FAQ Erfrecht

Hoe snel moet je een erfenis verwerpen?

Wanneer iemand komt te overlijden, kan het zijn dat u als nabestaande of als genoemde in het testament te maken krijgt met een erfenis. Een erfenis kan bestaan uit bezittingen, geld, maar ook uit schulden. Het is belangrijk om te weten dat u niet verplicht bent om een erfenis te accepteren. U heeft de mogelijkheid om deze te verwerpen. Maar hoe snel moet u deze beslissing nemen? In dit artikel bespreken we de termijnen en overwegingen die komen kijken bij het verwerpen van een erfenis.

De wettelijke termijn voor verwerping

Volgens het Nederlandse erfrecht is er geen strikte wettelijke termijn waarbinnen u een erfenis moet verwerpen. Echter, het is wel van belang om dit tijdig te doen, voordat u als erfgenaam wordt beschouwd en daarmee aansprakelijk kunt worden voor eventuele schulden. Het is raadzaam om zo snel mogelijk na het overlijden van de erflater een beslissing te nemen.

De bedenktijd

Na het overlijden van de erflater heeft u een bedenktijd om te beslissen wat u met de erfenis wilt doen. Deze bedenktijd is niet wettelijk vastgelegd, maar het is verstandig om binnen drie maanden na het overlijden een keuze te maken. In deze periode kunt u de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u niets doet, kan dat worden opgevat als een zuivere aanvaarding met alle gevolgen van dien.

De procedure van verwerping

Om een erfenis formeel te verwerpen, moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Dit doet u door middel van een akte van verwerping, die wordt opgemaakt door een notaris of rechtstreeks bij de griffie van de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden. Zodra de akte is ingeschreven in het boedelregister, bent u officieel geen erfgenaam meer en kunt u niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de schulden uit de nalatenschap.

 • Neem contact op met een notaris of de rechtbank.
 • Laat een akte van verwerping opstellen.
 • De akte moet worden ingeschreven in het boedelregister.

De gevolgen van verwerping

Als u besluit een erfenis te verwerpen, heeft dit verschillende gevolgen. Ten eerste bent u niet langer aansprakelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap. Ten tweede heeft u geen recht meer op de bezittingen die tot de erfenis behoren. Het is belangrijk om te realiseren dat verwerping definitief is; u kunt niet later alsnog besluiten de erfenis te aanvaarden.

Speciale overwegingen

Er zijn enkele speciale overwegingen die u in acht moet nemen bij het verwerpen van een erfenis:

 • Als u minderjarige kinderen heeft, moet u ook voor hen de erfenis verwerpen. Dit vereist goedkeuring van de kantonrechter.
 • Als u een erfenis verwerpt, gaat uw deel over op uw eigen erfgenamen, tenzij in het testament anders is bepaald.
 • Als u een uitkering ontvangt, kan het verwerpen van een erfenis gevolgen hebben voor uw uitkering.

Advies inwinnen

Het is verstandig om juridisch advies in te winnen voordat u een beslissing neemt over het verwerpen van een erfenis. Een notaris of erfrechtadvocaat kan u helpen de voor- en nadelen af te wegen en u begeleiden bij het proces.

 • Overweeg de financiële situatie van de nalatenschap.
 • Laat u informeren over de consequenties van verwerping.
 • Maak een weloverwogen keuze die past bij uw persoonlijke situatie.

Samenvatting en stappenplan

Samenvattend is het belangrijk om na het overlijden van de erflater snel te handelen als u overweegt een erfenis te verwerpen. Hoewel er geen wettelijke termijn is, is het raadzaam om binnen drie maanden een beslissing te nemen. Verwerping van de erfenis gebeurt door middel van een akte van verwerping en heeft definitieve gevolgen. Hieronder vindt u een stappenplan om u te helpen bij het proces:

 1. Oriënteer u op de inhoud en omvang van de nalatenschap.
 2. Win juridisch advies in over de gevolgen van verwerping.
 3. Neem een beslissing binnen de informele termijn van drie maanden.
 4. Laat een akte van verwerping opstellen door een notaris of bij de rechtbank.
 5. Zorg dat de akte wordt ingeschreven in het boedelregister.

Door deze stappen te volgen, kunt u op een verantwoorde manier omgaan met de keuze om een erfenis al dan niet te verwerpen. Het is een beslissing met verstrekkende gevolgen, dus zorg dat u goed geïnformeerd bent en handel tijdig.

Plaats een reactie