FAQ Huurrecht

Hoe kom je onder zakelijk huurcontract uit?

Als ondernemer kan het voorkomen dat je geconfronteerd wordt met de noodzaak om onder een zakelijk huurcontract uit te komen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een verandering in de bedrijfsvoering, financiële tegenslagen of een mismatch tussen de gehuurde ruimte en de bedrijfsbehoeften. Het is echter niet altijd eenvoudig om een zakelijk huurcontract te beëindigen, aangezien er juridische verplichtingen en potentiële financiële consequenties aan verbonden zijn. In dit artikel bespreken we de verschillende manieren waarop je onder een zakelijk huurcontract uit kunt komen en de stappen die je daarbij moet overwegen.

1. Bestuderen van het Huurcontract

De eerste stap in het proces is het zorgvuldig bestuderen van het huurcontract. Hierin staan de voorwaarden beschreven waaronder het contract eventueel vroegtijdig beëindigd kan worden. Let op de volgende punten:

 • Opzegtermijn: Hoeveel tijd moet je van tevoren aangeven dat je het contract wilt beëindigen?
 • Boetebepalingen: Zijn er boetes verbonden aan het vroegtijdig opzeggen van het huurcontract?
 • Diplomatieke clausule: Is er een clausule opgenomen die het mogelijk maakt om onder bepaalde omstandigheden het contract te beëindigen?
 • Verhuurdersbepalingen: Zijn er specifieke voorwaarden opgenomen die de verhuurder het recht geven het contract te ontbinden?

2. Onderhandelen met de Verhuurder

Na het bestuderen van het contract is het tijd om in gesprek te gaan met de verhuurder. Een open en eerlijke communicatie kan leiden tot een onderlinge overeenkomst waar beide partijen mee kunnen leven. Overweeg de volgende onderhandelingsstrategieën:

 • Win-win situatie: Zoek naar een oplossing die voor beide partijen voordelig is, zoals het vinden van een nieuwe huurder.
 • Compensatie: Bied aan om een deel van de kosten op je te nemen die de verhuurder maakt door jouw vroegtijdige vertrek.
 • Flexibiliteit: Toon bereidheid om flexibel te zijn in de overdracht of het vinden van een vervangende huurder.

3. Zoeken naar een Onderhuurder

Een andere optie is het vinden van een onderhuurder. Dit houdt in dat je een derde partij vindt die bereid is het huurcontract over te nemen of een deel van de ruimte te huren. Hierbij moet je rekening houden met:

 • Toestemming: De verhuurder moet akkoord gaan met onderverhuur.
 • Verantwoordelijkheid: Je blijft juridisch verantwoordelijk voor de huur en de staat van het pand.
 • Selectie: Zorgvuldig selecteren van een betrouwbare onderhuurder is essentieel.

4. Juridische Mogelijkheden en Beperkingen

Er zijn juridische mogelijkheden om een huurcontract te beëindigen, maar ook beperkingen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving omtrent zakelijke huurcontracten. Overweeg juridisch advies in te winnen bij:

 • Advocaten gespecialiseerd in huurrecht
 • Rechtswinkels of juridische loketten
 • Branchespecifieke organisaties die ondersteuning bieden

5. Contractuele Ontbindingsclausules

Sommige huurcontracten bevatten ontbindingsclausules die het mogelijk maken om het contract onder bepaalde voorwaarden te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld een break clause zijn, die de huurder het recht geeft om het contract na een bepaalde periode te beëindigen. Let op de voorwaarden en de juiste procedure om deze clausule te activeren.

6. Overdracht van Huurrechten

Een contractoverdracht, ook wel indeplaatsstelling genoemd, is een procedure waarbij een nieuwe huurder de rechten en plichten van het huurcontract overneemt. Dit vereist goedkeuring van de verhuurder en een zorgvuldige afhandeling van de overdracht. De nieuwe huurder moet voldoen aan de eisen van de verhuurder en financieel solide zijn.

7. Faillissement of Bedrijfsbeëindiging

In het geval van faillissement of beëindiging van de bedrijfsactiviteiten kan het huurcontract mogelijk beëindigd worden. Dit is echter een ingrijpende stap met verstrekkende gevolgen, niet alleen voor het huurcontract maar voor alle bedrijfsactiviteiten. Professioneel advies is hierbij onontbeerlijk.

8. Overmacht en Onvoorziene Omstandigheden

In sommige gevallen kan een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Dit zijn situaties die bij het aangaan van het contract niet te voorzien waren en die het nakomen van de huurovereenkomst onmogelijk maken. De wetgeving en jurisprudentie hieromtrent zijn complex, dus juridisch advies is essentieel.

9. Verkoop van het Gehuurde

Als het gehuurde pand verkocht wordt, kan dit invloed hebben op het huurcontract. In sommige gevallen kan de nieuwe eigenaar andere plannen hebben met het pand, wat kan leiden tot een beëindiging of wijziging van het huurcontract. Communiceer duidelijk met alle betrokken partijen om te zien wat de mogelijkheden zijn.

10. Stappenplan bij Beëindiging Huurcontract

Wanneer je besluit om het huurcontract te beëindigen, is het belangrijk om een duidelijk stappenplan te volgen:

 1. Bestudeer het huurcontract grondig.
 2. Neem contact op met de verhuurder om de situatie te bespreken.
 3. Onderzoek de mogelijkheid van onderverhuur of contractoverdracht.
 4. Win juridisch advies in over je rechten en plichten.
 5. Volg de juiste procedure voor opzegging of ontbinding van het contract.
 6. Zorg voor een correcte afhandeling van alle financiële en praktische zaken.

Het beëindigen van een zakelijk huurcontract kan een complex proces zijn dat zorgvuldigheid en aandacht vereist. Door de juiste stappen te volgen en waar mogelijk samen te werken met de verhuurder, kun je de impact op je bedrijf minimaliseren en tot een bevredigende oplossing komen. Het is altijd aan te raden om professioneel advies in te winnen om te zorgen dat je handelt binnen de kaders van de wet en je eigen belangen optimaal beschermt.

Plaats een reactie