FAQ Bouwrecht

Hoe werkt het met verborgen gebreken?

Wanneer u een huis of ander onroerend goed koopt, gaat u ervan uit dat uw investering veilig is. Echter, soms komen er na de aankoop mankementen aan het licht die niet direct zichtbaar waren tijdens de bezichtigingen of de overdracht. Deze mankementen staan bekend als verborgen gebreken. In dit artikel bespreken we wat verborgen gebreken zijn, hoe ze worden behandeld in het Nederlandse recht en welke stappen u kunt ondernemen als u ermee te maken krijgt.

Wat zijn verborgen gebreken?

Verborgen gebreken zijn problemen aan een gekocht onroerend goed die op het moment van aankoop niet zichtbaar of bekend waren bij de koper. Deze gebreken kunnen de waarde van het onroerend goed aanzienlijk verminderen of het gebruik ervan belemmeren. Voorbeelden van verborgen gebreken zijn een slechte fundering, lekkages, houtrot of asbest.

Button Image

Wettelijk kader rondom verborgen gebreken

In Nederland is de behandeling van verborgen gebreken geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De wet maakt onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare gebreken en stelt dat de verkoper in principe aansprakelijk is voor onzichtbare gebreken die de veiligheid of het normale gebruik van het onroerend goed belemmeren. De koper heeft echter ook een onderzoeksplicht.

  • Onderzoeksplicht van de koper: De koper wordt geacht het onroerend goed te inspecteren voor de aankoop. Als een gebrek bij een normale inspectie ontdekt had kunnen worden, kan de koper zich hier later niet op beroepen.
  • Meldingsplicht van de verkoper: De verkoper is verplicht om alle bekende gebreken te melden. Als blijkt dat de verkoper informatie over een gebrek heeft achtergehouden, kan deze aansprakelijk worden gesteld.

De rol van de koopovereenkomst

De koopovereenkomst speelt een cruciale rol bij de afhandeling van verborgen gebreken. In deze overeenkomst kunnen specifieke clausules worden opgenomen die de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken regelen. Vaak wordt een ‘ouderdomsclausule’ of een ‘niet-zelfbewoningsclausule’ opgenomen, waarmee de verkoper zijn aansprakelijkheid voor bepaalde gebreken beperkt.

Button Image

Stappenplan bij ontdekking van verborgen gebreken

Als u na de aankoop van onroerend goed een verborgen gebrek ontdekt, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen:

  1. Meld het gebrek bij de verkoper: Doe dit schriftelijk en binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek.
  2. Verzamel bewijs: Verzamel zoveel mogelijk bewijs van het gebrek en de gevolgen ervan.
  3. Schakel een expert in: Een bouwkundige of andere expert kan het gebrek beoordelen en de herstelkosten inschatten.
  4. Onderhandel over een oplossing: Probeer met de verkoper tot een overeenkomst te komen over herstel of compensatie.
  5. Schakel juridische hulp in: Als u er met de verkoper niet uitkomt, kan juridische bijstand noodzakelijk zijn.

De rol van garanties en verzekeringen

Garanties en verzekeringen kunnen een rol spelen bij de afhandeling van verborgen gebreken. Een bouwkundige garantie kan bijvoorbeeld dekking bieden voor bepaalde gebreken. Ook kan een opstalverzekering in sommige gevallen uitkomst bieden.

Button Image

Preventieve maatregelen

Om problemen met verborgen gebreken te voorkomen, kunt u verschillende preventieve maatregelen nemen:

  • Laat een bouwkundige keuring uitvoeren: Voordat u tot aankoop overgaat, kan een bouwkundige keuring veel inzicht geven in de staat van het onroerend goed.
  • Lees de koopovereenkomst zorgvuldig: Let op clausules die de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken regelen.
  • Stel vragen: Vraag de verkoper expliciet naar bekende gebreken en documenteer de antwoorden.

Verborgen gebreken en de rechtspraak

In de rechtspraak zijn er talloze voorbeelden van geschillen over verborgen gebreken. Rechters wegen de onderzoeksplicht van de koper en de meldingsplicht van de verkoper tegen elkaar af. Ook de redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de beoordeling van de situatie.

Samenvatting en tips

Verborgen gebreken kunnen een complexe kwestie zijn, maar door zorgvuldig te handelen kunt u uw risico’s beperken. Wees alert tijdens het aankoopproces, schakel indien nodig experts in en zorg dat u juridisch goed onderlegd bent. Met de juiste voorbereiding en kennis kunt u problemen met verborgen gebreken effectief aanpakken.

Plaats een reactie