FAQ Huurrecht

Wat als de verhuurder zijn plichten niet nakomt?

Wanneer u een woning huurt, gaat u een overeenkomst aan met de verhuurder. Deze overeenkomst, vaak een huurcontract genoemd, bevat rechten en plichten voor zowel de huurder als de verhuurder. Maar wat gebeurt er als de verhuurder zijn plichten niet nakomt? Dit kan leiden tot een reeks problemen die de leefbaarheid en veiligheid van uw woning kunnen aantasten. In dit artikel bespreken we de stappen die u kunt ondernemen wanneer u geconfronteerd wordt met een verhuurder die zijn verantwoordelijkheden niet serieus neemt.

Identificatie van de Plichten van de Verhuurder

Voordat u actie onderneemt, is het belangrijk om duidelijk te hebben welke plichten de verhuurder heeft volgens de huurovereenkomst en de wet. De meest voorkomende plichten van een verhuurder omvatten:

 • Het bieden van een veilige en bewoonbare woning
 • Het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en reparaties
 • Het respecteren van de privacy van de huurder
 • Het naleven van de regels omtrent huurverhoging
 • Het teruggeven van de borg aan het einde van de huurperiode, mits de woning in goede staat is achtergelaten

Deze plichten zijn niet alleen contractueel vastgelegd, maar worden ook beschermd door de wet. Het niet nakomen van deze plichten kan worden beschouwd als een schending van de huurovereenkomst.

Communicatie met de Verhuurder

Wanneer u merkt dat de verhuurder zijn plichten niet nakomt, is het eerste wat u moet doen dit aankaarten bij de verhuurder zelf. Dit kan via een formele brief of e-mail waarin u de problemen beschrijft en een redelijke termijn stelt voor de verhuurder om deze op te lossen. Zorg ervoor dat u kopieën bewaart van alle correspondentie als bewijs. Een goede communicatie kan vaak al veel problemen oplossen.

Inschakelen van Huurcommissie of Mediator

Als de communicatie met de verhuurder niet tot een oplossing leidt, kunt u overwegen om de Huurcommissie in te schakelen. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders kan beslechten. Een andere optie is mediation, waarbij een onpartijdige derde partij helpt om tot een oplossing te komen.

Juridische Stappen Ondernemen

Indien bovenstaande stappen geen resultaat opleveren, kunt u juridische stappen overwegen. Dit kan inhouden:

 • Het inschakelen van een advocaat gespecialiseerd in huurrecht
 • Het starten van een procedure bij de kantonrechter
 • Het aanvragen van een voorlopige voorziening bij spoedeisende zaken

Het is belangrijk om te onthouden dat juridische stappen tijd en geld kosten, en het is aan te raden om juridisch advies in te winnen voordat u deze route kiest.

Reparatieverzoek en Huurverlaging

Als de verhuurder weigert noodzakelijke reparaties uit te voeren, kunt u een officieel reparatieverzoek indienen. Als de verhuurder na dit verzoek nog steeds in gebreke blijft, kunt u mogelijk een tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie totdat de problemen zijn opgelost.

Zelf Reparaties Uitvoeren

In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen om zelf reparaties uit te voeren en de kosten te verrekenen met de huur. Dit is echter alleen toegestaan onder strikte voorwaarden en het is raadzaam om hierover juridisch advies in te winnen.

Gezondheid en Veiligheid

Wanneer de nalatigheid van de verhuurder leidt tot ernstige gezondheids- of veiligheidsrisico’s, kunt u contact opnemen met de lokale gezondheids- en veiligheidsautoriteiten. Zij kunnen een inspectie uitvoeren en indien nodig de verhuurder dwingen om actie te ondernemen.

Verzamelen van Bewijs

Het is cruciaal om bewijs te verzamelen van alle gebreken en de pogingen die u heeft ondernomen om deze op te lossen. Dit bewijs kan bestaan uit:

 • Foto’s en video’s van de gebreken
 • Kopieën van communicatie met de verhuurder
 • Verklaringen van getuigen
 • Officiële rapporten van inspecties

Dit bewijs kan van onschatbare waarde zijn in het geval van een geschil.

Voorkomen van Vergelding

Huurders zijn wettelijk beschermd tegen vergelding door de verhuurder als zij hun rechten uitoefenen. Als u te maken krijgt met vergeldingsacties, zoals een onterechte huurverhoging of een ongegronde uitzetting, kunt u juridische bescherming zoeken.

Samenvatting van Stappen

Samenvattend, als uw verhuurder zijn plichten niet nakomt, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Identificeer de niet nagekomen plichten
 2. Communiceer duidelijk en schriftelijk met de verhuurder
 3. Schakel de Huurcommissie of een mediator in
 4. Overweeg juridische stappen
 5. Dien een reparatieverzoek in en vraag eventueel huurverlaging aan
 6. Voer zelf reparaties uit indien toegestaan en verreken de kosten
 7. Neem contact op met gezondheids- en veiligheidsautoriteiten bij ernstige risico’s
 8. Verzamel bewijs van alle gebreken en communicatie
 9. Zoek bescherming tegen eventuele vergelding

Het is belangrijk om te onthouden dat u als huurder rechten heeft en dat er wegen zijn om deze af te dwingen. Het niet nakomen van plichten door de verhuurder is niet alleen frustrerend, maar kan ook illegaal zijn. Door de juiste stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd en dat uw woning aan de vereiste standaarden voldoet.

Plaats een reactie