FAQ Huurrecht

Hoe schrijf je een opzegging?

Of het nu gaat om het beëindigen van een abonnement, het opzeggen van een dienst of het verlaten van een baan, het correct opstellen van een opzegging is essentieel om de procedure soepel en professioneel te laten verlopen. In dit artikel bespreken we stap voor stap hoe je een opzegging schrijft, welke elementen essentieel zijn en hoe je ervoor zorgt dat jouw opzegging aan alle formele eisen voldoet.

De Basisbeginselen van een Opzegging

Voordat je begint met het schrijven van een opzegging, is het belangrijk om de basisbeginselen te begrijpen. Een opzegging moet duidelijk, beknopt en formeel zijn. Het doel is om de andere partij te informeren over jouw beslissing om een contract of overeenkomst te beëindigen.

Button Image

Voorbereiding

Voordat je de opzegging schrijft, is het belangrijk om de volgende voorbereidingen te treffen:

 • Controleer het contract of de overeenkomst voor eventuele opzegvoorwaarden of -procedures die je moet volgen.
 • Zorg ervoor dat je de juiste opzegtermijn in acht neemt.
 • Verzamel alle benodigde informatie, zoals contractnummers of klantgegevens.
 • Bepaal de methode van verzending, zoals per post, e-mail of persoonlijke overhandiging.

Structuur van de Opzegbrief

De structuur van een opzegbrief is cruciaal voor de duidelijkheid en professionaliteit. Hieronder volgt een algemene opzet:

 • Header: Jouw contactgegevens, de datum en de contactgegevens van de ontvanger.
 • Aanhef: Een formele begroeting, zoals ‘Geachte heer/mevrouw’ of ‘Beste [Naam van de ontvanger]’.
 • Inleiding: Een korte vermelding van het doel van de brief.
 • Hoofdtekst: De aankondiging van de opzegging, met vermelding van relevante details zoals contractnummers en de gewenste einddatum.
 • Afsluiting: Een formele afsluiting, met eventueel een bedankje voor de geleverde diensten of samenwerking.
 • Ondertekening: Jouw handtekening en getypte naam.
Button Image

Essentiële Elementen van de Opzegbrief

Er zijn verschillende elementen die niet mogen ontbreken in een opzegbrief:

 • Specifieke vermelding van het op te zeggen contract of de dienst: Wees duidelijk over wat je precies opzegt.
 • De reden van opzegging: Hoewel dit niet altijd verplicht is, kan het nuttig zijn om de reden van opzegging te vermelden.
 • De gewenste einddatum: Geef aan per wanneer je de overeenkomst wilt beëindigen, rekening houdend met de opzegtermijn.
 • Verzoek om bevestiging: Vraag om een schriftelijke bevestiging van de opzegging.
 • Eventuele instructies voor de eindafrekening: Als er sprake is van een eindafrekening, geef dan aan hoe je wilt dat deze wordt afgehandeld.

De Toon van de Opzegbrief

De toon van de opzegbrief moet professioneel en respectvol zijn. Ook al ben je ontevreden over de dienst of het product, het is belangrijk om een beleefde toon aan te houden. Dit helpt om de relatie positief af te sluiten en eventuele toekomstige interacties te vergemakkelijken.

Button Image

Praktische Tips voor het Schrijven van een Opzegging

Naast de structuur en inhoud zijn er enkele praktische tips die je kunt volgen bij het schrijven van een opzegging:

 • Gebruik eenvoudige en duidelijke taal.
 • Voorkom emotionele uitlatingen of beschuldigingen.
 • Controleer de brief op spelfouten en grammaticale fouten.
 • Houd een kopie van de brief en de verzendbewijzen voor je eigen administratie.
 • Verstuur de opzegging ruim op tijd om eventuele problemen te voorkomen.

Voorbeeld van een Opzegbrief

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe een opzegbrief eruit kan zien:

  [Jouw Naam]
  [Jouw Adres]
  [Postcode en Woonplaats]
  [E-mailadres]
  [Telefoonnummer]

  [Datum]

  [Naam Ontvanger]
  [Bedrijfsnaam]
  [Adres Ontvanger]
  [Postcode en Plaats Ontvanger]

  Betreft: Opzegging [contractnummer/dienst]

  Geachte heer/mevrouw [Achternaam Ontvanger],

  Hierbij wil ik u informeren over mijn besluit om de [naam contract of dienst], onder contractnummer [contractnummer], per [einddatum] op te zeggen. Conform de voorwaarden hanteer ik hierbij een opzegtermijn van [aantal] maanden.

  De reden voor deze opzegging is [reden, indien van toepassing]. Ik verzoek u vriendelijk om deze opzegging schriftelijk te bevestigen en mij te informeren over de verdere afhandeling en eventuele eindafrekening.

  Ik wil u bedanken voor de diensten die tot op heden zijn geleverd en hoop op een vlotte afhandeling van de opzegging.

  Met vriendelijke groet,

  [Handtekening]

  [Jouw Naam]

Digitale Opzeggingen

In het digitale tijdperk is het ook mogelijk om opzeggingen via e-mail te versturen. Zorg ervoor dat je ook in een e-mail alle bovengenoemde elementen opneemt en dat je een formele toon aanhoudt. Bewaar altijd een kopie van de verzonden e-mail en eventuele leesbevestigingen.

Opzegging en Wetgeving

Houd rekening met de wettelijke bepalingen omtrent opzeggingen. In sommige gevallen zijn er specifieke wetten die bepalen hoe en wanneer je een overeenkomst kunt beëindigen. Raadpleeg indien nodig een juridisch adviseur om te zorgen dat je opzegging aan alle wettelijke eisen voldoet.

Slotoverwegingen

Het schrijven van een opzegging vereist aandacht voor detail en een formele benadering. Door de juiste structuur te volgen, alle essentiële informatie op te nemen en een professionele toon aan te houden, zorg je ervoor dat het opzegproces soepel verloopt. Vergeet niet om alle correspondentie en documentatie te bewaren voor je eigen administratie.

Plaats een reactie