FAQ Bouwrecht

Wat is een verborgen gebrek in een woning?

Wanneer u een woning koopt, gaat u ervan uit dat deze in goede staat verkeert. Echter, soms komen er na de aankoop mankementen aan het licht die niet direct zichtbaar waren tijdens de bezichtigingen of de overdracht. Deze mankementen worden ‘verborgen gebreken’ genoemd. Een verborgen gebrek in een woning kan een complexe kwestie zijn, zowel juridisch als praktisch. In dit artikel gaan we dieper in op wat een verborgen gebrek precies is, hoe u ermee om kunt gaan en welke rechten en plichten koper en verkoper hebben.

Definitie van een verborgen gebrek

Een verborgen gebrek is een gebrek aan een woning dat niet zichtbaar was tijdens de aankoop en waarvan de koper niet op de hoogte was of kon zijn. Dit kan variëren van constructiefouten tot problemen met de installaties. Het is belangrijk om te weten dat niet elk gebrek dat na aankoop wordt ontdekt, als verborgen gebrek wordt aangemerkt. Er wordt vanuit gegaan dat een koper een zekere onderzoeksplicht heeft en niet elk klein detail kan worden beschouwd als een verborgen gebrek.

Kenmerken van verborgen gebreken

Verborgen gebreken hebben enkele specifieke kenmerken:

 • Niet zichtbaar: Het gebrek was niet zichtbaar bij de bezichtiging of normaal onderzoek voorafgaand aan de aankoop.
 • Onbekend bij koper: De koper was niet op de hoogte van het gebrek ten tijde van de aankoop.
 • Ernstig: Het gebrek moet ernstig genoeg zijn om normaal gebruik van de woning te belemmeren.
 • Bestaand: Het gebrek moet al aanwezig zijn geweest op het moment van de overdracht van de woning.

De juridische context van verborgen gebreken

In het burgerlijk wetboek zijn bepalingen opgenomen die de koper beschermen tegen verborgen gebreken. De wet stelt dat een verkoper aansprakelijk kan zijn voor gebreken die het normale gebruik van de woning in de weg staan, mits deze gebreken bij de verkoop niet bekend waren bij de koper. De bewijslast ligt vaak bij de koper, die moet aantonen dat het gebrek al bestond voor de overdracht en dat hij of zij dit niet kon weten.

De onderzoeksplicht van de koper

De koper heeft een onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper geacht wordt een actieve houding aan te nemen bij het inspecteren van de woning voorafgaand aan de aankoop. Dit kan inhouden:

 • Het stellen van vragen aan de verkoper over de staat van de woning.
 • Het uitvoeren van een bouwkundige keuring.
 • Het controleren van vergunningen en bestemmingsplannen.

Als een koper zijn onderzoeksplicht verzaakt, kan dit gevolgen hebben voor de mogelijkheid om later een beroep te doen op verborgen gebreken.

De mededelingsplicht van de verkoper

Naast de onderzoeksplicht van de koper, heeft de verkoper een mededelingsplicht. Dit houdt in dat de verkoper verplicht is om alle bekende gebreken te melden aan de koper. Als achteraf blijkt dat de verkoper informatie over een gebrek heeft achtergehouden, kan deze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Wat te doen bij ontdekking van een verborgen gebrek?

Indien u als koper een verborgen gebrek ontdekt, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen:

 1. Documenteer het gebrek zorgvuldig met foto’s en beschrijvingen.
 2. Neem contact op met de verkoper om het gebrek te melden en te bespreken.
 3. Schakel eventueel een expert in om het gebrek en de oorzaak vast te stellen.
 4. Onderzoek of het gebrek onder de garantie valt of dat de verkoper aansprakelijk is.
 5. Probeer tot een overeenkomst te komen met de verkoper over herstel of compensatie.
 6. Indien nodig, schakel een juridisch adviseur in om uw rechten af te dwingen.

Termijnen voor het melden van verborgen gebreken

Er zijn wettelijke termijnen waarbinnen een verborgen gebrek gemeld moet worden. Dit is meestal binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek. Het is belangrijk om snel te handelen, omdat het recht op herstel of compensatie kan vervallen als u te lang wacht.

Preventie van problemen met verborgen gebreken

Om problemen met verborgen gebreken te voorkomen, is het raadzaam om:

 • Een grondige inspectie van de woning uit te voeren voor de aankoop.
 • Een bouwkundige keuring te laten uitvoeren door een professional.
 • Goede afspraken te maken met de verkoper over de staat van de woning en deze vast te leggen in de koopovereenkomst.
 • Te overwegen om een verzekering af te sluiten die dekking biedt tegen verborgen gebreken.

Slotoverwegingen

Verborgen gebreken in een woning kunnen voor veel hoofdbrekens zorgen bij de nieuwe eigenaar. Het is daarom van groot belang om voorafgaand aan de aankoop een goede inschatting te maken van de staat van de woning en waar nodig professioneel advies in te winnen. Mocht u toch geconfronteerd worden met een verborgen gebrek, dan is het zaak om snel en adequaat te handelen om uw rechten te beschermen en een passende oplossing te vinden.

De aankoop van een woning is een grote investering en het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke risico’s en verantwoordelijkheden. Door bewust te zijn van de mogelijkheid van verborgen gebreken en door zowel de onderzoeksplicht als de mededelingsplicht serieus te nemen, kunt u de kans op onaangename verrassingen na de aankoop aanzienlijk verkleinen.

Plaats een reactie