FAQ Personen en familierecht

Hoe eindigt een geregistreerd partnerschap?

Wanneer twee personen besluiten hun relatie officieel te maken, kunnen zij kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Hoewel beide vormen veel overeenkomsten kennen, zijn er ook verschillen, vooral als het gaat om de beëindiging ervan. In dit artikel bespreken we de verschillende manieren waarop een geregistreerd partnerschap kan eindigen en de juridische procedures die daarbij komen kijken.

Beëindiging van een geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap kan op verschillende manieren eindigen. De meest voorkomende zijn:

 • Beëindiging met wederzijds goedvinden zonder tussenkomst van de rechter
 • Beëindiging door de rechter
 • Ontbinding na omzetting in een huwelijk
 • Beëindiging door overlijden van een van de partners

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Als beide partners het eens zijn over de beëindiging van hun geregistreerd partnerschap en er geen minderjarige kinderen in het spel zijn, kunnen zij dit buiten de rechter om regelen. Dit proces verloopt als volgt:

 1. De partners stellen samen met een advocaat of notaris een overeenkomst op waarin zij de gevolgen van de beëindiging regelen, zoals de verdeling van bezittingen, alimentatie en pensioenrechten.
 2. Deze overeenkomst wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is aangegaan.
 3. Na inschrijving is het geregistreerd partnerschap officieel beëindigd.

Het is belangrijk dat beide partners het volledig eens zijn over de voorwaarden van de beëindiging, aangezien er geen rechter aan te pas komt om de belangen van beide partijen te behartigen.

Beëindiging door de rechter

Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij het geregistreerd partnerschap of als de partners het niet eens kunnen worden over de voorwaarden van de beëindiging, moet de gang naar de rechter worden gemaakt. Dit proces lijkt sterk op de procedure van echtscheiding en omvat de volgende stappen:

 1. Een van de partners of beiden dienen een verzoekschrift in bij de rechtbank.
 2. Er moet een ouderschapsplan worden opgesteld als er minderjarige kinderen zijn.
 3. De rechter beoordeelt het verzoek en het ouderschapsplan en kan besluiten tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
 4. De uitspraak van de rechter wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen en vereist de tussenkomst van een advocaat. Het is een juridisch proces waarbij de rechter een beslissing neemt over zaken als alimentatie, de verdeling van bezittingen en de zorg voor de kinderen.

Ontbinding na omzetting in een huwelijk

Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. Dit kan zonder ceremonie bij de burgerlijke stand. Na omzetting is de relatievorm een huwelijk en kan het alleen beëindigd worden door middel van een echtscheiding. De procedure voor echtscheiding is vergelijkbaar met de procedure voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap door de rechter, zoals hierboven beschreven.

Beëindiging door overlijden

Net als bij een huwelijk eindigt een geregistreerd partnerschap automatisch bij het overlijden van een van de partners. De overlevende partner wordt dan veelal aangemerkt als erfgenaam, tenzij er een testament is dat anders bepaalt. Het is belangrijk dat de overlevende partner de nodige stappen onderneemt om de nalatenschap af te wikkelen.

Financiële en juridische gevolgen

De beëindiging van een geregistreerd partnerschap heeft verschillende financiële en juridische gevolgen. Deze omvatten:

 • Verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden
 • Eventuele partner- en kinderalimentatie
 • Verdeling van pensioenrechten
 • Wijziging van testamenten en andere juridische documenten

Het is raadzaam om voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat alle gevolgen goed worden overwogen en afgehandeld.

Conclusie

De beëindiging van een geregistreerd partnerschap is een proces dat zorgvuldigheid en aandacht vereist. Afhankelijk van de situatie kan het een eenvoudige procedure zijn of juist een complexe juridische aangelegenheid. Het is essentieel dat beide partners goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten en indien nodig professionele hulp inschakelen. Zo kan de beëindiging van het geregistreerd partnerschap op een rechtvaardige en respectvolle manier plaatsvinden, met oog voor de belangen van alle betrokkenen.

Plaats een reactie