FAQ Bouwrecht

Welke gebreken moet je melden bij verkoop huis?

Wanneer je als huiseigenaar besluit je woning te verkopen, is het van groot belang dat je transparant bent over de staat van het huis. Het melden van gebreken bij de verkoop van een huis is niet alleen een kwestie van ethiek, maar ook een wettelijke verplichting. In dit artikel bespreken we welke gebreken je moet melden, hoe je dit het beste kunt doen en wat de mogelijke gevolgen zijn als je informatie achterhoudt.

Wettelijke verplichtingen van de verkoper

Als verkoper ben je wettelijk verplicht om kopers te informeren over gebreken die de waarde van het huis beïnvloeden of die het normale gebruik ervan in de weg staan. Dit valt onder de mededelingsplicht. De koper heeft op zijn beurt een onderzoeksplicht, wat betekent dat hij of zij ook zelf onderzoek moet doen naar de staat van de woning. Desondanks blijft de verantwoordelijkheid voor het melden van bekende gebreken bij de verkoper liggen.

Button Image

Soorten gebreken die gemeld moeten worden

Er zijn verschillende soorten gebreken die je als verkoper moet melden. Deze kunnen variëren van zichtbare gebreken tot verborgen gebreken. Hieronder volgt een overzicht:

 • Zichtbare gebreken: Dit zijn gebreken die bij een bezichtiging of normaal gebruik van de woning direct opvallen. Denk hierbij aan scheuren in muren, lekkages of houtrot.
 • Verborgen gebreken: Gebreken die niet direct zichtbaar zijn, maar waarvan je als verkoper wel op de hoogte bent, moeten ook gemeld worden. Voorbeelden zijn een slecht functionerende fundering of problemen met de elektrische bedrading die niet voldoet aan de veiligheidsnormen.
 • Juridische gebreken: Dit zijn gebreken die te maken hebben met het recht van de woning, zoals erfdienstbaarheden, kwesties rondom eigendomsrechten of bijzondere verplichtingen en beperkingen.

Documentatie van gebreken

Het is aan te raden om alle bekende gebreken te documenteren. Dit kan door middel van een lijst die je aan de potentiële koper overhandigt, maar ook door het opnemen van deze informatie in de koopovereenkomst. Hierbij kun je denken aan:

 • Een gedetailleerde beschrijving van elk gebrek.
 • Eventuele reparaties die in het verleden zijn uitgevoerd.
 • Offertes of schattingen voor de reparatie van de gebreken.
 • Technische rapporten of keuringsrapporten.

Het verstrekken van deze documentatie kan helpen bij het voorkomen van misverstanden of geschillen na de verkoop.

Button Image

De rol van de makelaar

Een makelaar kan een belangrijke rol spelen bij het melden van gebreken. Als professional kan de makelaar adviseren over welke informatie verstrekt moet worden en hoe dit het beste kan worden gedaan. Bovendien kan de makelaar helpen bij het opstellen van de benodigde documentatie en het begeleiden van de bezichtigingen, waarbij hij of zij de koper wijst op de bekende gebreken.

Wat gebeurt er als je gebreken niet meldt?

Het achterhouden van informatie over gebreken kan ernstige gevolgen hebben. Als na de verkoop blijkt dat er gebreken zijn verzwegen, kan de koper de verkoper aansprakelijk stellen. Dit kan leiden tot:

 • Een eis tot herstel van de gebreken op kosten van de verkoper.
 • Een verlaging van de koopprijs na een gerechtelijke uitspraak.
 • In het ergste geval de ontbinding van de koopovereenkomst.

Daarnaast kan het verzwijgen van gebreken leiden tot een beschadiging van je reputatie als verkoper, wat in de toekomst nadelig kan zijn bij eventuele andere transacties.

Button Image

Advies voor verkopers

Het is belangrijk om als verkoper proactief te zijn in het melden van gebreken. Hier volgen enkele tips:

 • Wees eerlijk en transparant over de staat van je woning.
 • Zorg voor een goede documentatie van alle bekende gebreken.
 • Overweeg een bouwkundige keuring uit te laten voeren voor extra zekerheid.
 • Neem de informatie over gebreken op in de koopovereenkomst.
 • Schakel indien nodig een makelaar of juridisch adviseur in.

Door deze stappen te volgen, kun je als verkoper het verkoopproces soepel laten verlopen en mogelijke juridische problemen in de toekomst voorkomen.

Samenvatting

Het melden van gebreken bij de verkoop van een huis is een essentieel onderdeel van het verkoopproces. Zowel zichtbare als verborgen gebreken moeten aan de koper worden gemeld. Het is belangrijk om deze informatie te documenteren en op te nemen in de koopovereenkomst. Het inschakelen van een makelaar kan helpen om dit proces correct te begeleiden. Het niet melden van gebreken kan leiden tot juridische consequenties en moet daarom te allen tijde worden vermeden. Door transparant en eerlijk te zijn, bescherm je jezelf als verkoper en bied je de koper de nodige zekerheid.

Plaats een reactie