FAQ Huurrecht

Welke twee wetten beschermen de huurder?

In de complexe wereld van huurrecht zijn er verschillende wetten die de belangen van huurders beschermen. In dit artikel zullen we ons richten op twee belangrijke wetten die in Nederland van kracht zijn om de rechten van huurders te waarborgen: de Huurwet en het Burgerlijk Wetboek (BW), met name Boek 7, titel 4, “Huur”. Deze wetten bieden een wettelijk kader dat zowel de huurder als de verhuurder duidelijkheid en bescherming biedt in hun onderlinge relatie.

De Huurwet: Bescherming op Maat

De Huurwet is een van de oudere wetten die de rechten van huurders beschermt. Hoewel veel van de bepalingen inmiddels zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, is de Huurwet nog steeds relevant, vooral voor situaties die dateren van voor de invoering van het nieuwe huurrecht in 2003. De Huurwet bevat regels over onder andere huurprijsbescherming en huurbescherming.

 • Huurprijsbescherming: De Huurwet stelt grenzen aan de huurprijsverhogingen en biedt een systeem voor huurprijsvorming, waardoor excessieve huurprijzen worden voorkomen.
 • Huurbescherming: Huurders kunnen niet zomaar uit hun woning worden gezet. Er zijn strikte regels voor opzegging van de huur door de verhuurder en de huurder heeft het recht om bezwaar te maken tegen de opzegging.

De Huurwet speelt een belangrijke rol in de bescherming van huurders die in oudere huurcontracten zitten. Het is echter belangrijk om op te merken dat veel van de bepalingen van de Huurwet zijn geïntegreerd in het huidige Burgerlijk Wetboek, waardoor de Huurwet in veel gevallen niet meer direct van toepassing is.

Het Burgerlijk Wetboek (BW): Modern Huurrecht

Het moderne huurrecht is voornamelijk te vinden in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 4, “Huur”. Dit deel van het BW is in 2003 ingevoerd en heeft veel van de oudere Huurwet vervangen. Het biedt een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de rechten en plichten van zowel huurders als verhuurders. De belangrijkste beschermingen die het BW biedt aan huurders zijn:

 • Huurprijsbescherming: Net als de Huurwet, regelt het BW de wijze waarop de huurprijs tot stand komt en hoe deze mag worden verhoogd. Er zijn jaarlijkse maximale percentages voor huurverhoging vastgesteld en er is een huurcommissie waar huurders bezwaar kunnen maken tegen de huurprijs.
 • Bescherming tegen onredelijke huurvoorwaarden: Het BW stelt dat bepaalde onredelijke bedingen in de huurovereenkomst nietig zijn, wat betekent dat ze geen juridische kracht hebben.
 • Huurbescherming: Huurders hebben recht op huurbescherming, wat inhoudt dat ze niet zomaar uit hun woning kunnen worden gezet. De verhuurder moet een geldige reden hebben voor opzegging en moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijnen en procedures.
 • Onderhoud en gebreken: Het BW bepaalt welke onderhoudsverplichtingen bij de verhuurder liggen en welke bij de huurder. Bij gebreken aan de woning heeft de huurder recht op herstel.
 • Zekerheid van woonduur: Afhankelijk van het type huurovereenkomst, biedt het BW huurders zekerheid over de minimale duur dat zij in de woning kunnen blijven.

Deze bepalingen in het BW zijn ontworpen om een evenwichtige verhouding tussen huurder en verhuurder te creëren en om misbruik en willekeur te voorkomen. Het biedt een moderne en uitgebreide bescherming voor huurders.

Specifieke Bescherming voor Verschillende Soorten Huur

Het BW maakt onderscheid tussen verschillende soorten huur, zoals woonruimte, bedrijfsruimte en korte termijn verhuur. Voor elke categorie zijn er specifieke regels die de huurder beschermen.

 • Woonruimte: Voor de huur van woonruimte zijn de beschermingsmaatregelen het meest uitgebreid. Dit omvat regels over huurprijs, onderhoud, opzegging en huurverhoging.
 • Bedrijfsruimte: Bij bedrijfsruimte, zoals winkels en horeca, zijn er specifieke bepalingen die de continuïteit van de onderneming van de huurder waarborgen.
 • Korte termijn verhuur: Voor tijdelijke huurcontracten en vakantieverhuur zijn er aparte regels die zowel de huurder als de verhuurder flexibiliteit bieden, maar ook bescherming.

Deze specifieke regels zorgen ervoor dat de bescherming van de huurder is afgestemd op de aard van de huurovereenkomst.

De Rol van de Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders over onder andere huurprijs, onderhoud en servicekosten kan beslechten. De Huurcommissie is een belangrijk instrument voor huurders om hun rechten af te dwingen zonder direct naar de rechter te hoeven stappen.

 • Geschillenbeslechting: De Huurcommissie behandelt geschillen en doet uitspraak, die bindend is tenzij een van de partijen binnen zes weken naar de rechter stapt.
 • Toegankelijkheid: De procedure bij de Huurcommissie is laagdrempelig en relatief goedkoop, wat het voor huurders makkelijker maakt om hun recht te halen.

De Huurcommissie speelt dus een cruciale rol in het toegankelijk maken van het huurrecht voor huurders.

Samenvatting en Aanbevelingen voor Huurders

De Huurwet en het Burgerlijk Wetboek zijn twee belangrijke pijlers die de rechten van huurders in Nederland beschermen. Het is essentieel voor huurders om zich bewust te zijn van deze wetten en de bescherming die ze bieden. Huurders doen er goed aan om:

 • Zich te verdiepen in de specifieke regels die van toepassing zijn op hun huurovereenkomst.
 • Gebruik te maken van de diensten van de Huurcommissie bij geschillen.
 • Advies in te winnen bij een juridisch adviseur of huurdersvereniging bij onduidelijkheden of problemen.

Door proactief te zijn en goed geïnformeerd te blijven, kunnen huurders hun rechten effectief beschermen en een goede relatie met hun verhuurder onderhouden.

Plaats een reactie