FAQ Erfrecht

Hoe bepaal je waarde inboedel bij overlijden?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Naast het emotionele verlies moeten er ook praktische zaken worden geregeld. Een van deze zaken is het bepalen van de waarde van de inboedel. Dit is niet alleen van belang voor de verdeling onder erfgenamen, maar ook voor fiscale doeleinden en eventuele verkoop. In dit artikel bespreken we de stappen die je kunt nemen om de waarde van een inboedel bij overlijden op een correcte en respectvolle manier vast te stellen.

Stap 1: Inventarisatie van de inboedel

De eerste stap in het proces is het maken van een volledige inventarisatie van de inboedel. Dit omvat alle roerende zaken die tot de nalatenschap behoren. Denk hierbij aan meubels, kunst, sieraden, elektronica, kleding en persoonlijke bezittingen. Het is belangrijk om hierbij zorgvuldig te werk te gaan en niets over het hoofd te zien.

 • Maak een lijst van alle items, eventueel gesorteerd per kamer.
 • Neem foto’s van waardevolle of unieke objecten.
 • Verzamel documentatie zoals aankoopbewijzen, taxatierapporten en certificaten van echtheid.
Button Image

Stap 2: Waardering van de inboedel

Na de inventarisatie volgt de waardering van de inboedel. Hierbij wordt de waarde van elk item bepaald. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

Waarde bepalen door middel van taxatie

Een professionele taxateur kan een accurate en objectieve waardebepaling geven van de inboedel. Dit is vooral aan te raden bij waardevolle of antieke objecten waarvan de waarde niet eenvoudig zelf te bepalen is.

 • Zoek een erkende taxateur met ervaring in de relevante categorieën.
 • Laat bijzondere of waardevolle items individueel taxeren.
 • Vraag een taxatierapport waarin de waarde van elk item is vastgelegd.

Waarde bepalen op basis van verkoopwaarde

De verkoopwaarde is de prijs die de items zouden opbrengen bij verkoop. Dit kan via tweedehands winkels, veilingen of online marktplaatsen. Deze waarde kan afwijken van de taxatiewaarde, omdat het afhankelijk is van vraag en aanbod.

 • Onderzoek wat vergelijkbare items opbrengen op de huidige markt.
 • Houd rekening met de staat van de items en eventuele gebruikssporen.

Waarde bepalen voor de erfbelasting

Voor de berekening van de erfbelasting moet de waarde van de inboedel worden opgegeven. De Belastingdienst gaat uit van de waarde in het economisch verkeer op het moment van overlijden.

 • Gebruik de Waarderingsinstructie van de Belastingdienst als leidraad.
 • Let op specifieke vrijstellingen en waarderingsregels.

Stap 3: Verdeling van de inboedel

Na de waardering van de inboedel volgt de verdeling onder de erfgenamen. Dit kan op basis van het testament of, bij ontbreken daarvan, volgens de wettelijke verdeling.

 • Respecteer de laatste wensen van de overledene zoals vastgelegd in het testament.
 • Bij ontbreken van een testament, volg de wettelijke verdeling.
 • Probeer in onderling overleg tot een eerlijke verdeling te komen.
 • Schakel eventueel een mediator in bij onenigheid.
Button Image

Stap 4: Afhandeling en verkoop

Wanneer de verdeling is afgerond, kan de resterende inboedel worden verkocht of gedoneerd. Dit kan helpen om de kosten van de uitvaart of andere schulden van de nalatenschap te dekken.

 • Organiseer een inboedelverkoop of veiling voor de verkoop van overgebleven items.
 • Doneer items die niet verkocht kunnen worden aan goede doelen of kringloopwinkels.
 • Zorg voor een correcte afhandeling van de opbrengsten en verdeel deze volgens de gemaakte afspraken.

Stap 5: Administratieve afwikkeling

De laatste stap is de administratieve afwikkeling. Dit omvat het opstellen van een boedelbeschrijving, het betalen van eventuele erfbelasting en het afsluiten van de nalatenschap.

 • Stel een boedelbeschrijving op met daarin alle waarderingen en verdelingen.
 • Dien de benodigde aangiften in bij de Belastingdienst.
 • Sluit de nalatenschap af wanneer alle zaken zijn geregeld.

Het bepalen van de waarde van een inboedel bij overlijden is een zorgvuldig proces dat met respect en aandacht moet worden uitgevoerd. Door de juiste stappen te volgen en waar nodig professionele hulp in te schakelen, kunnen nabestaanden ervoor zorgen dat de nalatenschap op een eerlijke en transparante manier wordt afgewikkeld. Dit draagt bij aan een waardige afsluiting en kan helpen bij het verwerkingsproces van het verlies.

Plaats een reactie