FAQ Huurrecht

Hoeveel mag je huur verhogen bedrijfspand?

Als eigenaar van een bedrijfspand is het van belang om op de hoogte te zijn van de regelgeving omtrent huurverhogingen. Het verhogen van de huur is aan strikte regels gebonden, en deze regels kunnen verschillen afhankelijk van het type bedrijfspand en de bestaande huurovereenkomst. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten die u moet overwegen bij het verhogen van de huur van uw bedrijfspand.

Wettelijk kader voor huurverhoging

In Nederland is de huurverhoging van bedrijfspanden gereguleerd door het Burgerlijk Wetboek, meer specifiek door Boek 7, Titel 4, Afdeling 5. Deze wetgeving onderscheidt twee soorten bedrijfsruimten: middenstandsbedrijfsruimte (winkelruimte) en overige bedrijfsruimte (kantoorruimte en andere bedrijfsruimten). Voor beide categorieën gelden verschillende regels voor huurverhoging.

Huurverhoging bij middenstandsbedrijfsruimte

Voor middenstandsbedrijfsruimte, zoals winkels en horecagelegenheden, gelden specifieke regels voor huurverhoging:

 • De huurprijs kan in principe eens in de vijf jaar worden aangepast aan het marktniveau.
 • De huurverhoging moet worden voorgesteld door de verhuurder en kan alleen doorgaan als de huurder hiermee instemt.
 • Als de huurder niet instemt, kan de verhuurder een procedure starten bij de kantonrechter om de huurprijs aan te passen.
 • De huurprijs mag niet boven de maximale huurprijs uitkomen die is vastgesteld door de Huurcommissie.

Het is belangrijk om als verhuurder een goed onderbouwd voorstel te doen, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige marktprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten.

Huurverhoging bij overige bedrijfsruimte

Voor overige bedrijfsruimten, zoals kantoren en opslagruimten, zijn de regels voor huurverhoging flexibeler:

 • De huurprijs kan jaarlijks worden verhoogd, mits dit is overeengekomen in de huurovereenkomst.
 • Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, kan de huurprijs niet zomaar worden verhoogd.
 • De huurverhoging moet schriftelijk worden aangekondigd bij de huurder, met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden.

Het is raadzaam om als verhuurder transparant te zijn over de redenen voor de huurverhoging en deze goed te documenteren.

Indexering van de huurprijs

Een veelgebruikte methode voor het verhogen van de huur is indexering. Hierbij wordt de huurprijs jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) die wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgende punten zijn van belang bij indexering:

 • Indexering moet zijn overeengekomen in de huurovereenkomst.
 • De nieuwe huurprijs wordt berekend door de huidige huurprijs te vermenigvuldigen met het percentage waarmee de CPI is gestegen.
 • De huurverhoging door indexering mag niet leiden tot een huurprijs die boven de marktprijs ligt.

Indexering zorgt voor een transparante en voorspelbare huurverhoging, die zowel voor de huurder als de verhuurder gunstig kan zijn.

Overleg en onderhandeling

Communicatie tussen huurder en verhuurder is essentieel bij het doorvoeren van een huurverhoging. Het is aan te raden om de volgende stappen te nemen:

 • Begin het gesprek ruim op tijd, zodat beide partijen zich kunnen voorbereiden op de onderhandelingen.
 • Wees open over de redenen voor de huurverhoging en verstrek indien nodig onderbouwing.
 • Streef naar een huurprijs die rechtvaardig is voor beide partijen, rekening houdend met de marktwaarde en de staat van het bedrijfspand.

Goed overleg kan leiden tot een huurverhoging die acceptabel is voor de huurder en die de verhuurder in staat stelt om zijn investeringen terug te verdienen en het pand te onderhouden.

Contractuele afspraken en huurvoorwaarden

De mogelijkheden voor huurverhoging zijn sterk afhankelijk van de afspraken die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Het is daarom van belang om de volgende zaken goed te regelen in het contract:

 • Specificeer de wijze van huurverhoging, zoals een vaste jaarlijkse verhoging of indexering.
 • Neem een duidelijke procedure op voor het geval van geschillen over de huurverhoging.
 • Zorg ervoor dat de huurvoorwaarden voldoen aan de wettelijke eisen en dat deze helder zijn voor beide partijen.

Een goed opgestelde huurovereenkomst voorkomt veel onduidelijkheid en mogelijke conflicten in de toekomst.

Conclusie

Samenvattend is de huurverhoging van een bedrijfspand gebonden aan wettelijke regels en de afspraken die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd. Het is belangrijk om als verhuurder zorgvuldig te werk te gaan en de huurverhoging goed te onderbouwen. Door transparantie en open communicatie met de huurder kan een huurverhoging op een voor beide partijen acceptabele wijze worden doorgevoerd.

Plaats een reactie