FAQ Bouwrecht

Wat valt er allemaal onder verborgen gebreken?

Wanneer u een woning of ander onroerend goed aankoopt, gaat u ervan uit dat het pand in goede staat is, tenzij anders aangegeven. Echter, soms komen er na de aankoop mankementen aan het licht die niet direct zichtbaar waren tijdens de bezichtigingen of de overdracht. Deze mankementen worden ‘verborgen gebreken’ genoemd. Maar wat valt er nu precies onder deze verborgen gebreken en wat zijn de rechten en plichten van kopers en verkopers in dergelijke situaties? In dit artikel verkennen we de verschillende aspecten van verborgen gebreken in onroerend goed.

Definitie van Verborgen Gebreken

Verborgen gebreken zijn problemen aan een gekocht onroerend goed die op het moment van aankoop niet zichtbaar of bekend waren bij de koper, maar die wel de waarde of het gebruik van het pand significant beïnvloeden. Deze gebreken waren ook niet bekend bij de verkoper, of hij heeft deze niet gemeld. Het is belangrijk om te weten dat een gebrek pas als ‘verborgen’ wordt beschouwd als het niet ontdekt had kunnen worden door een grondige inspectie voor de aankoop.

Button Image

Soorten Verborgen Gebreken

Verborgen gebreken kunnen variëren van kleine ongemakken tot grote constructieve problemen. Hieronder volgt een opsomming van enkele veelvoorkomende verborgen gebreken:

 • Constructieve problemen: Denk hierbij aan een slechte fundering, verrotte draagbalken, of ernstige scheuren in muren of het dak.
 • Dakgebreken: Lekkages of slechte isolatie die niet zichtbaar waren tijdens de bezichtiging.
 • Water- en vochtschade: Langdurige vochtproblemen kunnen leiden tot schimmelvorming en aantasting van de constructie.
 • Elektrische problemen: Verouderde of onveilige elektrische installaties die niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen.
 • Lood- en asbest: De aanwezigheid van schadelijke materialen zoals lood in leidingen of asbest in isolatiematerialen.
 • Ongedierte: Een plaag van ongedierte zoals houtworm of termieten die de constructie kunnen aantasten.
 • Illegale bouwwerken: Aan- of verbouwingen die zonder de benodigde vergunningen zijn uitgevoerd.

Rechten en Plichten bij Verborgen Gebreken

De rechten en plichten van kopers en verkopers bij verborgen gebreken zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De verkoper heeft een meldingsplicht voor gebreken die bij hem bekend zijn. De koper heeft een onderzoeksplicht, wat betekent dat hij geacht wordt het pand grondig te inspecteren voor de aankoop. Als een verborgen gebrek na de aankoop aan het licht komt, kan de koper de verkoper aansprakelijk stellen, mits het gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking wordt gemeld en het gebrek ernstig genoeg is.

Button Image

Procedure bij Ontdekking van Verborgen Gebreken

Indien u als koper een verborgen gebrek ontdekt, is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen:

 1. Documenteer het gebrek zorgvuldig met foto’s en beschrijvingen.
 2. Stel de verkoper schriftelijk op de hoogte van het gebrek.
 3. Schakel indien nodig een expert in om het gebrek en de herstelkosten te beoordelen.
 4. Onderhandel met de verkoper over een mogelijke oplossing, zoals een herstel op kosten van de verkoper of een compensatie.
 5. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan juridische stappen overwogen worden.

Voorkomen van Problemen met Verborgen Gebreken

Om problemen met verborgen gebreken te voorkomen, is het raadzaam om als koper de volgende maatregelen te nemen:

 • Laat een bouwkundige keuring uitvoeren voor de aankoop.
 • Vraag de verkoper expliciet naar bekende gebreken en documenteer deze communicatie.
 • Neem ontbindende voorwaarden op in het koopcontract voor het geval er verborgen gebreken aan het licht komen.
 • Overweeg de aankoop van een verzekering die dekking biedt tegen verborgen gebreken.

Verborgen gebreken kunnen een grote impact hebben op de tevredenheid over een aangekocht onroerend goed en kunnen leiden tot aanzienlijke financiële consequenties. Het is daarom van groot belang dat zowel kopers als verkopers zich bewust zijn van hun rechten en plichten en dat zij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om risico’s te minimaliseren.

Plaats een reactie