FAQ Arbeidsrecht

Wat te doen bij een verstoorde arbeidsrelatie?

Wanneer u geconfronteerd wordt met een verstoorde arbeidsrelatie, kan dit een grote impact hebben op zowel de werknemer als de werkgever. Het is van cruciaal belang om deze situatie zorgvuldig en doordacht aan te pakken. In dit artikel bespreken we de stappen die u kunt ondernemen om de verstoring aan te pakken en, indien mogelijk, de arbeidsrelatie te herstellen.

Herkenning van de verstoring

De eerste stap in het aanpakken van een verstoorde arbeidsrelatie is het herkennen van de problemen. Signalen kunnen variëren van verminderde productiviteit en communicatieproblemen tot conflicten en klachten. Het is belangrijk om deze signalen vroegtijdig te herkennen en serieus te nemen.

Button Image

Open communicatie

Communicatie is de sleutel tot het oplossen van veel problemen binnen een arbeidsrelatie. Het is belangrijk om een open dialoog te faciliteren waarin beide partijen hun zorgen en verwachtingen kunnen uiten. Dit kan formeel tijdens een gesprek of informeel, afhankelijk van de situatie.

 • Plan een gesprek in een neutrale omgeving
 • Zorg voor een open houding en luister naar de ander
 • Probeer tot de kern van het probleem te komen
 • Stel duidelijke doelen voor verbetering

Inschakelen van een mediator

Als directe communicatie niet leidt tot een oplossing, kan het inschakelen van een mediator een goede volgende stap zijn. Een mediator is een onpartijdige derde die helpt bij het vinden van een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

 • Zoek een gecertificeerde mediator met ervaring in arbeidsconflicten
 • Bereid je goed voor op de mediationgesprekken
 • Wees bereid om compromissen te sluiten
Button Image

Professionele hulp en advies

Soms is professionele hulp van buitenaf nodig om de verstoorde arbeidsrelatie aan te pakken. Dit kan variëren van juridisch advies tot coaching of therapie.

 • Schakel een arbeidsrechtadvocaat in voor juridisch advies
 • Overweeg coaching voor persoonlijke of professionele ontwikkeling
 • Therapie kan helpen bij het verwerken van emotionele aspecten van het conflict

Plan van aanpak

Na het verkrijgen van inzicht in de problemen en het verkennen van mogelijke oplossingen, is het tijd om een plan van aanpak op te stellen. Dit plan moet concrete stappen bevatten om de situatie te verbeteren.

 • Stel duidelijke doelen en deadlines
 • Maak afspraken over communicatie en gedrag
 • Monitor de voortgang en stel bij waar nodig
Button Image

Preventieve maatregelen

Om toekomstige verstoringen te voorkomen, is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van de bedrijfscultuur, het bieden van trainingen en het regelmatig evalueren van de arbeidsrelatie.

 • Investeer in teambuilding en communicatietrainingen
 • Voer regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Stel duidelijke gedragscodes en werkprocedures op

Wanneer uit elkaar gaan de enige optie is

Soms is het ondanks alle inspanningen niet mogelijk om de arbeidsrelatie te herstellen. In dat geval kan het beëindigen van de arbeidsrelatie de enige optie zijn. Dit moet zorgvuldig en volgens de wettelijke regels gebeuren.

 • Onderzoek de wettelijke mogelijkheden voor ontslag
 • Zorg voor een goede dossieropbouw
 • Overweeg een vaststellingsovereenkomst
 • Wees eerlijk en respectvol in de communicatie

Slotoverwegingen

Een verstoorde arbeidsrelatie is een complex probleem dat een zorgvuldige en doordachte aanpak vereist. Door open te staan voor communicatie, hulp in te schakelen waar nodig en een duidelijk plan van aanpak te volgen, kunnen veel problemen worden opgelost. Preventieve maatregelen kunnen toekomstige verstoringen voorkomen. Mocht het toch nodig zijn om uit elkaar te gaan, doe dit dan op een respectvolle en wettelijk correcte manier.

Plaats een reactie