FAQ Huurrecht

Wat als je huisbaas niet repareert?

Als huurder heb je recht op een goed onderhouden woning. Maar wat als je huisbaas niet repareert? Dit kan leiden tot frustratie en ongemak. In dit artikel bespreken we de stappen die je kunt ondernemen wanneer je huisbaas zijn verantwoordelijkheden niet nakomt.

Ken je rechten als huurder

Voordat je actie onderneemt, is het belangrijk om je rechten als huurder te kennen. In Nederland zijn deze rechten vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en de huurwetgeving. Hierin staat dat de verhuurder verplicht is om gebreken aan de woning te verhelpen, tenzij deze door de huurder zijn veroorzaakt. Enkele voorbeelden van gebreken zijn:

 • Lekkages
 • Problemen met de verwarming
 • Schimmelvorming door constructiefouten
 • Defecte elektrische installaties

Communicatie met de huisbaas

De eerste stap is altijd om het probleem schriftelijk bij je huisbaas te melden. Doe dit via een aangetekende brief of e-mail, zodat je bewijs hebt van de melding. Vermeld duidelijk welke gebreken er zijn en geef je huisbaas een redelijke termijn om de problemen op te lossen. Een voorbeeldtermijn is twee weken voor kleine gebreken en maximaal zes weken voor grotere problemen.

Inspectie door een deskundige

Als de huisbaas niet reageert of weigert de gebreken te verhelpen, kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen. Deze kan de staat van de woning beoordelen en een rapport opstellen. Dit rapport kan later als bewijs dienen als je verdere stappen onderneemt.

De Huurcommissie inschakelen

Wanneer je in een sociale huurwoning woont, kun je de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie kan een uitspraak doen over de gebreken en eventueel een tijdelijke huurverlaging opleggen totdat de gebreken zijn verholpen. Voor particuliere huurwoningen geldt deze mogelijkheid niet.

Naar de rechter stappen

Als alle voorgaande stappen geen oplossing bieden, kun je naar de rechter stappen. Dit is een laatste redmiddel en kan leiden tot een gerechtelijke procedure. De rechter kan de huisbaas verplichten om de gebreken te herstellen en eventueel een schadevergoeding toekennen aan de huurder.

Zelf repareren en kosten verrekenen

In sommige gevallen kun je ervoor kiezen om de reparaties zelf uit te voeren en de kosten te verrekenen met de huur. Dit mag echter alleen als de huisbaas na herhaaldelijke verzoeken in gebreke blijft. Zorg ervoor dat je alle uitgaven goed documenteert en communiceer duidelijk met je huisbaas over deze stap.

Preventieve maatregelen

Om problemen in de toekomst te voorkomen, is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen:

 • Zorg voor een goede documentatie van alle communicatie met de huisbaas.
 • Maak foto’s van de gebreken als bewijsmateriaal.
 • Lees je huurcontract zorgvuldig door en ken je rechten en plichten.
 • Overweeg een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voor juridische ondersteuning.

Samenwerking met andere huurders

Als je in een appartementencomplex of een andere vorm van gedeelde huisvesting woont, kan het nuttig zijn om samen te werken met andere huurders. Collectieve klachten kunnen meer gewicht in de schaal leggen en de huisbaas aanzetten tot actie.

Alternatieve woonruimte zoeken

In het uiterste geval, als de leefomstandigheden onhoudbaar worden en de huisbaas weigert te repareren, kan het noodzakelijk zijn om alternatieve woonruimte te zoeken. Dit is een ingrijpende beslissing en kan gepaard gaan met de nodige kosten en moeite, maar soms is het de enige oplossing om weer in een veilige en gezonde omgeving te kunnen wonen.

Samenvatting van stappen

Samenvattend zijn dit de stappen die je kunt ondernemen als je huisbaas niet repareert:

 1. Meld de gebreken schriftelijk bij je huisbaas.
 2. Geef een redelijke termijn voor reparatie.
 3. Schakel een onafhankelijke deskundige in bij geen reactie.
 4. Roep de hulp in van de Huurcommissie of stap naar de rechter.
 5. Overweeg zelf reparaties uit te voeren en de kosten te verrekenen.
 6. Neem preventieve maatregelen en overweeg samenwerking met andere huurders.
 7. Zoek indien nodig alternatieve woonruimte.

Het is belangrijk om te onthouden dat je als huurder niet machteloos staat. Er zijn verschillende wegen die je kunt bewandelen om ervoor te zorgen dat je huisbaas zijn verplichtingen nakomt. Wees proactief, ken je rechten en onderneem tijdig actie.

Plaats een reactie