FAQ Erfrecht

Hoe lang is een verklaring van erfrecht geldig?

Wanneer iemand overlijdt, komt de vraag naar voren hoe de nalatenschap afgehandeld moet worden. Een belangrijk document in dit proces is de verklaring van erfrecht. Deze verklaring is een juridisch document dat door een notaris wordt opgesteld en waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken. De geldigheidsduur van een verklaring van erfrecht is een aspect dat zowel voor erfgenamen als voor instanties en bedrijven van belang kan zijn. In dit artikel gaan we dieper in op de vraag: “Hoe lang is een verklaring van erfrecht geldig?” en verkennen we de verschillende aspecten die hiermee samenhangen.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notarieel document dat na het overlijden van een persoon wordt opgesteld. Het dient als bewijs van wie de erfgenamen zijn en wie gemachtigd is om namens de nalatenschap te handelen. Dit document is nodig om toegang te krijgen tot bankrekeningen, het verkopen van onroerend goed en het verrichten van andere juridische handelingen die de nalatenschap aangaan.

De geldigheidsduur van een verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht kent in principe geen vaste vervaldatum. De geldigheid is in grote mate afhankelijk van de omstandigheden en kan door verschillende factoren worden beïnvloed:

 • Wijzigingen in de familieomstandigheden: Als er na het opstellen van de verklaring van erfrecht wijzigingen optreden in de familieomstandigheden, zoals het overlijden van een erfgenaam of de geboorte van een kind, kan dit de geldigheid van het document beïnvloeden.
 • Wijzigingen in de wet: Veranderingen in de wetgeving kunnen ook invloed hebben op de geldigheid van een verklaring van erfrecht. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van relevante wetswijzigingen.
 • De praktische bruikbaarheid: Hoewel een verklaring van erfrecht geen formele vervaldatum heeft, kunnen banken en andere instanties om een recentere verklaring vragen als het document enkele jaren oud is. Dit is om zeker te zijn dat de informatie nog steeds actueel is.

Gezien deze factoren is het aan te raden om bij twijfel contact op te nemen met een notaris om de geldigheid en de actualiteit van de verklaring van erfrecht te verifiëren.

Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

De verklaring van erfrecht wordt in verschillende situaties vereist:

 • Om toegang te krijgen tot bankrekeningen van de overledene.
 • Voor het overdragen of verkopen van onroerend goed dat tot de nalatenschap behoort.
 • Bij het verdelen van de nalatenschap onder de erfgenamen.
 • Voor het afhandelen van schulden van de nalatenschap.

Het is belangrijk om te weten dat niet in alle gevallen een verklaring van erfrecht vereist is. Soms volstaat een verklaring van executele of een ander document. De notaris kan adviseren over de noodzaak van een verklaring van erfrecht in specifieke situaties.

Het proces van het verkrijgen van een verklaring van erfrecht

Het verkrijgen van een verklaring van erfrecht is een proces dat de volgende stappen omvat:

 1. Het verzamelen van alle benodigde informatie, zoals de overlijdensakte en eventuele testamenten.
 2. Het vaststellen van de erfgenamen en hun aandeel in de nalatenschap.
 3. Het controleren of er sprake is van een testament en wat daarin is bepaald.
 4. Het opstellen van de verklaring van erfrecht door de notaris.

Deze stappen vereisen nauwkeurigheid en kennis van het erfrecht, waardoor de hulp van een notaris onmisbaar is.

De rol van de notaris

De notaris speelt een cruciale rol bij het opstellen van een verklaring van erfrecht. De notaris:

 • Controleert de identiteit van de erfgenamen.
 • Onderzoekt of er een testament is en wat de inhoud daarvan is.
 • Zorgt ervoor dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd.
 • Stelt het document op een juridisch correcte manier op.

De expertise van de notaris zorgt ervoor dat de verklaring van erfrecht een betrouwbaar document is waarop erfgenamen en derden kunnen vertrouwen.

De kosten van een verklaring van erfrecht

De kosten voor het opstellen van een verklaring van erfrecht kunnen variëren. Factoren die de prijs beïnvloeden zijn:

 • De complexiteit van de nalatenschap.
 • Het aantal erfgenamen.
 • Of er een testament is en hoe gedetailleerd dit is.
 • De tarieven van de notaris.

Het is verstandig om vooraf offertes op te vragen bij verschillende notarissen om een goed beeld te krijgen van de te verwachten kosten.

Veelgestelde vragen over de verklaring van erfrecht

Er zijn enkele veelgestelde vragen die vaak naar voren komen bij het onderwerp verklaring van erfrecht:

 • Kan een verklaring van erfrecht worden ingetrokken? Ja, een verklaring van erfrecht kan worden ingetrokken of gewijzigd als de omstandigheden veranderen.
 • Wat gebeurt er als een erfgenaam na het opstellen van de verklaring van erfrecht overlijdt? In dat geval kan het nodig zijn om een nieuwe verklaring van erfrecht op te stellen die de gewijzigde situatie weerspiegelt.
 • Is een verklaring van erfrecht altijd nodig bij een overlijden? Nee, in sommige gevallen, zoals bij een kleine nalatenschap of als er een langstlevende echtgenoot is met een testament, kan het zijn dat een verklaring van erfrecht niet nodig is.

Deze en andere vragen kunnen het beste worden beantwoord door een notaris die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Samenvatting

De verklaring van erfrecht is een essentieel document bij de afwikkeling van een nalatenschap. Hoewel het geen formele vervaldatum heeft, kan de geldigheid ervan worden beïnvloed door wijzigingen in familieomstandigheden, wetswijzigingen of de praktische bruikbaarheid. Het is daarom belangrijk om de actualiteit van de verklaring te waarborgen en indien nodig een nieuwe verklaring op te laten stellen. De notaris speelt een belangrijke rol in dit proces en kan adviseren over de noodzaak en de geldigheid van een verklaring van erfrecht. Met de juiste begeleiding en een geldige verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen de nalatenschap op een correcte en efficiënte manier afhandelen.

Plaats een reactie