FAQ Bouwrecht

Hoe gebruikelijk is een Ouderdomsclausule?

De ouderdomsclausule is een veelvoorkomende bepaling in koopcontracten van oudere woningen. Deze clausule heeft als doel om de verkoper te beschermen tegen latere claims van de koper met betrekking tot gebreken die passen bij de leeftijd en de staat van de woning. In dit artikel bespreken we de gebruikelijkheid van de ouderdomsclausule, de implicaties voor kopers en verkopers, en de juridische context waarbinnen deze clausule functioneert.

Wat is een Ouderdomsclausule?

Een ouderdomsclausule is een juridische bepaling die in een koopovereenkomst kan worden opgenomen wanneer een woning van een bepaalde leeftijd wordt verkocht. Deze clausule wijst de koper op de mogelijke gebreken die kunnen voortvloeien uit de ouderdom van de woning. Hiermee wordt de verkoper in zekere mate gevrijwaard van de verantwoordelijkheid voor deze specifieke gebreken na de overdracht van de woning.

De Gebruikelijkheid van de Ouderdomsclausule

De ouderdomsclausule is een standaardonderdeel in de koopcontracten van veel oudere woningen. De gebruikelijkheid van deze clausule hangt af van verschillende factoren:

 • Leeftijd van de woning: Bij woningen die gebouwd zijn voor een bepaald jaar, bijvoorbeeld voor 1990, is het gebruikelijk dat een ouderdomsclausule wordt opgenomen.
 • Regionale gebruiken: In sommige regio’s is het meer standaard dan in andere om een ouderdomsclausule op te nemen, afhankelijk van de lokale vastgoedmarkt en juridische gebruiken.
 • Type woning: Bij monumentale panden of woningen met een historische waarde wordt vaak standaard een ouderdomsclausule opgenomen.

Implicaties voor de Koper

Voor kopers heeft de ouderdomsclausule belangrijke implicaties:

 • Bewustzijn van risico’s: De clausule maakt kopers attent op de extra risico’s die gepaard gaan met de aankoop van een oudere woning.
 • Onderzoeksplicht: Kopers worden aangemoedigd om een grondige inspectie van de woning uit te voeren en eventueel een bouwkundige keuring te laten doen.
 • Onderhandelingspositie: De aanwezigheid van een ouderdomsclausule kan invloed hebben op de onderhandelingspositie van de koper, bijvoorbeeld met betrekking tot de prijs.

Implicaties voor de Verkoper

Voor verkopers biedt de ouderdomsclausule ook een aantal voordelen:

 • Bescherming tegen claims: De clausule beschermt de verkoper tegen latere claims van de koper voor gebreken die te verwachten zijn bij oudere woningen.
 • Transparantie: Door de clausule op te nemen, toont de verkoper transparantie over de staat van de woning.
 • Verkoopbaarheid: Het opnemen van een ouderdomsclausule kan de verkoopbaarheid van een oudere woning vergroten door duidelijkheid te scheppen over de verwachtingen.

Juridische Context van de Ouderdomsclausule

De juridische context van de ouderdomsclausule is verankerd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt de non-conformiteit van een woning geregeld, waarbij de verkoper in principe garant staat voor de eigenschappen die voor een normaal gebruik nodig zijn. De ouderdomsclausule dient als een uitzondering op deze regel voor oudere woningen.

Advies voor Kopers en Verkopers

Het is voor zowel kopers als verkopers van belang om goed geïnformeerd te zijn over de implicaties van de ouderdomsclausule:

 • Voor kopers: Laat een onafhankelijke bouwkundige keuring uitvoeren en weeg de risico’s af tegen de charme en potentie van een oudere woning.
 • Voor verkopers: Zorg voor een duidelijke en eerlijke presentatie van de staat van de woning en overweeg de ouderdomsclausule op te nemen om toekomstige geschillen te voorkomen.

De Rol van de Makelaar

Een makelaar speelt een cruciale rol bij het informeren over en opstellen van de ouderdomsclausule. Zij kunnen adviseren over de noodzaak en formulering van de clausule en zorgen voor een evenwichtige belangenbehartiging van zowel koper als verkoper.

De Toekomst van de Ouderdomsclausule

Met een groeiend bewustzijn van de waarde van duurzaamheid en het behoud van historisch erfgoed, zal de ouderdomsclausule waarschijnlijk een blijvend onderdeel blijven van de vastgoedpraktijk bij de verkoop van oudere woningen.

Plaats een reactie