FAQ Bouwrecht

Wat te doen bij conflict met aannemer?

Wanneer u een bouw- of verbouwproject start, gaat u een samenwerking aan met een aannemer. Hoewel beide partijen streven naar een soepel verloop, kan er soms een conflict ontstaan. Het is belangrijk om te weten wat uw rechten zijn en welke stappen u kunt ondernemen om tot een oplossing te komen. In dit artikel bespreken we de verschillende manieren waarop u een conflict met een aannemer kunt aanpakken.

Stap 1: Identificeer het Probleem

Voordat u actie onderneemt, is het essentieel om het probleem duidelijk te identificeren. Ga na wat de oorzaak van het conflict is en probeer dit zo specifiek mogelijk te omschrijven. Is het een kwestie van slechte kwaliteit, vertraging in de oplevering, financiële geschillen of een combinatie van factoren? Een heldere probleemstelling is cruciaal voor het vinden van een oplossing.

Stap 2: Communicatie met de Aannemer

Open communicatie is vaak de sleutel tot het oplossen van conflicten. Neem contact op met uw aannemer en plan een gesprek in om de kwestie te bespreken. Het is belangrijk om dit gesprek goed voor te bereiden:

 • Documenteer alle relevante informatie en correspondentie.
 • Maak een lijst van de punten die u wilt bespreken.
 • Benader het gesprek constructief en blijf kalm.

Probeer samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is. Leg eventuele afspraken schriftelijk vast om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Stap 3: Schakel een Onafhankelijke Deskundige in

Als directe communicatie niet leidt tot een oplossing, kunt u overwegen een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Deze expert kan een objectieve beoordeling geven van het werk en adviseren over mogelijke oplossingen. De kosten voor een deskundige zijn vaak voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, dus het is belangrijk om dit vooraf goed te overwegen.

Stap 4: Bemiddeling

Bemiddeling is een effectieve manier om conflicten op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Een neutrale bemiddelaar helpt de partijen om samen tot een overeenkomst te komen. De voordelen van bemiddeling zijn:

 • Het is vaak sneller en goedkoper dan een juridische procedure.
 • De relatie tussen de partijen kan behouden blijven.
 • Partijen hebben zelf controle over de uitkomst.

Stap 5: Geschillencommissie of Arbitrage

Als bemiddeling geen uitkomst biedt, kunt u overwegen het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie of arbitrage. Veel aannemers zijn aangesloten bij een brancheorganisatie met een eigen geschillenregeling. De uitspraak van een geschillencommissie is bindend. Arbitrage is een vorm van privaatrechtelijke rechtspraak waarbij een arbiter een bindende uitspraak doet over het conflict.

Stap 6: Juridische Stappen

Indien geen van de bovenstaande stappen tot een oplossing leidt, kunt u overwegen juridische stappen te ondernemen. Dit kan inhouden dat u een advocaat inschakelt en naar de rechter stapt. Juridische procedures kunnen tijdrovend en kostbaar zijn, dus het is belangrijk om de kosten en baten goed af te wegen. Overweeg de volgende punten:

 • De sterkte van uw zaak.
 • De hoogte van de vordering.
 • De impact van een langdurige procedure op uw bedrijf of persoonlijke leven.

Uw advocaat kan u adviseren over de haalbaarheid en de te verwachten uitkomst van een juridische procedure.

Preventieve Maatregelen

Om conflicten met aannemers in de toekomst te voorkomen, is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen:

 • Zorg voor een duidelijk en gedetailleerd contract waarin alle afspraken zijn vastgelegd.
 • Maak heldere afspraken over betalingen en termijnen.
 • Controleer de referenties en certificeringen van de aannemer voordat u een overeenkomst aangaat.
 • Leg wijzigingen in de opdracht altijd schriftelijk vast.

Samenvatting

Conflicten met aannemers kunnen stressvol zijn, maar door de juiste stappen te volgen, kunt u de kans op een positieve uitkomst vergroten. Begin met het identificeren van het probleem en probeer het eerst op te lossen door middel van directe communicatie. Als dat niet werkt, overweeg dan bemiddeling, inschakeling van een onafhankelijke deskundige, geschillencommissie of arbitrage. Als laatste redmiddel kunt u juridische stappen ondernemen. Preventieve maatregelen kunnen toekomstige conflicten helpen voorkomen. Door deze richtlijnen te volgen, kunt u een conflict met een aannemer op een professionele en effectieve manier aanpakken.

Plaats een reactie