FAQ Personen en familierecht

Heeft mijn vriendin recht op mijn pensioen?

Wanneer u nadenkt over uw pensioen, is het belangrijk om te overwegen wie er recht heeft op deze voorziening na uw pensionering of in het geval van uw overlijden. In het bijzonder als u een relatie heeft, maar niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, vraagt u zich misschien af: “Heeft mijn vriendin recht op mijn pensioen?” Dit artikel zal deze vraag uitgebreid behandelen en de verschillende aspecten van pensioenrechten en partnerschap belichten.

Wat is pensioen?

Pensioen is een inkomen dat wordt uitgekeerd wanneer iemand stopt met werken op de pensioengerechtigde leeftijd, of bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie pijlers:

 • De AOW (Algemene Ouderdomswet), een basispensioen van de overheid.
 • Het werknemerspensioen, opgebouwd via de werkgever.
 • Het individuele pensioen, opgebouwd door persoonlijke besparingen en investeringen.
Button Image

Wettelijke regelingen en partnerschap

In Nederland zijn er specifieke wettelijke regelingen die bepalen wie er recht heeft op het pensioen van een partner. Deze regelingen zijn verschillend voor gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Gehuwden en geregistreerde partners

Voor gehuwden en geregistreerde partners is het wettelijk goed geregeld. Zij hebben in principe recht op een deel van elkaars pensioen bij scheiding en op nabestaandenpensioen bij overlijden.

Samenwonenden

Voor samenwonenden zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap ligt het complexer. Zij moeten vaak extra maatregelen nemen om te zorgen dat de partner recht heeft op een deel van het pensioen.

Partnerpensioen en samenwonenden

Het partnerpensioen is het deel van het pensioen dat uitgekeerd wordt aan de partner na overlijden van de pensioengerechtigde. Om als samenwonende partner hier recht op te hebben, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • De pensioenregeling moet samenwonenden als partners erkennen.
 • Er moet een samenlevingscontract zijn opgesteld bij een notaris.
 • De partner moet bij het pensioenfonds aangemeld worden.
Button Image

Verdeling van ouderdomspensioen

Bij het ouderdomspensioen, dat u opbouwt via uw werkgever, kan het recht op verdeling bij een relatiebreuk verschillen. Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, is er geen automatisch recht op verdeling van het ouderdomspensioen. Dit moet u zelf regelen.

Conversie van pensioenrechten

Een mogelijkheid om pensioenrechten te verdelen is door middel van conversie. Hierbij wordt het pensioen dat u voor uw partner heeft opgebouwd omgezet in een zelfstandig pensioenrecht voor uw partner. Dit moet wel door beide partners worden overeengekomen en door het pensioenfonds worden toegestaan.

Samenlevingscontract en pensioen

Een samenlevingscontract kan een belangrijke rol spelen bij het regelen van pensioenrechten voor uw vriendin. Hierin kunt u afspraken vastleggen over de verdeling van het pensioen bij een eventuele relatiebreuk of overlijden. Het is essentieel dat dit contract door een notaris wordt opgesteld.

Belangrijke clausules in een samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kunnen verschillende clausules worden opgenomen die betrekking hebben op het pensioen:

 • Verevening van het ouderdomspensioen.
 • Toekenning van het recht op partnerpensioen.
 • Afspraken over de verdeling van individuele pensioenopbouw.
Button Image

Individuele pensioenopbouw

Naast het werknemerspensioen kunt u ook individueel pensioen opbouwen, bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen. Hierbij heeft uw vriendin niet automatisch recht op een deel van dit pensioen. U kunt echter wel in een testament of samenlevingscontract afspraken maken over de verdeling van deze middelen.

Testament en pensioen

Een testament kan een belangrijk instrument zijn om uw wensen met betrekking tot de verdeling van uw pensioen na uw overlijden vast te leggen. Zonder testament geldt het wettelijk erfrecht, waarbij samenwonende partners zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap niet automatisch erven.

Advies en maatregelen

Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij het regelen van pensioenrechten voor uw vriendin. Een financieel adviseur of notaris kan u helpen bij het opstellen van een samenlevingscontract of testament en u adviseren over de beste opties voor uw situatie.

Stappenplan voor samenwonende partners

Als u wilt zorgen dat uw vriendin recht heeft op uw pensioen, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Stel een samenlevingscontract op bij een notaris.
 2. Meld uw partner aan bij uw pensioenfonds.
 3. Maak afspraken over de verdeling van het pensioen in geval van een relatiebreuk.
 4. Overweeg een testament op te stellen voor de verdeling van uw pensioen na overlijden.
 5. Win advies in over de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken.

Samenvattend is het antwoord op de vraag “Heeft mijn vriendin recht op mijn pensioen?” niet eenduidig. Het hangt af van de genomen maatregelen en de wettelijke regelingen. Door proactief te handelen en de juiste juridische documenten op te stellen, kunt u ervoor zorgen dat uw vriendin de gewenste pensioenrechten verkrijgt.

Plaats een reactie