FAQ Arbeidsrecht

Wat te doen na loonvordering?

Wanneer u als werkgever of werknemer te maken krijgt met een loonvordering, kan dit leiden tot een complexe situatie. Het is belangrijk om adequaat te handelen en de juiste stappen te ondernemen om verdere complicaties te voorkomen. In dit artikel bespreken we de maatregelen en acties die u kunt ondernemen na een loonvordering.

Wat is een loonvordering?

Een loonvordering is een juridische actie waarbij een werknemer zijn werkgever formeel verzoekt om achterstallig loon uit te betalen. Dit kan gebeuren wanneer de werkgever niet voldoet aan de betalingsverplichtingen zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of volgens wettelijke termijnen. Een loonvordering kan leiden tot een gerechtelijke procedure indien de werkgever niet aan de vordering voldoet.

Stappenplan voor werkgevers

Als werkgever is het cruciaal om correct en tijdig te reageren op een loonvordering. Hieronder volgt een stappenplan dat u kunt volgen:

 • Bevestiging ontvangst: Bevestig de ontvangst van de loonvordering schriftelijk aan de werknemer.
 • Onderzoek de vordering: Controleer de vordering zorgvuldig. Ga na of de vordering terecht is en of er daadwerkelijk sprake is van achterstallig loon.
 • Communicatie: Communiceer open en transparant met de werknemer over de situatie. Probeer tot een oplossing te komen voordat de zaak escaleert.
 • Betaal het verschuldigde loon: Indien de vordering terecht is, zorg dan voor een snelle betaling van het achterstallige loon.
 • Maak afspraken: Als volledige betaling niet direct mogelijk is, probeer dan afspraken te maken over een betalingsregeling.
 • Inschakelen juridisch advies: Als u het niet eens bent met de vordering, of als u juridische bijstand nodig heeft, schakel dan een juridisch adviseur in.

Stappenplan voor werknemers

Als werknemer die een loonvordering indient, is het belangrijk om de volgende stappen te overwegen:

 • Documenteer alles: Zorg dat u alle communicatie en bewijsstukken met betrekking tot de loonvordering bewaart.
 • Zoek juridisch advies: Overweeg juridisch advies in te winnen om uw positie en de vervolgstappen te bepalen.
 • Overleg met de werkgever: Probeer het probleem eerst intern op te lossen door in gesprek te gaan met uw werkgever.
 • Indien nodig, start een gerechtelijke procedure: Als overleg niet tot een oplossing leidt, kunt u overwegen een gerechtelijke procedure te starten.

Communicatie en onderhandeling

Communicatie is een essentieel onderdeel van het proces na een loonvordering. Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan om open te staan voor dialoog en onderhandeling. Dit kan veel tijd en kosten besparen die anders in een juridisch traject zouden gaan zitten. Overweeg mediation als een mogelijke tussenstap om tot een oplossing te komen.

Juridische bijstand

Het inschakelen van juridische bijstand kan voor zowel de werkgever als de werknemer verstandig zijn. Een juridisch adviseur kan helpen bij het interpreteren van de arbeidsovereenkomst, het beoordelen van de loonvordering en het adviseren over de te nemen juridische stappen. Zorg ervoor dat u een specialist kiest die ervaring heeft met arbeidsrecht.

Financiële overwegingen

Bij een loonvordering spelen financiële overwegingen een grote rol. Werkgevers moeten rekening houden met de mogelijkheid van bijkomende kosten, zoals wettelijke verhogingen, rente en juridische kosten. Werknemers moeten overwegen of de vordering het risico en de kosten van een juridische procedure rechtvaardigt.

Voorkomen van toekomstige loonvorderingen

Om toekomstige loonvorderingen te voorkomen, is het belangrijk dat werkgevers hun administratie op orde hebben en zich houden aan de betalingsverplichtingen. Werknemers wordt aangeraden om eventuele onduidelijkheden over loon en betalingen tijdig aan te kaarten.

Samenvatting van actiepunten

Na een loonvordering is het belangrijk om snel en adequaat te handelen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste actiepunten:

 • Bevestig de ontvangst van de loonvordering.
 • Onderzoek de vordering zorgvuldig.
 • Communiceer open en zoek naar een oplossing.
 • Betaal het verschuldigde loon of maak een betalingsregeling.
 • Schakel indien nodig juridisch advies in.
 • Overweeg mediation als een stap naar een oplossing.
 • Houd rekening met financiële en juridische consequenties.
 • Voorkom toekomstige loonvorderingen door goede administratie en communicatie.

Door deze stappen te volgen, kunnen zowel werkgevers als werknemers op een constructieve manier omgaan met loonvorderingen en werken aan een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Plaats een reactie