FAQ Personen en familierecht

Hoe lang duurt aanvraag ouderlijk gezag?

Wanneer u als ouder of voogd ouderlijk gezag wilt aanvragen, is een van de meest gestelde vragen: “Hoe lang duurt de aanvraag van ouderlijk gezag?” Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van uw situatie en de efficiëntie van de rechtbanken. In dit artikel zullen we de procedure van de aanvraag van ouderlijk gezag in detail bespreken, inclusief de stappen die u moet ondernemen, de benodigde documentatie en de verwachte tijdsduur van het gehele proces.

Wat is ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag is de juridische term voor de rechten en plichten die ouders hebben ten aanzien van het opvoeden en verzorgen van hun minderjarige kinderen. Dit omvat beslissingen over de opvoeding, de verzorging, maar ook over de financiële belangen van het kind. In Nederland kan ouderlijk gezag door één ouder of gezamenlijk door beide ouders worden uitgeoefend.

De aanvraagprocedure

De aanvraag van ouderlijk gezag begint met het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Hieronder volgt een overzicht van de stappen die u moet doorlopen:

 • Verzamelen van documenten: Voordat u de aanvraag indient, moet u alle benodigde documenten verzamelen. Dit kan onder meer geboorteaktes, identiteitsbewijzen en, indien van toepassing, bewijs van instemming van de andere ouder omvatten.
 • Indienen van het verzoek: Het verzoek tot het verkrijgen van ouderlijk gezag dient u in bij de rechtbank. Dit kan digitaal of per post.
 • Beoordeling door de rechtbank: Na ontvangst van uw verzoek zal de rechtbank de aanvraag beoordelen en eventueel aanvullende informatie opvragen.
 • Uitspraak: Wanneer alle informatie compleet is, zal de rechtbank een beslissing nemen over het toekennen van het ouderlijk gezag.

Benodigde documentatie

De volgende documenten zijn doorgaans nodig bij het aanvragen van ouderlijk gezag:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Recente uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) van beide ouders
 • Geboorteakte van het kind
 • Kopie van geldige identiteitsbewijzen van beide ouders
 • Eventueel een akkoordverklaring van de andere ouder

Het is belangrijk dat u controleert of alle documenten up-to-date en correct zijn om vertragingen in het proces te voorkomen.

Verwachte tijdsduur

De tijdsduur van de aanvraag van ouderlijk gezag kan variëren. Over het algemeen kunt u rekening houden met de volgende tijdslijnen:

 • Voorbereiding: Het verzamelen van de benodigde documenten kan enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van hoe snel u de documenten kunt verkrijgen.
 • Indienen en beoordeling: Na het indienen van de aanvraag kan het enkele weken tot maanden duren voordat de rechtbank uw verzoek in behandeling neemt.
 • Uitspraak: De uitspraak van de rechtbank volgt meestal binnen enkele weken na de beoordeling, afhankelijk van de drukte bij de rechtbank en de complexiteit van de aanvraag.

In totaal moet u rekening houden met een periode van enkele maanden vanaf het moment dat u de aanvraag indient tot het moment dat u het ouderlijk gezag officieel verkrijgt. Het is raadzaam om tijdig te beginnen met de voorbereidingen.

Factoren die de duur kunnen beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de duur van de aanvraagprocedure:

 • Compleetheid van de aanvraag: Een aanvraag die niet volledig is, kan leiden tot vertragingen. Zorg ervoor dat alle benodigde documenten correct en volledig zijn ingediend.
 • Instemming van de andere ouder: Als de andere ouder niet instemt met de aanvraag, kan dit leiden tot een langere procedure, inclusief een mogelijke rechtszaak.
 • Druk bij de rechtbank: De werkdruk bij de rechtbank kan fluctueren, wat invloed heeft op de snelheid waarmee uw aanvraag wordt verwerkt.
 • Complexe situaties: In complexe situaties, zoals internationale aspecten of onduidelijkheid over de verblijfplaats van een ouder, kan de procedure langer duren.

Advies en ondersteuning

Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen wanneer u ouderlijk gezag wilt aanvragen. Een advocaat of juridisch adviseur kan u helpen met het correct invullen van de aanvraag en het verzamelen van de juiste documentatie. Daarnaast kan een professional u bijstaan in het geval van bezwaren van de andere ouder of andere complicaties.

Belang van tijdige aanvraag

Het tijdig aanvragen van ouderlijk gezag is van groot belang. Het gezag zorgt ervoor dat u wettelijk erkend wordt als de persoon die verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Dit heeft niet alleen gevolgen voor dagelijkse beslissingen, maar ook voor belangrijke kwesties zoals medische behandelingen, schoolkeuze en erfrechtelijke zaken.

Samenvatting van het proces

Samenvattend omvat de aanvraag van ouderlijk gezag de volgende stappen:

 1. Verzamelen van de benodigde documentatie
 2. Indienen van het verzoek bij de rechtbank
 3. Beoordeling door de rechtbank
 4. Uitspraak en verkrijgen van ouderlijk gezag

Hoewel de exacte duur van de aanvraagprocedure kan variëren, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en rekening te houden met een periode van enkele maanden. Door de juiste stappen te volgen en de benodigde documentatie zorgvuldig te verzamelen, kunt u het proces van het aanvragen van ouderlijk gezag zo soepel mogelijk laten verlopen.

Plaats een reactie