FAQ Erfrecht

Kan de langstlevende echtgenoot alles erven?

De vraag of de langstlevende echtgenoot alles kan erven, is een kwestie die veel mensen bezighoudt bij het plannen van hun nalatenschap. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig, aangezien het afhangt van verschillende factoren, waaronder het wettelijk erfrecht, testamentaire bepalingen en eventuele huwelijkse voorwaarden. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van erfrecht in Nederland verkennen om een duidelijk beeld te schetsen van de positie van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht.

Wettelijk Erfrecht

In Nederland is het erfrecht geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Volgens de wet heeft de langstlevende echtgenoot een sterke positie. Wanneer iemand overlijdt zonder een testament na te laten, treedt het wettelijk erfrecht in werking. Dit betekent dat de langstlevende echtgenoot in principe alle bezittingen erft, maar ook verantwoordelijk is voor alle schulden.

De verdeling van de nalatenschap volgens het wettelijk erfrecht ziet er als volgt uit:

 • De langstlevende echtgenoot krijgt de volledige nalatenschap, inclusief bezittingen en schulden.
 • Eventuele kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel, maar deze vordering is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot.
 • Indien er geen kinderen zijn, kunnen andere familieleden zoals ouders, broers en zussen in aanmerking komen voor een deel van de erfenis.

Het wettelijk erfrecht biedt dus een sterke bescherming voor de langstlevende echtgenoot, maar het is belangrijk om te beseffen dat deze regeling automatisch van kracht wordt tenzij er een testament is opgesteld.

Testamentaire Bepalingen

Een testament is een juridisch document waarin iemand zijn of haar laatste wensen vastlegt met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap. Door middel van een testament kan men afwijken van het wettelijk erfrecht. Dit betekent dat de inhoud van een testament bepalend kan zijn voor de vraag of de langstlevende echtgenoot alles erft.

Enkele mogelijkheden binnen een testament zijn:

 • Het benoemen van andere erfgenamen dan de langstlevende echtgenoot, zoals kinderen, vrienden of goede doelen.
 • Het opnemen van een legaat, waarbij een specifiek goed of een geldbedrag aan iemand wordt nagelaten.
 • Het instellen van een vruchtgebruik, waarbij de langstlevende het gebruik van bepaalde goederen krijgt, maar niet de volledige eigendom.
 • Het creëren van een tweetrapsmaking, waarbij de nalatenschap eerst naar de langstlevende gaat en na diens overlijden naar een andere erfgenaam.

Door een testament op te stellen, kan men dus de wettelijke verdeling aanpassen en specifieke wensen laten gelden. Het is echter belangrijk dat een testament wordt opgesteld door een notaris om rechtsgeldigheid te garanderen.

Huwelijkse Voorwaarden en Erfrecht

Huwelijkse voorwaarden kunnen ook van invloed zijn op de erfenis. Deze voorwaarden worden opgesteld voor of tijdens het huwelijk en kunnen bepalingen bevatten over de verdeling van bezittingen en schulden bij overlijden.

Enkele punten die in huwelijkse voorwaarden kunnen worden opgenomen zijn:

 • Een uitsluitingsclausule, waarbij bepaalde bezittingen buiten de gemeenschap van goederen vallen.
 • Een verrekenbeding, waarbij inkomsten en vermogensgroei periodiek of bij het einde van het huwelijk verrekend worden.
 • Een finaal verrekenbeding, dat werkt als een soort testamentaire bepaling en aangeeft hoe de verdeling bij overlijden plaatsvindt.

Huwelijkse voorwaarden kunnen dus een belangrijke rol spelen in de verdeling van de nalatenschap en daarmee in de vraag of de langstlevende echtgenoot alles erft.

Rechten van Kinderen en Andere Erfgenamen

Naast de langstlevende echtgenoot hebben ook kinderen en eventueel andere erfgenamen rechten. Kinderen hebben recht op hun legitieme portie, een wettelijk vastgesteld minimumdeel van de erfenis, ongeacht wat er in een testament staat. Dit recht kan niet ontnomen worden, maar de kinderen kunnen hun legitieme portie pas opeisen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

Andere erfgenamen, zoals ouders, broers en zussen, hebben geen wettelijk vastgelegd recht op een deel van de erfenis als er een langstlevende echtgenoot en kinderen zijn. Hun rechten zijn afhankelijk van het bestaan van een testament.

Internationaal Erfrecht

Bij internationale situaties, waarbij de overledene bezittingen had in verschillende landen of van buitenlandse afkomst was, kan het internationaal erfrecht van toepassing zijn. Dit kan de verdeling van de nalatenschap complexer maken en de rechten van de langstlevende echtgenoot beïnvloeden. Het is in zulke gevallen raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Belastingen en Erfenis

De langstlevende echtgenoot moet ook rekening houden met de erfbelasting. In Nederland is er een vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot, maar over het deel van de erfenis dat deze vrijstelling overstijgt, moet erfbelasting betaald worden. De hoogte van de erfbelasting en de vrijstellingen zijn afhankelijk van de relatie tot de overledene en de grootte van de erfenis.

Samenvatting en Aanbevelingen

Samenvattend kan gesteld worden dat de langstlevende echtgenoot in Nederland een sterke positie heeft in het erfrecht, maar dat deze positie beïnvloed kan worden door testamentaire bepalingen, huwelijkse voorwaarden en internationaal erfrecht. Het is daarom van groot belang om tijdig juridisch advies in te winnen en een testament op te stellen dat aansluit bij persoonlijke wensen en omstandigheden.

Aanbevelingen voor de langstlevende echtgenoot en andere betrokkenen:

 • Laat u goed informeren over het wettelijk erfrecht en de mogelijkheden van een testament.
 • Overweeg het opstellen van huwelijkse voorwaarden of het aanpassen ervan als uw situatie verandert.
 • Win juridisch advies in bij internationale aspecten van de nalatenschap.
 • Plan vooruit voor de erfbelasting en onderzoek de mogelijkheden voor belastingbesparing.

Door proactief te handelen en goed geïnformeerd te zijn, kan men ervoor zorgen dat de nalatenschap op een gewenste en rechtvaardige manier wordt verdeeld, waarbij de rechten van alle betrokkenen worden gerespecteerd.

Plaats een reactie