FAQ Huurrecht

Wat mag niet in huurcontract?

Bij het opstellen van een huurcontract komen veel aspecten kijken. Het is een juridisch document dat de rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder vastlegt. Hoewel veel bepalingen standaard zijn en vaak worden opgenomen in huurcontracten, zijn er ook clausules en voorwaarden die wettelijk niet zijn toegestaan. In dit artikel bespreken we uitgebreid wat niet in een huurcontract mag staan, om zowel huurders als verhuurders te informeren over de juridische grenzen van dit belangrijke document.

Discriminerende Bepalingen

Een huurcontract mag geen discriminatoire bepalingen bevatten. Dit betekent dat er geen voorwaarden mogen worden opgenomen die personen uitsluiten op basis van ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of enige andere grond die beschermd wordt door anti-discriminatiewetgeving. Voorbeelden van niet-toegestane discriminatoire bepalingen zijn:

 • Beperkingen die het huren van een woning alleen toestaan aan personen van een bepaald geslacht of etniciteit.
 • Clausules die stellen dat alleen mensen met een bepaalde religieuze overtuiging de woning mogen huren.
 • Voorwaarden die stellen dat mensen met kinderen niet welkom zijn.

Onredelijke Beperkingen op het Gebruik van de Woning

Hoewel een verhuurder bepaalde regels mag stellen over het gebruik van de woning, mogen deze niet onredelijk beperkend zijn. Huurders hebben recht op privacy en het rustig genot van hun gehuurde woning. Voorbeelden van onredelijke beperkingen zijn:

 • Een verbod op bezoekers zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.
 • Strikte regels die het de huurder onmogelijk maken om de woning naar eigen inzicht in te richten of te gebruiken.
 • Clausules die de huurder verplichten om de verhuurder toegang te verlenen tot de woning zonder de wettelijk vereiste aankondigingstermijn.

Illegale Financiële Voorwaarden

Er zijn strikte regels over wat financieel wel en niet mag worden gevraagd van een huurder. Sommige financiële voorwaarden zijn wettelijk niet toegestaan, zoals:

 • Een borgsom die hoger is dan wettelijk toegestaan.
 • Verborgen kosten of toeslagen die niet duidelijk zijn gespecificeerd in het huurcontract.
 • Verplichtingen voor de huurder om te betalen voor reparaties die onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder vallen.

Wijzigingen in de Huurprijs

In een huurcontract moet de huurprijs duidelijk worden vermeld. Het is niet toegestaan om clausules op te nemen die de verhuurder het recht geven om de huurprijs tijdens de looptijd van het contract willekeurig of zonder duidelijke criteria te verhogen. Wettelijke regels voor huurverhoging moeten worden gevolgd.

Onwettige Onderhouds- en Reparatieverplichtingen

De verhuurder is wettelijk verplicht om de woning in goede staat van onderhoud te houden. Het is niet toegestaan om onderhouds- en reparatieverplichtingen die wettelijk voor rekening van de verhuurder zijn, af te schuiven op de huurder. Voorbeelden van onwettige bepalingen zijn:

 • Verplichtingen voor de huurder om grote reparaties uit te voeren, zoals het vervangen van een dak of het repareren van structurele schade.
 • Clausules die de huurder verantwoordelijk stellen voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes.

Verboden Contractuele Boetes

Hoewel het redelijk is om boetes op te nemen voor bijvoorbeeld te late betaling van de huur, moeten deze boetes wel in verhouding staan tot de geleden schade en wettelijk toegestaan zijn. Exorbitante boetes of boetes die geen verband houden met daadwerkelijk geleden schade zijn niet toegestaan.

Onrechtmatige Beëindigingsclausules

Een huurcontract moet eerlijke en wettelijke bepalingen bevatten over hoe en wanneer het contract kan worden beëindigd door zowel de huurder als de verhuurder. Clausules die de verhuurder het recht geven om het contract op elk gewenst moment zonder geldige reden te beëindigen, zijn niet toegestaan.

Conclusie

Het is essentieel voor zowel huurders als verhuurders om zich bewust te zijn van wat niet in een huurcontract mag staan. Door te zorgen voor een eerlijk en wettelijk huurcontract, kunnen veel problemen en misverstanden worden voorkomen. Het is altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen bij het opstellen of ondertekenen van een huurcontract om ervoor te zorgen dat alle bepalingen rechtsgeldig zijn.

Plaats een reactie