FAQ Arbeidsrecht

Wat kost ontslag via UWV?

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Wanneer een werkgever overweegt om een werknemer te ontslaan via het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), is het belangrijk om inzicht te hebben in de kosten die hieraan verbonden zijn. In dit artikel bespreken we de verschillende kostenposten die een rol spelen bij ontslag via het UWV.

Procedurekosten UWV

De eerste kostenpost waar werkgevers mee te maken krijgen bij ontslag via het UWV zijn de procedurekosten. Deze kosten zijn gerelateerd aan het indienen van de ontslagaanvraag bij het UWV. Hieronder vallen:

 • Administratiekosten: Kosten voor het verzamelen en indienen van de benodigde documentatie.
 • Advieskosten: Kosten voor juridisch advies of ondersteuning door een advocaat of jurist.
 • Kosten voor eventuele bezwaar- of beroepsprocedures: Indien de werknemer bezwaar maakt tegen het ontslag.

Transitievergoeding

Een belangrijk onderdeel van de kosten bij ontslag via het UWV is de transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de werknemer te compenseren voor het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van verschillende factoren:

 • De duur van het dienstverband: Hoe langer de werknemer in dienst is geweest, hoe hoger de transitievergoeding.
 • De leeftijd van de werknemer: Werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest, hebben recht op een hogere vergoeding.
 • Het maandsalaris van de werknemer: De vergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris.

De transitievergoeding kan een aanzienlijke kostenpost zijn, vooral bij langdurige dienstverbanden of hogere salarissen.

Opzegtermijn en doorbetaling loon

Tijdens de opzegtermijn moet de werkgever het loon van de werknemer doorbetalen. De lengte van de opzegtermijn is afhankelijk van het dienstverband en kan variëren van één tot vier maanden. Deze kosten kunnen oplopen, vooral als de werknemer een hoog salaris heeft of als er sprake is van een lange opzegtermijn.

Outplacement en begeleiding

Naast de transitievergoeding kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer outplacement of begeleiding naar ander werk aan te bieden. Dit zijn de kosten voor:

 • Outplacementbureaus: Professionele begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.
 • Trainingen of opleidingen: Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Deze kosten zijn niet verplicht, maar kunnen wel bijdragen aan een soepeler ontslagproces en worden vaak gezien als een vorm van goed werkgeverschap.

Overige kosten

Er zijn ook andere kosten die een rol kunnen spelen bij ontslag via het UWV, zoals:

 • Eventuele schikkingen: Indien er een overeenkomst wordt bereikt met de werknemer om het ontslag te regelen buiten het UWV om.
 • Re-integratiekosten: Kosten voor het re-integreren van de werknemer in een andere functie binnen het bedrijf, indien mogelijk.
 • Administratieve afhandeling: Kosten voor het afhandelen van de administratie na het ontslag, zoals het opstellen van een getuigschrift en de eindafrekening.

Belastingen en premies

Naast de directe kosten van het ontslagproces, moet de werkgever ook rekening houden met belastingen en premies. De transitievergoeding is bijvoorbeeld belast met loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen. Dit heeft invloed op de netto uitkering die de werknemer ontvangt en op de kosten voor de werkgever.

Voorkomen van onnodige kosten

Om de kosten van ontslag via het UWV te beperken, is het belangrijk voor werkgevers om:

 • Een goede dossieropbouw te hanteren: Zorg ervoor dat de reden voor ontslag goed gedocumenteerd is.
 • Tijdig juridisch advies in te winnen: Voorkom fouten in de procedure die kunnen leiden tot extra kosten.
 • Open te staan voor mediation: Probeer in overleg met de werknemer tot een oplossing te komen.

Samenvatting van de kosten

De kosten van ontslag via het UWV kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het is belangrijk voor werkgevers om een duidelijk beeld te hebben van deze kosten en om waar mogelijk kosten te besparen zonder afbreuk te doen aan de rechten van de werknemer. Een zorgvuldige voorbereiding en een goede begeleiding van het ontslagproces zijn essentieel om de financiële impact te beheersen.

Plaats een reactie