

Opties voor de werkgever na afwijzing

Na een afwijzing van de ontslagvergunning heeft de werkgever enkele opties:

 • De werkgever kan bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV.
 • De werkgever kan een nieuwe ontslagaanvraag indienen met aanvullende informatie.
 • De werkgever kan de werknemer een beëindigingsovereenkomst aanbieden.
 • De werkgever kan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter.

Bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV

Als de werkgever het niet eens is met de afwijzing, kan hij bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na de beslissing gebeuren. Het UWV zal de zaak opnieuw beoordelen en mogelijk een andere beslissing nemen.

Nieuwe ontslagaanvraag indienen

De werkgever kan ervoor kiezen om een nieuwe ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV. Ditmaal moet de aanvraag voorzien zijn van aanvullende of verbeterde informatie om de kans op goedkeuring te vergroten.

Beëindigingsovereenkomst aanbieden

Een andere optie is het aanbieden van een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Hierin maken werkgever en werknemer onderling afspraken over de voorwaarden van het ontslag. Belangrijk is dat de werknemer hiermee instemt en dat de overeenkomst voldoet aan bepaalde voorwaarden om recht op een WW-uitkering niet in gevaar te brengen.

Verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter

Als laatste optie kan de werkgever naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter zal de zaak beoordelen en kan besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden als er een redelijke grond voor ontslag is en herplaatsing niet mogelijk of niet verplicht is.

Advies voor werknemers

Werknemers doen er goed aan om juridisch advies in te winnen als hun werkgever een ontslagvergunning aanvraagt of als deze is afgewezen. Een juridisch adviseur of advocaat kan helpen bij het beoordelen van de situatie en het adviseren over de beste vervolgstappen.

Samenvatting

Als het UWV een ontslagvergunning afwijst, blijft de werknemer in dienst en behoudt hij of zij alle rechten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft verschillende opties om alsnog tot een ontslag te komen, maar moet hierbij zorgvuldig te werk gaan en de rechten van de werknemer respecteren. Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan om zich goed te laten informeren en adviseren over de mogelijkheden en gevolgen van een afwijzing van een ontslagvergunning door het UWV.

Plaats een reactie