FAQ Huurrecht

Wat mag je doorrekenen aan de huurder?

Als verhuurder sta je voor de taak om een eerlijke en transparante huurovereenkomst op te stellen. Hierbij is het essentieel om te weten welke kosten je mag doorrekenen aan de huurder. Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van de kosten die je als verhuurder kunt doorberekenen, de wettelijke kaders en de beste praktijken om een goede relatie met je huurders te onderhouden.

Wettelijke kaders en huurdersbescherming

Voordat we ingaan op de specifieke kosten die doorberekend mogen worden, is het belangrijk om de wettelijke kaders te schetsen. In Nederland is de huurwetgeving strikt en gericht op de bescherming van huurders. De wet stelt duidelijke grenzen aan wat verhuurders mogen doorberekenen. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot juridische geschillen en boetes.

Button Image

Servicekosten en nutsvoorzieningen

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huurprijs komen en betrekking hebben op diensten en voorzieningen die de verhuurder levert. Deze kosten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot het daadwerkelijke gebruik en de werkelijke kosten. Voorbeelden van servicekosten zijn:

 • Schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimtes
 • Energiekosten van gemeenschappelijke ruimtes
 • Kosten voor de huismeester of conciërge
 • Onderhoudskosten van gemeenschappelijke voorzieningen

De kosten voor nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit kunnen ook doorberekend worden aan de huurder, mits dit duidelijk in het huurcontract is opgenomen. Het is belangrijk dat de verhuurder jaarlijks een overzicht geeft van de werkelijke kosten en het voorschot dat de huurder heeft betaald.

Onderhoud en reparaties

Onderhoudskosten kunnen een grijs gebied vormen. Over het algemeen geldt dat kleine reparaties en dagelijks onderhoud voor rekening van de huurder komen. Grote reparaties en structureel onderhoud zijn de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Voorbeelden van kleine reparaties zijn:

 • Vervangen van lampen
 • Ontstoppen van de gootsteen
 • Vervangen van batterijen in rookmelders

Grote reparaties zoals het vervangen van een dak of het herstellen van een cv-ketel mogen niet doorberekend worden aan de huurder.

Button Image

Administratiekosten en bemiddelingskosten

Administratiekosten voor het opstellen van het huurcontract of andere administratieve handelingen mogen in principe niet doorberekend worden aan de huurder. Bemiddelingskosten mogen alleen doorberekend worden als de verhuurder optreedt als bemiddelaar en niet tegelijkertijd de belangen van de verhuurder vertegenwoordigt.

Belastingen en heffingen

Er zijn bepaalde belastingen en heffingen die de verhuurder mag doorberekenen aan de huurder. Dit zijn de zogenaamde ‘gebruikerslasten’. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Onroerendezaakbelasting (gebruikersdeel)
 • Reinigingsheffing
 • Rioolheffing

Deze kosten worden door de gemeente opgelegd en zijn afhankelijk van de woonplaats en de lokale regelgeving.

Button Image

Verzekeringen

De verhuurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van het pand tegen bijvoorbeeld brand- en stormschade. Deze kosten mogen niet doorberekend worden aan de huurder. Echter, als de huurder een eigen inboedelverzekering afsluit, dan zijn deze kosten voor de huurder zelf.

Meubilering en stoffering

Bij gemeubileerde of gestoffeerde verhuur mogen kosten voor meubilering en stoffering doorberekend worden aan de huurder. Dit moet wel duidelijk gespecificeerd zijn in het huurcontract. De kosten moeten redelijk zijn en in verhouding tot de waarde van de meubels en stoffering.

Overige kosten

Er kunnen andere kosten zijn die doorberekend mogen worden, maar deze moeten altijd duidelijk en specifiek in het huurcontract staan. Voorbeelden kunnen zijn:

 • Kosten voor een parkeerplaats
 • Kosten voor extra opslagruimte
 • Kosten voor het gebruik van een lift

Het is belangrijk dat deze kosten niet als verrassing komen voor de huurder en dat ze een duidelijke toegevoegde waarde hebben.

Transparantie en communicatie

Transparantie en open communicatie zijn cruciaal bij het doorberekenen van kosten aan huurders. Zorg ervoor dat alle kosten duidelijk zijn omschreven in het huurcontract en dat huurders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Een goede verstandhouding met huurders kan veel problemen voorkomen.

Slotoverwegingen

Het doorberekenen van kosten aan huurders is aan strikte regels gebonden. Als verhuurder is het jouw verantwoordelijkheid om je aan deze regels te houden en een eerlijke huurprijs te hanteren. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de wettelijke bepalingen en dat je huurcontracten opstelt die zowel jouw belangen als die van de huurder beschermen.

Plaats een reactie