FAQ Huurrecht

Wat verandert er voor verhuurders in 2023?

Als verhuurder staat u aan het begin van 2023 voor een aantal belangrijke veranderingen. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op de manier waarop u uw verhuuractiviteiten uitvoert, de financiële aspecten van het verhuren en de wettelijke verplichtingen die u als verhuurder heeft. In dit artikel bespreken we de belangrijkste wijzigingen die u als verhuurder kunt verwachten in het komende jaar. We zullen kijken naar fiscale veranderingen, nieuwe regelgeving, aanpassingen in huurprijzen en de impact van duurzaamheidseisen op de verhuurmarkt.

1. Fiscale Veranderingen

De belastingregels rondom vastgoed zijn voortdurend in beweging, en 2023 is geen uitzondering. Hier zijn enkele van de belangrijkste fiscale wijzigingen die van invloed kunnen zijn op verhuurders:

 • Wijziging in Box 3: De belasting op vermogen in Box 3 kan veranderen, wat invloed heeft op de belasting die u betaalt over uw verhuurde onroerend goed.
 • Afschaffing of aanpassing hypotheekrenteaftrek: Voor verhuurders die nog een deel van hun verhuurde woning financieren met een hypotheek, kan een eventuele afschaffing of aanpassing van de hypotheekrenteaftrek een significante impact hebben.
 • Verhuurderheffing: Er kunnen wijzigingen zijn in de verhuurderheffing, een belasting die geheven wordt op de waarde van huurwoningen in de gereguleerde sector.
Button Image

2. Nieuwe Regelgeving

De overheid introduceert regelmatig nieuwe regels om de huurmarkt te reguleren. Dit zijn enkele van de regelgevende veranderingen die u in 2023 kunt verwachten:

 • Huurdersbescherming: Er kunnen strengere regels komen die de rechten van huurders beschermen, wat kan leiden tot minder flexibiliteit voor verhuurders bij het beëindigen van huurovereenkomsten.
 • Registratieplicht: In sommige gemeenten kan een registratieplicht voor verhuurders worden ingevoerd, wat betekent dat u zich moet registreren en mogelijk aanvullende informatie moet verstrekken over uw huurwoningen.
 • Woningkwaliteitseisen: De eisen aan de kwaliteit van huurwoningen kunnen worden aangescherpt, wat kan betekenen dat u moet investeren in verbeteringen aan uw eigendommen.

3. Aanpassingen in Huurprijzen

De huurmarkt is dynamisch en de prijzen kunnen van jaar tot jaar fluctueren. In 2023 kunnen de volgende aanpassingen in huurprijzen relevant zijn voor verhuurders:

 • Maximale huurverhoging: De overheid stelt jaarlijks een maximale huurverhoging vast voor de gereguleerde sector. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze grenzen.
 • Huurbevriezing of -verlaging: In reactie op economische omstandigheden kan de overheid besluiten tot een tijdelijke huurbevriezing of zelfs een huurverlaging.
 • Liberalisatiegrens: De liberalisatiegrens, de grens tussen gereguleerde en vrije sector huur, kan worden aangepast, wat invloed heeft op de huurprijs die u mag vragen.
Button Image

4. Impact van Duurzaamheidseisen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de vastgoedsector. Verhuurders moeten rekening houden met de volgende duurzaamheidseisen in 2023:

 • Energielabels: De eisen voor energielabels kunnen strenger worden. Woningen met een laag energielabel kunnen minder waard worden of zelfs onverhuurbaar als ze niet voldoen aan de nieuwe normen.
 • Subsidies voor verduurzaming: Er kunnen nieuwe subsidies beschikbaar komen voor verhuurders die investeren in het verduurzamen van hun woningen.
 • Verplichte energiebesparende maatregelen: De overheid kan bepaalde energiebesparende maatregelen verplicht stellen voor huurwoningen, wat kan leiden tot noodzakelijke investeringen.

5. Veranderingen in de Verhuurmarkt

De verhuurmarkt is onderhevig aan veranderingen die worden gedreven door economische, demografische en politieke factoren. Voor 2023 zijn dit enkele van de verwachte veranderingen:

 • Demografische verschuivingen: Veranderingen in de samenstelling van de bevolking, zoals vergrijzing of migratie, kunnen de vraag naar bepaalde soorten huurwoningen beïnvloeden.
 • Technologische ontwikkelingen: De opkomst van proptech (property technology) kan leiden tot nieuwe manieren van beheer en verhuur, zoals online platforms en apps die het verhuurproces efficiënter maken.
 • Concurrentie en marktdynamiek: De concurrentie op de verhuurmarkt kan toenemen, wat invloed heeft op de prijzen en de kwaliteit van de aangeboden diensten.
Button Image

6. Juridische Aspecten en Contractuele Wijzigingen

De juridische kaders waarbinnen verhuurders opereren, kunnen veranderen. Dit zijn enkele juridische en contractuele wijzigingen die u in 2023 kunt verwachten:

 • Wijzigingen in huurrecht: Het huurrecht kan worden aangepast, wat gevolgen kan hebben voor de rechten en plichten van zowel verhuurders als huurders.
 • Modelcontracten: De modelcontracten die veel gebruikt worden in de verhuurbranche kunnen worden bijgewerkt om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.
 • Dispute resolution: Er kunnen nieuwe vormen van geschillenbeslechting worden geïntroduceerd, die sneller en kostenefficiënter zijn dan traditionele juridische procedures.

Als verhuurder is het essentieel om op de hoogte te blijven van de veranderingen die invloed hebben op de verhuurmarkt. Door proactief te reageren op de bovengenoemde wijzigingen, kunt u ervoor zorgen dat uw verhuuractiviteiten succesvol blijven in 2023 en daarna. Het is raadzaam om regelmatig juridisch en fiscaal advies in te winnen om te zorgen dat u voldoet aan alle nieuwe eisen en optimaal gebruikmaakt van de beschikbare mogelijkheden.

Plaats een reactie