FAQ Bouwrecht

Wat is een zichtbaar gebrek?

Wanneer men spreekt over een zichtbaar gebrek, refereert men aan een mankement of een tekortkoming aan een product, goed of onroerend eigendom dat voor de gemiddelde persoon waarneembaar is zonder dat daarvoor een grondige inspectie nodig is. Deze term wordt vaak gebruikt in de context van koopovereenkomsten en vastgoedtransacties. Het identificeren en begrijpen van zichtbare gebreken is essentieel voor zowel kopers als verkopers, aangezien het de waarde en de veiligheid van het betreffende goed kan beïnvloeden. In dit artikel zullen we de definitie, voorbeelden, juridische implicaties en het belang van kennis over zichtbare gebreken uitgebreid bespreken.

Definitie van een zichtbaar gebrek

Een zichtbaar gebrek is een gebrek dat met het blote oog waarneembaar is op het moment van de inspectie of overdracht van een goed. Het is een term die vaak voorkomt in de context van koopovereenkomsten, waarbij de koper wordt geacht het goed te hebben geïnspecteerd en geaccepteerd met alle zichtbare gebreken. Dit betekent dat de koper na de koop geen beroep meer kan doen op deze gebreken tegen de verkoper, tenzij anders overeengekomen.

Button Image

Voorbeelden van zichtbare gebreken

Zichtbare gebreken kunnen variëren van kleine esthetische schade tot grote structurele problemen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Scheuren in muren of plafonds
 • Zichtbare waterschade
 • Gebroken of ontbrekende tegels
 • Schade aan oppervlakken zoals vloeren of werkbladen
 • Verrot houtwerk of kozijnen
 • Defecte sloten of scharnieren
 • Zichtbare schimmelvorming
 • Ontbrekende of beschadigde dakpannen

Deze gebreken kunnen direct zichtbaar zijn bij een bezichtiging of inspectie en behoren tot de verantwoordelijkheid van de koper indien deze na de overdracht worden ontdekt en niet vooraf zijn uitgesloten in de koopovereenkomst.

Juridische implicaties van zichtbare gebreken

De juridische implicaties van zichtbare gebreken zijn significant, vooral in de context van vastgoedtransacties. In veel rechtsstelsels wordt van de koper verwacht dat hij het goed inspecteert voor de aankoop. Als een gebrek zichtbaar was ten tijde van de koop, kan de koper later niet de verkoper aansprakelijk stellen voor dit gebrek. Dit principe wordt vaak samengevat met de term ‘koper beware’ of ‘caveat emptor’.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld:

 • Als de verkoper het gebrek heeft verborgen of erover heeft gelogen
 • Als er een garantie is gegeven op het goed
 • Als er sprake is van dwaling, waarbij de koper onder valse voorwendselen is overgehaald tot de koop

Daarnaast kunnen er specifieke wettelijke bepalingen zijn die de koper beschermen tegen zichtbare gebreken, afhankelijk van de lokale wetgeving en de aard van de overeenkomst.

Button Image

Belang van kennis over zichtbare gebreken

Het is voor zowel kopers als verkopers van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over zichtbare gebreken. Voor kopers is het essentieel om een grondige inspectie uit te voeren en zich bewust te zijn van eventuele gebreken voordat zij overgaan tot aankoop. Dit kan hen beschermen tegen onvoorziene kosten en problemen na de aankoop. Voor verkopers is het belangrijk om transparant te zijn over de staat van het goed en eventuele zichtbare gebreken duidelijk te vermelden om latere geschillen en aansprakelijkheidskwesties te voorkomen.

Inspectie en vaststelling van zichtbare gebreken

Een grondige inspectie is cruciaal bij het vaststellen van zichtbare gebreken. Kopers doen er goed aan om een professionele inspecteur in te schakelen die ervaring heeft met het identificeren van gebreken aan een goed. Tijdens een inspectie moet men letten op:

 • De algemene staat van het goed
 • Specifieke gebieden waar gebreken vaak voorkomen, zoals het dak, de fundering, en het sanitair
 • De werking van elektrische systemen en apparaten
 • Signalen van achterstallig onderhoud of slijtage

Na de inspectie dient een rapport opgesteld te worden waarin alle bevindingen worden gedocumenteerd. Dit rapport kan dienen als bewijsmateriaal bij eventuele onderhandelingen of geschillen.

Button Image

Omgaan met zichtbare gebreken

Wanneer zichtbare gebreken worden geïdentificeerd, zijn er verschillende manieren om hiermee om te gaan:

 • Onderhandelen over een lagere koopprijs om de kosten voor reparatie te compenseren
 • Verzoeken dat de verkoper de gebreken herstelt voor de overdracht
 • De gebreken accepteren en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de reparatie

Het is belangrijk dat alle afspraken over de omgang met zichtbare gebreken duidelijk worden vastgelegd in de koopovereenkomst om misverstanden en juridische conflicten te voorkomen.

Slotoverwegingen

Zichtbare gebreken spelen een belangrijke rol in de aan- en verkoop van goederen en onroerend goed. Zowel kopers als verkopers moeten zich bewust zijn van de implicaties van deze gebreken en de noodzaak van een grondige inspectie. Door een goed begrip van wat een zichtbaar gebrek inhoudt, kunnen partijen hun rechten en plichten beter beschermen en een eerlijke en transparante transactie waarborgen.

Plaats een reactie