FAQ Erfrecht

Wie moet het huis leeghalen bij overlijden?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Naast het regelen van de uitvaart en het afhandelen van de administratieve zaken, staat men ook voor de taak om het huis van de overledene leeg te halen. Dit is een emotioneel en praktisch proces waarbij verschillende partijen betrokken kunnen zijn. In dit artikel bespreken we wie verantwoordelijk is voor het leeghalen van het huis en hoe dit proces in zijn werk gaat.

De rol van de erfgenamen

De primaire verantwoordelijkheid voor het leeghalen van het huis ligt bij de erfgenamen. Zij zijn de personen die door de overledene zijn aangewezen in het testament, of bij gebrek daaraan, door de wet als zodanig zijn aangemerkt. De erfgenamen hebben de volgende taken:

 • Het identificeren en veiligstellen van waardevolle items en persoonlijke bezittingen.
 • Het sorteren van de inboedel en het bepalen wat er met elk item moet gebeuren.
 • Het verkopen, doneren of weggooien van spullen die niet bewaard blijven.
 • Het schoonmaken van de woning en het overdragen aan de nieuwe eigenaar of verhuurder.

De executeur-testamentair

Indien de overledene een executeur-testamentair heeft aangewezen, is deze persoon verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap, inclusief het leeghalen van het huis. De executeur-testamentair heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de inboedel en zorgt voor een correcte verdeling van de bezittingen onder de erfgenamen.

Professionele ontruimingsdiensten

Soms kiezen erfgenamen ervoor om een professionele ontruimingsdienst in te schakelen. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • De emotionele impact van het zelf leeghalen van het huis is te groot.
 • Er is sprake van een grote hoeveelheid inboedel of een vervuilde woning.
 • De erfgenamen hebben niet de tijd of fysieke mogelijkheid om de ontruiming zelf te doen.

Professionele ontruimingsdiensten kunnen het gehele proces uit handen nemen, van het sorteren en verdelen van de inboedel tot het bezemschoon opleveren van de woning.

De rol van de verhuurder of woningcorporatie

Indien de overledene huurder was, heeft de verhuurder of woningcorporatie ook een rol in het proces. Zij kunnen eisen stellen aan de staat waarin de woning moet worden achtergelaten. Het is belangrijk om de huurovereenkomst en eventuele opzegtermijnen na te kijken en hierover tijdig met de verhuurder te communiceren.

Verdeling van de inboedel

De verdeling van de inboedel kan een gevoelig onderwerp zijn onder de erfgenamen. Het is belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken en eventueel een onafhankelijke partij in te schakelen om de verdeling te begeleiden. De volgende stappen kunnen worden genomen:

 • Maak een inventarisatie van alle bezittingen.
 • Bepaal de waarde van de items, eventueel met hulp van een taxateur.
 • Verdeel de bezittingen volgens de wensen van de overledene of in onderling overleg.
 • Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast om misverstanden te voorkomen.

Belangrijke documenten en persoonlijke zaken

Bij het leeghalen van het huis is het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met belangrijke documenten en persoonlijke zaken van de overledene. Denk hierbij aan:

 • Officiële documenten zoals paspoorten, rijbewijzen en verzekeringspapieren.
 • Financiële documenten zoals bankafschriften en testamenten.
 • Persoonlijke items zoals fotoalbums, brieven en dagboeken.

Deze items dienen met respect behandeld te worden en veiliggesteld voor de erfgenamen of, indien nodig, voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De eindfase: het huis opleveren

Na het sorteren, verdelen en eventueel verwijderen van de inboedel, moet het huis worden opgeleverd. Dit houdt in dat de woning schoon en leeg moet zijn. Eventuele reparaties of aanpassingen die nodig zijn om de woning in de oorspronkelijke staat terug te brengen, moeten ook worden uitgevoerd. Het is raadzaam om foto’s te maken van de lege woning voor administratieve doeleinden en als bewijs van de staat van oplevering.

Samenvattend

Het leeghalen van een huis na overlijden is een taak die zorgvuldigheid en aandacht vereist. Erfgenamen, executeurs-testamentair en soms professionele ontruimingsdiensten werken samen om dit proces te voltooien. Het is belangrijk om goede afspraken te maken, zowel onderling als met externe partijen zoals verhuurders. Door respectvol om te gaan met de nalatenschap en de emotionele waarde van persoonlijke bezittingen, kan dit moeilijke proces op een waardige manier worden afgerond.

Plaats een reactie