FAQ Huurrecht

Waar kan ik terecht met klachten over mijn verhuurder?

Als huurder kunt u soms geconfronteerd worden met situaties waarin u niet tevreden bent over de handelswijze van uw verhuurder. Dit kan variëren van kleine ongemakken tot ernstige gebreken aan de woning of problemen met de huurovereenkomst. Het is belangrijk om te weten waar u terecht kunt met klachten over uw verhuurder. In dit artikel bespreken we de verschillende instanties en stappen die u kunt ondernemen om uw klachten kenbaar te maken en tot een oplossing te komen.

Stap 1: Communicatie met de Verhuurder

De eerste stap bij het hebben van klachten is het direct aanspreken van uw verhuurder. Een open en eerlijke communicatie kan vaak al veel problemen oplossen. Zorg ervoor dat u uw klachten duidelijk en schriftelijk formuleert en geef uw verhuurder de kans om te reageren en eventuele problemen op te lossen.

 • Maak een lijst van de klachten en specificeer de problemen.
 • Stuur een formele klachtenbrief naar uw verhuurder.
 • Geef een redelijke termijn waarbinnen u een reactie verwacht.
Button Image

Stap 2: Huurcommissie

Indien de communicatie met de verhuurder niet leidt tot een oplossing, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders kan beslechten. Dit kan gaan over de hoogte van de huur, servicekosten, onderhoudsproblemen of andere geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst.

 • Dien een verzoekschrift in bij de Huurcommissie.
 • Volg de procedure zoals aangegeven door de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie doet een uitspraak die bindend kan zijn.

Stap 3: Juridisch Advies Inwinnen

Als de situatie complex is of als u twijfelt over de juiste aanpak, kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen. Dit kan bij een juridisch loket, een advocaat of een huurrechtadviseur. Zij kunnen u adviseren over uw rechten en plichten en de vervolgstappen die u kunt nemen.

 • Zoek contact met het Juridisch Loket voor gratis advies.
 • Overweeg een advocaat gespecialiseerd in huurrecht in te schakelen.
 • Laat u informeren over de kosten van juridische bijstand.
Button Image

Stap 4: Geschillencommissie of Kantonrechter

Indien de Huurcommissie niet bevoegd is of als u het niet eens bent met de uitspraak van de Huurcommissie, kunt u naar de Geschillencommissie of de kantonrechter stappen. De Geschillencommissie is een laagdrempelige manier om geschillen voor te leggen, maar niet alle verhuurders zijn hierbij aangesloten. De kantonrechter is een formelere stap en hierbij is juridische bijstand vaak noodzakelijk.

 • Controleer of uw verhuurder aangesloten is bij een Geschillencommissie.
 • Dien een klacht in bij de Geschillencommissie indien mogelijk.
 • Start een procedure bij de kantonrechter indien nodig.

Stap 5: Melding bij de Gemeente

Bij ernstige gebreken aan de woning of als de verhuurder zich niet houdt aan de wettelijke verplichtingen, kunt u een melding maken bij de gemeente. De gemeente kan handhavend optreden als de verhuurder de regels overtreedt.

 • Maak een melding bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente.
 • Documenteer de gebreken en voeg foto’s toe aan uw melding.
 • Volg de procedure van de gemeente voor dergelijke meldingen.
Button Image

Stap 6: Inschakelen van een Huurdersvereniging of Wijkteam

Een huurdersvereniging of wijkteam kan ondersteuning bieden bij het aankaarten van uw klachten. Zij kunnen bemiddelen of u bijstaan met advies en actie richting de verhuurder of andere instanties.

 • Zoek uit of er een huurdersvereniging actief is in uw regio.
 • Neem contact op met het wijkteam van uw gemeente.
 • Maak gebruik van de collectieve kracht van een huurdersvereniging.

Stap 7: Sociale Media en Publiciteit

In sommige gevallen kan het helpen om uw klachten publiekelijk kenbaar te maken. Dit kan via sociale media of lokale media. Wees hier echter voorzichtig mee en overweeg de mogelijke gevolgen voor uw relatie met de verhuurder en uw privacy.

 • Overweeg de voor- en nadelen van publiciteit.
 • Gebruik sociale media op een verantwoorde manier.
 • Benader lokale media als uw verhaal nieuwswaarde heeft.

Stap 8: Ondersteuning door de Ombudsman

Als laatste redmiddel kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Deze onafhankelijke instantie kan onderzoek doen naar de manier waarop u door uw verhuurder of andere instanties bent behandeld.

 • Dien een klacht in bij de Nationale Ombudsman.
 • Geef duidelijk aan wat uw klachten zijn en wat u al heeft ondernomen.
 • Wees bereid om alle correspondentie en documentatie te overleggen.

Samenvattend, als u klachten heeft over uw verhuurder, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen. Begin met het aanspreken van uw verhuurder en escaleer indien nodig naar de Huurcommissie, juridisch advies, de Geschillencommissie, de kantonrechter, de gemeente, een huurdersvereniging, publiciteit of de Nationale Ombudsman. Het is belangrijk om goed gedocumenteerd en weloverwogen te werk te gaan om uw klachten op een effectieve manier aan te kaarten en op te lossen.

Plaats een reactie