FAQ Erfrecht

Hoe lang mag je een erfenis weigeren?

Wanneer iemand komt te overlijden, is het voor de nabestaanden vaak een emotioneel en stressvol moment. Naast het verwerken van het verlies, dienen er ook verschillende praktische zaken geregeld te worden, waaronder de afhandeling van de erfenis. Een erfenis kan bestaan uit bezittingen, geld, schulden en andere vermogensrechten. Het is belangrijk om te weten dat het accepteren van een erfenis niet verplicht is. Erfgenamen hebben de keuze om een erfenis te accepteren, te verwerpen of te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Maar hoe lang heeft men de tijd om deze keuze te maken? In dit artikel bespreken we de termijnen en overwegingen die komen kijken bij het weigeren van een erfenis.

De keuzemogelijkheden bij een erfenis

Als erfgenaam sta je voor een belangrijke beslissing: accepteer je de erfenis of wijs je deze af? Hieronder worden de drie keuzes toegelicht:

 • Pure aanvaarding: Bij pure aanvaarding accepteer je de erfenis zoals deze is, inclusief eventuele schulden. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, ben je als erfgenaam ook persoonlijk aansprakelijk voor deze schulden.
 • Beneficiaire aanvaarding: Ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Hierbij aanvaard je de erfenis alleen voor zover deze positief is. Schulden kunnen in dit geval niet verhaald worden op je persoonlijke vermogen.
 • Verwerping: Bij verwerping wijs je de erfenis volledig af. Je hebt dan geen recht op de bezittingen, maar je bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Termijnen voor het maken van een keuze

De wet stelt geen strikte termijn voor het accepteren of verwerpen van een erfenis. In principe heb je als erfgenaam dus alle tijd om een weloverwogen beslissing te nemen. Echter, er zijn situaties waarin het noodzakelijk kan zijn om sneller een keuze te maken:

 • Als er schuldeisers zijn die aandringen op betaling, kan het nodig zijn om sneller te beslissen.
 • Wanneer er een mede-erfgenaam is die de erfenis beneficiair wil aanvaarden, moet er binnen een bepaalde termijn een boedelbeschrijving worden opgesteld.
 • Als een erfgenaam de erfenis zuiver aanvaardt, bijvoorbeeld door zich te gedragen alsof hij zuiver aanvaard heeft, kan dit gevolgen hebben voor de andere erfgenamen.

Hoewel er geen wettelijke termijn is, kan er in de praktijk dus een noodzaak zijn om binnen een redelijke termijn een keuze te maken. Dit is mede afhankelijk van de omstandigheden en de wensen van de andere betrokkenen.

De rol van de kantonrechter

In sommige gevallen kan de kantonrechter een termijn stellen waarbinnen de erfgenamen een keuze moeten maken. Dit kan gebeuren op verzoek van een belanghebbende, zoals een schuldeiser of een andere erfgenaam. De kantonrechter zal dan een termijn vaststellen die redelijk wordt geacht, gegeven de specifieke omstandigheden van de nalatenschap.

De gevolgen van het niet tijdig kiezen

Indien een erfgenaam niet binnen de door de kantonrechter gestelde termijn een keuze maakt, kan dit leiden tot zuivere aanvaarding van de erfenis. Dit betekent dat de erfgenaam alsnog persoonlijk aansprakelijk kan worden voor de schulden van de nalatenschap.

Advies en ondersteuning

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het maken van een keuze over het al dan niet aanvaarden van een erfenis. Een notaris of een gespecialiseerde erfrechtadvocaat kan je informeren over de gevolgen van elke keuze en kan helpen bij het opstellen van een boedelbeschrijving indien je kiest voor beneficiaire aanvaarding.

Praktische stappen bij verwerping

Als je besluit een erfenis te verwerpen, zijn er enkele stappen die je moet volgen:

 • Je dient een verklaring van verwerping af te leggen bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar de erflater is overleden.
 • Er zijn kosten verbonden aan het afleggen van deze verklaring, de zogenaamde griffierechten.
 • Na de verwerping heb je geen recht meer op de erfenis, maar je bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Speciale overwegingen

Er zijn enkele bijzondere situaties waarin extra aandacht nodig is bij het maken van een keuze:

 • Als er minderjarige erfgenamen betrokken zijn, zal de kantonrechter toestemming moeten geven voor verwerping van de erfenis.
 • In het geval van een faillissement of schuldsanering van de erfgenaam, zal de curator of bewindvoerder betrokken zijn bij de beslissing over de erfenis.
 • Als een erfgenaam in het buitenland woont, kunnen er aanvullende juridische complicaties zijn vanwege verschillende erfrechtstelsels.

Samenvatting en aanbevelingen

Hoewel er geen wettelijke termijn is voor het verwerpen van een erfenis, is het belangrijk om binnen een redelijke termijn een beslissing te nemen. Dit kan voorkomen dat je ongewild in een situatie terechtkomt waarin je persoonlijk aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap. Het is verstandig om professioneel advies in te winnen en de nodige stappen zorgvuldig te doorlopen. Door tijdig en weloverwogen te handelen, kun je als erfgenaam de juiste keuze maken die past bij jouw persoonlijke situatie en die van de nalatenschap.

De afhandeling van een erfenis kan complex zijn en vereist vaak een zorgvuldige afweging van verschillende factoren. Het is daarom aan te raden om bij twijfel of onduidelijkheden altijd juridisch advies in te winnen. Een notaris of erfrechtadvocaat kan je bijstaan in dit proces en ervoor zorgen dat je rechten en belangen optimaal worden behartigd.

Plaats een reactie