FAQ Bouwrecht

Is houtrot een verborgen gebrek?

Wanneer u een woning of pand aankoopt, is het van cruciaal belang om te weten in welke staat het zich bevindt. Een van de problemen die vaak aan het licht komen na de aankoop is houtrot. De vraag die dan rijst is: kan houtrot beschouwd worden als een verborgen gebrek? In dit artikel zullen we deze vraag uitgebreid behandelen door te kijken naar wat houtrot precies is, hoe het kan worden herkend, en wat de juridische implicaties zijn wanneer houtrot na aankoop van een pand wordt ontdekt.

Wat is houtrot?

Houtrot is de term die gebruikt wordt voor de aantasting van hout door schimmels. Deze schimmels gedijen in vochtige omstandigheden en breken het hout af, wat leidt tot structurele schade. Er zijn verschillende soorten houtrot, maar de meest voorkomende zijn bruinrot en witrot. Houtrot kan zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn, afhankelijk van de locatie en de ernst van de aantasting.

Button Image

Hoe herken je houtrot?

Houtrot kan op verschillende manieren worden herkend:

 • Verkleuring van het hout
 • Zachte plekken op het hout bij aanraking
 • Loslatende verf of afbrokkelend hout
 • Een muffe geur in de buurt van het aangetaste hout

Het is belangrijk om te weten dat niet alle tekenen van houtrot direct zichtbaar zijn. Soms is een professionele inspectie nodig om de aanwezigheid en omvang van houtrot vast te stellen.

De juridische definitie van een verborgen gebrek

Volgens het Nederlands recht is een verborgen gebrek een gebrek aan een gekocht goed dat niet zichtbaar was tijdens de aankoop en dat de normale gebruiksmogelijkheden van het goed aanzienlijk vermindert of tenietdoet. Om als verborgen gebrek te worden aangemerkt, moet het gebrek aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het gebrek was niet zichtbaar tijdens de aankoop
 • De koper heeft het gebrek niet kunnen ontdekken, zelfs niet met grondig onderzoek
 • Het gebrek bestond al voor de overdracht van het goed
 • Het gebrek beïnvloedt de normale gebruiksmogelijkheden van het goed
Button Image

Is houtrot een verborgen gebrek?

Of houtrot als een verborgen gebrek kan worden aangemerkt, hangt af van verschillende factoren. Als de houtrot bijvoorbeeld zichtbaar was of had kunnen worden ontdekt tijdens een grondige inspectie voor de aankoop, dan wordt het niet als een verborgen gebrek beschouwd. Echter, als de houtrot zich op een onzichtbare plaats bevond en pas na de aankoop aan het licht kwam, kan het wel degelijk als een verborgen gebrek worden gezien.

De rol van de verkoper

De verkoper van een pand heeft een meldingsplicht. Dit betekent dat hij of zij alle bekende gebreken moet melden aan de koper. Als de verkoper op de hoogte was van de houtrot en dit niet heeft gemeld, kan de koper hem of haar aansprakelijk stellen voor de schade. De bewijslast ligt echter bij de koper, die moet aantonen dat de verkoper van het gebrek op de hoogte was.

Button Image

De rol van de koper

De koper heeft een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper geacht wordt een pand grondig te inspecteren voor de aankoop. Als de koper dit nalaat en later houtrot ontdekt, kan het moeilijk zijn om de verkoper aansprakelijk te stellen. Het is daarom aan te raden om altijd een bouwkundige keuring uit te laten voeren voor de aankoop van een pand.

Wat te doen bij ontdekking van houtrot na aankoop?

Als u na de aankoop van een pand houtrot ontdekt, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen:

 • Documenteer de houtrot en de schade die het heeft veroorzaakt
 • Neem contact op met de verkoper om het probleem te bespreken
 • Schakel een expert in om de omvang van de houtrot vast te stellen
 • Overweeg juridische stappen als de verkoper niet bereid is om mee te werken

Het is belangrijk om snel te handelen, aangezien er wettelijke termijnen zijn waarbinnen u actie moet ondernemen.

Preventie en onderhoud

Om problemen met houtrot in de toekomst te voorkomen, is goed onderhoud essentieel. Dit omvat:

 • Regelmatig schilderen en lakken van houtwerk
 • Zorgen voor goede ventilatie om vocht te verminderen
 • Inspecties uitvoeren op tekenen van houtrot of vochtschade

Door proactief te zijn in het onderhoud van een pand, kunnen veel problemen met houtrot worden voorkomen.

Samenvatting

Houtrot kan een verborgen gebrek zijn als het niet zichtbaar was tijdens de aankoop en de koper het niet had kunnen ontdekken. De verkoper heeft een meldingsplicht en de koper een onderzoeksplicht. Bij ontdekking van houtrot na aankoop is het belangrijk om snel te handelen en eventueel juridische stappen te overwegen. Preventie en regelmatig onderhoud zijn de beste manieren om houtrot te voorkomen.

Plaats een reactie