FAQ Personen en familierecht

Hoe maak je een boedelverdeling?

Wanneer een relatie eindigt door scheiding of als iemand overlijdt, komt de vraag naar voren hoe de nalatenschap of de gezamenlijke bezittingen verdeeld moeten worden. Dit proces staat bekend als boedelverdeling. Het is een complexe taak die zorgvuldigheid en aandacht vereist om ervoor te zorgen dat alle partijen rechtvaardig behandeld worden en dat de verdeling in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften. In dit artikel bespreken we de stappen die je moet nemen om tot een correcte boedelverdeling te komen.

Stap 1: Inventariseren van de Boedel

De eerste stap in het proces van boedelverdeling is het inventariseren van alle bezittingen en schulden. Dit omvat:

 • Vastgoed, zoals huizen en grond
 • Bankrekeningen en contant geld
 • Beleggingen, zoals aandelen en obligaties
 • Verzekeringspolissen
 • Persoonlijke bezittingen, zoals sieraden, kunst en meubels
 • Voertuigen
 • Schulden en andere financiële verplichtingen

Het is belangrijk om een nauwkeurige en volledige lijst te maken, omdat deze de basis vormt voor de verdeling.

Stap 2: Waarderen van de Bezittingen

Zodra de inventarisatie is voltooid, moet de waarde van de bezittingen worden vastgesteld. Dit kan gedaan worden door:

 • Taxaties voor vastgoed en waardevolle persoonlijke bezittingen
 • Recente bankafschriften en beleggingsoverzichten
 • Waardeopgaven van verzekeringspolissen

Het is essentieel dat de waardering actueel en marktconform is.

Stap 3: Schulden en Verplichtingen Afhandelen

Voordat de verdeling kan plaatsvinden, moeten alle schulden en financiële verplichtingen worden afgehandeld. Dit zorgt ervoor dat de netto waarde van de boedel bekend is en dat er geen onverwachte claims op de boedel kunnen komen na de verdeling.

Stap 4: Wettelijke en Testamentaire Bepalingen

De verdeling van de boedel moet in overeenstemming zijn met wettelijke regels en eventuele testamentaire bepalingen. Dit betekent dat:

 • De wettelijke erfopvolging gevolgd moet worden als er geen testament is
 • De bepalingen in het testament gevolgd moeten worden als deze er wel is
 • Er rekening gehouden moet worden met eventuele legaten

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

Stap 5: Overeenstemming Bereiken

De volgende stap is het bereiken van overeenstemming tussen alle betrokken partijen. Dit kan een uitdaging zijn, vooral als de emoties hoog oplopen. Het is belangrijk om:

 • Open en eerlijke communicatie te bevorderen
 • De belangen van alle partijen te overwegen
 • Eventueel een mediator in te schakelen om tot een oplossing te komen

Overeenstemming is essentieel voor een soepele boedelverdeling.

Stap 6: Vastleggen van de Verdeling

Als er overeenstemming is bereikt, moet de verdeling schriftelijk worden vastgelegd. Dit document, vaak een akte van verdeling genoemd, bevat:

 • Een beschrijving van alle bezittingen en schulden
 • De wijze van verdeling
 • De handtekeningen van alle betrokken partijen

Het is belangrijk dat dit document juridisch correct is opgesteld om toekomstige geschillen te voorkomen.

Stap 7: Uitvoering van de Verdeling

De laatste stap is de feitelijke uitvoering van de verdeling. Dit houdt in dat:

 • Bezittingen worden overgedragen
 • Schulden worden afgelost
 • Eventuele verkoop van bezittingen plaatsvindt

Deze stap vereist vaak de hulp van professionals, zoals notarissen en makelaars.

Belangrijke Overwegingen

Bij het maken van een boedelverdeling zijn er enkele belangrijke overwegingen die niet over het hoofd gezien mogen worden:

 • Fiscale gevolgen van de verdeling
 • De emotionele waarde van bepaalde bezittingen
 • De toekomstige behoeften van de betrokken partijen

Het is belangrijk om deze factoren mee te wegen in het besluitvormingsproces.

Professionele Hulp

Gezien de complexiteit van boedelverdeling is het vaak verstandig om professionele hulp in te schakelen. Dit kan zijn:

 • Een notaris voor het opstellen van de akte van verdeling
 • Een advocaat voor juridisch advies
 • Een accountant of fiscalist voor fiscaal advies
 • Een mediator voor het faciliteren van overeenstemming

Deze professionals kunnen waardevolle ondersteuning bieden bij het navigeren door het proces van boedelverdeling.

Samenvatting

Het maken van een boedelverdeling is een proces dat zorgvuldigheid en aandacht vereist. Door de stappen te volgen en rekening te houden met alle relevante factoren, kan een rechtvaardige en wettelijk correcte verdeling worden bereikt. Het is belangrijk om open te staan voor de inbreng van alle betrokken partijen en indien nodig professionele hulp in te schakelen. Met de juiste aanpak kan een boedelverdeling worden gerealiseerd die voor alle partijen acceptabel is.

Plaats een reactie