FAQ Erfrecht

Waarom zou je beneficiair aanvaarden?

Wanneer iemand komt te overlijden, is het aan de erfgenamen om de nalatenschap te aanvaarden. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan gebeuren: zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. In dit artikel gaan we dieper in op de vraag: “Waarom zou je beneficiair aanvaarden?” en bekijken we de voordelen en overwegingen die bij deze keuze komen kijken.

Wat is beneficiair aanvaarden?

Beneficiair aanvaarden, ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd, is een manier om een erfenis te aanvaarden waarbij de erfgenaam zijn aansprakelijkheid voor eventuele schulden van de nalatenschap beperkt. Dit betekent dat de erfgenaam alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk is voor de schulden, en niet met zijn eigen vermogen.

Button Image

Redenen om beneficiair te aanvaarden

Er zijn meerdere redenen waarom iemand zou kiezen voor beneficiair aanvaarden:

 • Onzekerheid over schulden: Als er onduidelijkheid bestaat over de omvang van de schulden van de overledene, biedt beneficiair aanvaarden bescherming tegen onverwachte financiële verplichtingen.
 • Bescherming van persoonlijk vermogen: Door beneficiair te aanvaarden, voorkom je dat je met je eigen vermogen moet opdraaien voor de schulden van de nalatenschap.
 • Complexe nalatenschap: Bij een ingewikkelde nalatenschap met bijvoorbeeld ondernemingsvermogen of bezittingen in het buitenland, kan beneficiair aanvaarden meer tijd en ruimte bieden om alles zorgvuldig af te handelen.
 • Meerdere erfgenamen: Als er meerdere erfgenamen zijn, kan beneficiair aanvaarden helpen om conflicten te voorkomen, aangezien alle erfgenamen gelijke rechten en plichten hebben.

De procedure van beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden is een formele procedure die bij de rechtbank moet worden gestart. Dit gebeurt door een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar de overledene woonde. Hier zijn enkele stappen die genomen moeten worden:

 1. Het indienen van een verklaring van beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank.
 2. Het opmaken van een boedelbeschrijving, waarin alle bezittingen en schulden van de nalatenschap worden opgenomen.
 3. Het afwikkelen van de nalatenschap volgens de regels van de beneficiaire aanvaarding.
 4. Het voldoen van schulden van de nalatenschap tot de hoogte van het beschikbare vermogen in de nalatenschap.
Button Image

Voordelen van beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden biedt verschillende voordelen:

 • Financiële bescherming: De belangrijkste reden om beneficiair te aanvaarden is de bescherming van het persoonlijk vermogen tegen schulden van de nalatenschap.
 • Overzicht creëren: Door de boedelbeschrijving krijgen de erfgenamen een duidelijk overzicht van de financiële situatie van de nalatenschap.
 • Tijd voor afwikkeling: Beneficiair aanvaarden geeft meer tijd om de nalatenschap zorgvuldig af te wikkelen, wat vooral bij complexe nalatenschappen van belang kan zijn.
 • Gelijke behandeling erfgenamen: Alle erfgenamen zijn gelijk in de afwikkeling van de nalatenschap, wat kan helpen bij het voorkomen van conflicten.

Overwegingen bij beneficiair aanvaarden

Hoewel beneficiair aanvaarden veel voordelen heeft, zijn er ook enkele overwegingen om in gedachten te houden:

 • Kosten: Aan het beneficiair aanvaarden zijn kosten verbonden, zoals griffierechten en mogelijk kosten voor een notaris of advocaat.
 • Tijdsinvestering: De afwikkeling van een beneficiair aanvaarde nalatenschap kan meer tijd in beslag nemen dan bij zuiver aanvaarden.
 • Administratieve last: De erfgenaam moet een boedelbeschrijving maken en de nalatenschap volgens bepaalde regels afwikkelen, wat als belastend kan worden ervaren.
 • Geen beschikking over erfenis: Totdat de nalatenschap is afgewikkeld, kunnen de erfgenamen niet vrij over de erfenis beschikken.
Button Image

Alternatieven voor beneficiair aanvaarden

Naast beneficiair aanvaarden zijn er nog twee andere opties:

 • Zuiver aanvaarden: Hierbij aanvaardt de erfgenaam de nalatenschap zonder beperkingen, maar hij is dan ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden.
 • Verwerpen: De erfgenaam ziet volledig af van de erfenis, inclusief eventuele bezittingen, maar ook van de schulden.

De keuze tussen deze opties hangt af van de persoonlijke situatie van de erfgenaam en de specifieke omstandigheden van de nalatenschap.

Conclusie

Beneficiair aanvaarden is een belangrijke optie voor erfgenamen die geconfronteerd worden met een nalatenschap. Het biedt bescherming tegen onverwachte schulden en geeft tijd en ruimte om de nalatenschap zorgvuldig af te wikkelen. Hoewel er kosten en administratieve lasten aan verbonden zijn, kan het een verstandige keuze zijn wanneer er onzekerheid bestaat over de financiële situatie van de nalatenschap. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het maken van een keuze over de wijze van aanvaarden van een nalatenschap.

Plaats een reactie