FAQ Huurrecht

Wat is de btw op huur bedrijfspand?

De belasting toegevoegde waarde (btw) op de huur van een bedrijfspand is een onderwerp dat voor veel ondernemers van belang is. Het bepaalt immers mede de kosten van de bedrijfsvoering. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-regelgeving rondom de huur van bedrijfspanden, de voorwaarden voor btw-belaste verhuur en de gevolgen voor zowel verhuurders als huurders.

De Basis van BTW op Bedrijfspanden

In Nederland is de standaard btw-tarief 21%. Echter, de verhuur van onroerend goed, waaronder bedrijfspanden, is in principe vrijgesteld van btw. Dit betekent dat er geen btw wordt geheven over de huurprijs. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, waardoor het in bepaalde gevallen toch mogelijk is om een bedrijfspand btw-belast te verhuren.

Uitzonderingen op de Vrijstelling

De wet biedt de mogelijkheid om bedrijfspanden te verhuren met btw, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De huurder moet het pand voor meer dan 90% gebruiken voor doeleinden waarvoor hij recht heeft op btw-aftrek.
  • Als de huurder het pand voor 70% tot 90% gebruikt voor btw-belaste activiteiten, kan er ook btw-belaste verhuur plaatsvinden, mits de verhuurder en huurder dit samen overeenkomen.

Deze optie tot belaste verhuur moet schriftelijk worden vastgelegd in de huurovereenkomst.

Voordelen van BTW-belaste Verhuur

Er zijn verschillende redenen waarom zowel verhuurders als huurders kunnen kiezen voor btw-belaste verhuur:

  • Voor de verhuurder: De mogelijkheid om de btw op de bouw- en exploitatiekosten, onderhoud en investeringen in het pand terug te vorderen.
  • Voor de huurder: De mogelijkheid om de btw op de huurprijs als voorbelasting af te trekken, mits de huurder het pand gebruikt voor btw-belaste activiteiten.

Administratieve Verplichtingen

Bij btw-belaste verhuur komen administratieve verplichtingen kijken. Zowel de verhuurder als de huurder moeten de btw correct aangeven en afdragen respectievelijk terugvorderen. Dit vereist een nauwkeurige administratie en periodieke btw-aangifte.

Herziening van BTW bij Verandering van Gebruik

Als een bedrijfspand in eerste instantie btw-belast wordt verhuurd en het gebruik van het pand verandert, kan dit gevolgen hebben voor de btw. Bij een wijziging in het gebruik van het pand kan er sprake zijn van een herziening van de btw. Dit betekent dat de eerder afgetrokken btw (gedeeltelijk) terugbetaald moet worden aan de fiscus, of dat er juist een aanvullende aftrek plaatsvindt.

De Rol van de Belastingdienst

De Belastingdienst ziet toe op de naleving van de btw-regels. Het is daarom belangrijk dat de afspraken tussen verhuurder en huurder duidelijk en conform de wetgeving zijn. Bij twijfel is het raadzaam om advies in te winnen bij een fiscaal adviseur of rechtstreeks bij de Belastingdienst.

Specifieke Situaties en Uitzonderingen

Er zijn specifieke situaties waarin de btw-behandeling van de huur van een bedrijfspand kan afwijken. Denk hierbij aan:

  • Verhuur van parkeerplaatsen
  • Verhuur aan non-profitorganisaties
  • Korte termijn verhuur
  • Verhuur van vakantieaccommodaties

In deze gevallen kunnen andere btw-regels van toepassing zijn.

Impact van BTW op de Huurprijs

De keuze voor btw-belaste verhuur kan invloed hebben op de huurprijs. Omdat de huurder de btw kan terugvorderen, kan de verhuurder ervoor kiezen om een hogere huurprijs te vragen. Dit kan de marktwaarde van het pand beïnvloeden.

Contractuele Afspraken

Het is essentieel dat de afspraken omtrent de btw-behandeling duidelijk in de huurovereenkomst worden opgenomen. Dit voorkomt onduidelijkheden en mogelijke geschillen in de toekomst.

Conclusie

Hoewel dit artikel geen conclusie bevat, is het duidelijk dat de btw op de huur van een bedrijfspand een complexe materie is die aandacht vereist van zowel de verhuurder als de huurder. Een goede voorbereiding en advisering zijn essentieel om te voldoen aan de fiscale regelgeving en om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de btw-wetgeving biedt.

Plaats een reactie