FAQ Arbeidsrecht

Wat krijg je uitbetaald bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de werknemer als de werkgever. Het is een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer per direct stopt met werken en het bedrijf verlaat. Dit type ontslag kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor de werknemer, omdat de uitbetaling bij ontslag op staande voet anders is dan bij een regulier ontslag. In dit artikel bespreken we wat je kunt verwachten qua uitbetaling wanneer je op staande voet ontslagen wordt.

Wettelijke grondslag voor ontslag op staande voet

Voordat we ingaan op de financiële aspecten, is het belangrijk om de wettelijke basis van ontslag op staande voet te begrijpen. Ontslag op staande voet kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een ‘dringende reden’. Volgens de Nederlandse wetgeving zijn dit redenen die zo ernstig zijn dat van de werkgever niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, fraude, geweld of ernstige insubordinatie.

Button Image

Geen recht op een transitievergoeding

Bij een regulier ontslag heeft een werknemer vaak recht op een transitievergoeding. Echter, bij ontslag op staande voet vervalt dit recht in de meeste gevallen. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies van werk en als hulp bij de overgang naar een nieuwe baan. Omdat ontslag op staande voet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, is er meestal geen recht op deze vergoeding.

Uitbetaling van opgebouwde rechten

  • Loon tot moment van ontslag: De werknemer heeft recht op uitbetaling van het loon dat is verdiend tot het moment van ontslag.
  • Vakantiedagen: Niet-genoten vakantiedagen moeten uitbetaald worden. Dit is inclusief de vakantietoeslag over deze dagen.
  • Overige componenten: Eventuele andere opgebouwde rechten, zoals een dertiende maand of bonus, moeten eveneens uitbetaald worden, mits deze zijn opgebouwd tot het moment van ontslag.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze uitbetalingen afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden en de voorwaarden in de arbeidsovereenkomst of cao.

Button Image

Geen recht op WW-uitkering

Een van de meest significante financiële gevolgen van ontslag op staande voet is het verlies van het recht op een werkloosheidsuitkering (WW). Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder het verliezen van je baan zonder dat dit jouw eigen schuld is. Bij ontslag op staande voet wordt ervan uitgegaan dat de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden, waardoor het recht op een WW-uitkering meestal vervalt.

Financiële gevolgen en mogelijke acties

De financiële impact van ontslag op staande voet kan aanzienlijk zijn. Naast het verlies van inkomen en het niet ontvangen van een transitievergoeding of WW-uitkering, kan de werknemer ook geconfronteerd worden met juridische kosten als hij besluit om het ontslag aan te vechten. Het is daarom van belang om juridisch advies in te winnen bij een specialist op het gebied van arbeidsrecht.

Button Image

Ontslag aanvechten bij de kantonrechter

Als je het niet eens bent met het ontslag op staande voet, kun je binnen twee maanden na het ontslag een procedure starten bij de kantonrechter. De rechter zal dan beoordelen of het ontslag terecht is gegeven. Als de rechter oordeelt dat het ontslag onterecht was, kan deze het ontslag vernietigen of een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer.

Slotoverwegingen

Ontslag op staande voet heeft verregaande consequenties voor de financiële situatie van de werknemer. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten en om indien nodig juridische hulp te zoeken. Hoewel de uitbetaling bij ontslag op staande voet beperkt is, zijn er mogelijkheden om actie te ondernemen als je van mening bent dat het ontslag onterecht is.

Plaats een reactie