FAQ Erfrecht

Hoe voorkom ik dat de erfenis in verkeerde handen valt?

De zorg voor een zorgvuldige overdracht van uw nalatenschap is een belangrijk aspect van financiële planning. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat uw erfenis terechtkomt bij de personen of instellingen die u voor ogen heeft. In dit artikel bespreken we verschillende strategieën en juridische instrumenten die u kunt gebruiken om te voorkomen dat uw erfenis in verkeerde handen valt.

Testament opstellen

Een van de meest fundamentele stappen om controle te houden over uw nalatenschap is het opstellen van een testament. Een testament is een juridisch document waarin u uw laatste wensen vastlegt, inclusief wie uw erfgenamen zijn en wat zij zullen erven. Zonder testament wordt uw erfenis verdeeld volgens de wettelijke verdeling, wat mogelijk niet overeenkomt met uw persoonlijke voorkeuren.

 • Keuze van erfgenamen: In een testament kunt u specifiek aangeven wie uw erfgenamen zijn. Dit kunnen familieleden, vrienden of zelfs liefdadigheidsorganisaties zijn.
 • Verdeling van bezittingen: U kunt gedetailleerd beschrijven hoe uw bezittingen verdeeld moeten worden. Dit kan helpen om conflicten tussen erfgenamen te voorkomen.
 • Voogdij voor minderjarigen: Als u minderjarige kinderen heeft, kunt u in uw testament een voogd aanwijzen die voor hen zal zorgen.
 • Executeur: U kunt een executeur benoemen die verantwoordelijk is voor het afwikkelen van uw nalatenschap volgens uw wensen.

Levenstestament

Naast een testament voor na uw overlijden, kunt u ook een levenstestament opstellen. Dit document treedt in werking als u zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. In een levenstestament kunt u vastleggen wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken mag behartigen.

 • Volmacht: U geeft iemand de volmacht om beslissingen te nemen namens u. Dit kan gaan om financiële zaken, maar ook om medische beslissingen.
 • Instructies voor zorg: U kunt uw wensen met betrekking tot medische zorg en levensondersteunende maatregelen vastleggen.
 • Beheer van bezittingen: U kunt aangeven hoe uw bezittingen beheerd moeten worden als u dat zelf niet meer kunt.

Schenkingen bij leven

Een andere manier om te zorgen dat uw vermogen bij de juiste personen terechtkomt, is door schenkingen te doen bij leven. Dit kan fiscale voordelen opleveren en u heeft zelf de controle over wie wat ontvangt.

 • Jaarlijkse vrijstellingen: U kunt gebruikmaken van jaarlijkse vrijstellingen om belastingvrij te schenken.
 • Specifieke doelen: U kunt schenkingen doen met een specifiek doel, zoals de financiering van een studie of de aankoop van een woning.
 • Herroepelijke schenking: Door een herroepelijke schenking te doen, behoudt u de mogelijkheid om de schenking ongedaan te maken als de omstandigheden veranderen.

Trusts en stichtingen

In sommige gevallen kan het oprichten van een trust of stichting een goede manier zijn om uw vermogen te beschermen en te beheren. Dit kan met name interessant zijn als u een groot vermogen heeft of als u specifieke wensen heeft voor het beheer van uw nalatenschap.

 • Trust: Een trust is een juridische constructie waarbij u als ‘settlor’ vermogen overdraagt aan een ’trustee’, die dit vermogen beheert ten behoeve van de ‘beneficiaries’.
 • Stichting: Een stichting kan worden opgericht om bepaalde doelen te realiseren, zoals het beheren van familievermogen of het ondersteunen van goede doelen.

Belastingplanning

Belastingplanning is een belangrijk onderdeel van het beheren van uw nalatenschap. Door slimme planning kunt u de belastingdruk voor uw erfgenamen verminderen en ervoor zorgen dat een groter deel van uw vermogen bij hen terechtkomt.

 • Erfbelasting: Door tijdens uw leven alvast schenkingen te doen, kunt u de erfbelasting verminderen.
 • Bedrijfsopvolging: Als u een ondernemer bent, zijn er speciale regelingen voor bedrijfsopvolging die fiscaal voordelig kunnen zijn.
 • Internationale aspecten: Als u bezittingen in het buitenland heeft of erfgenamen die in het buitenland wonen, is het belangrijk om ook rekening te houden met internationale belastingregels.

Periodieke controle en aanpassing

Uw persoonlijke situatie en de wetgeving kunnen veranderen. Daarom is het belangrijk om regelmatig te controleren of uw testament en andere juridische documenten nog up-to-date zijn en of ze nog steeds overeenkomen met uw wensen.

 • Wijzigingen in de familie: Geboortes, huwelijken, scheidingen of overlijdens kunnen invloed hebben op uw nalatenschap en kunnen aanleiding zijn om uw testament aan te passen.
 • Wijzigingen in de wet: Wetswijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de geldigheid en effectiviteit van uw testament en andere juridische documenten.
 • Financiële veranderingen: Veranderingen in uw financiële situatie kunnen aanleiding zijn om uw nalatenschapsplanning te herzien.

Door deze stappen te volgen en regelmatig uw nalatenschapsplanning te herzien, kunt u ervoor zorgen dat uw erfenis in de juiste handen valt. Het is raadzaam om hierbij samen te werken met een deskundige op het gebied van erfrecht, zoals een notaris of een gespecialiseerde advocaat. Zij kunnen u helpen om uw wensen op de juiste manier juridisch vast te leggen en u adviseren over de beste strategieën voor uw persoonlijke situatie.

Plaats een reactie