FAQ Bouwrecht

Wat zijn lichte verborgen gebreken?

Wanneer men spreekt over lichte verborgen gebreken, refereert men aan mankementen of tekortkomingen aan een gekocht goed die niet direct zichtbaar of kenbaar waren op het moment van aankoop. Deze gebreken kunnen zich voordoen in allerlei aankopen, maar zijn vooral relevant in de context van vastgoedtransacties. Het onderscheid tussen lichte en ernstige verborgen gebreken is van groot belang, aangezien dit de rechten en plichten van de koper en verkoper beïnvloedt. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de definitie, voorbeelden, juridische implicaties en de stappen die men kan ondernemen bij het ontdekken van lichte verborgen gebreken.

Definitie van Lichte Verborgen Gebreken

Lichte verborgen gebreken zijn gebreken die niet waarneembaar waren tijdens de inspectie of normaal gebruik van het goed voorafgaand aan de aankoop. Deze gebreken zijn vaak minder ernstig van aard en kunnen meestal tegen relatief lage kosten hersteld worden. Het is belangrijk om te benadrukken dat de term ‘licht’ niet noodzakelijkerwijs de impact op de waarde of het gebruik van het goed weerspiegelt, maar eerder de ernst en de kosten om het probleem te verhelpen.

Voorbeelden van Lichte Verborgen Gebreken

Lichte verborgen gebreken kunnen variëren van kleine constructiefouten tot problemen met installaties die niet direct zichtbaar zijn. Hieronder volgt een lijst met enkele voorbeelden:

 • Kleine scheurtjes in muren of plafonds die wijzen op cosmetische schade, maar geen structurele problemen.
 • Lekkende kranen of lichte vochtproblemen die niet duidelijk waren bij de bezichtiging.
 • Defecte lichtschakelaars of stopcontacten die bij normaal gebruik niet werden getest.
 • Verouderde of niet volledig functionerende verwarmings- of koelsystemen die niet merkbaar waren onder bepaalde weersomstandigheden.
 • Problemen met de afwerking van vloeren of tegels die pas zichtbaar worden bij een gedetailleerde inspectie.

Juridische Implicaties van Lichte Verborgen Gebreken

De juridische implicaties van lichte verborgen gebreken zijn afhankelijk van de wetgeving van het land waar de transactie plaatsvindt. In veel rechtsstelsels heeft de koper het recht om de verkoper aansprakelijk te stellen voor verborgen gebreken die aanwezig waren op het moment van de verkoop. Echter, bij lichte verborgen gebreken kan de situatie gecompliceerder zijn, omdat de kosten voor herstel laag zijn en het soms moeilijk kan zijn om te bewijzen dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek.

Stappen bij Ontdekking van Lichte Verborgen Gebreken

Indien u als koper lichte verborgen gebreken ontdekt na de aankoop, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen:

 1. Documenteer het Gebrek: Zorg ervoor dat u foto’s maakt en een gedetailleerde beschrijving van het gebrek opstelt.
 2. Neem Contact op met de Verkoper: Informeer de verkoper schriftelijk over het gebrek en vraag om een oplossing.
 3. Schakel een Expert in: Overweeg om een onafhankelijke expert het gebrek te laten beoordelen om de ernst en de herstelkosten vast te stellen.
 4. Onderhandel over een Oplossing: Probeer tot een overeenkomst te komen met de verkoper over het herstel of een compensatie.
 5. Juridische Stappen: Als laatste redmiddel kunt u juridische stappen overwegen, maar houd rekening met de kosten en de haalbaarheid gezien de aard van het gebrek.

Preventie en Voorzorgsmaatregelen

Om de kans op problemen met lichte verborgen gebreken te verkleinen, kunnen kopers verschillende voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Voer een grondige inspectie uit voor de aankoop, eventueel met behulp van een professional.
 • Vraag de verkoper om een schriftelijke verklaring over de staat van het goed en de aanwezigheid van eventuele gebreken.
 • Stel een koopovereenkomst op waarin garanties en de omgang met verborgen gebreken duidelijk worden beschreven.
 • Overweeg de aankoop van een verzekering die dekt tegen verborgen gebreken.

Slotoverwegingen

Het omgaan met lichte verborgen gebreken kan een uitdaging zijn voor zowel kopers als verkopers. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn over uw rechten en plichten en om zorgvuldig te handelen bij het ontdekken van dergelijke gebreken. Door proactief te zijn en de juiste stappen te volgen, kunnen de meeste problemen met lichte verborgen gebreken op een bevredigende manier worden opgelost.

Plaats een reactie